Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-09-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:30 dnia 17.09.2017 r. do godz. 8:00 dnia 18.09.2017 r.,  w związku z występującymi i nadal obowiązującymi prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.