Formularz wyszukiwania

Strona główna


 

„W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz rozmów telefonicznych informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się  pod bezpośrednim linkiem https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,a,1454855,klauzula-informacyjna.html

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. a, b , c , e ”


 

System monitoringu Powodziowego dla Powiatu Chrzanowskiego
Koronawirus COVID - 19 - co musisz wiedzieć?
Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2021-05-12

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego  Inspektoratu Weterynarii w Krakowie ulega zmianie termin wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego.

Akcja wiosenna odbędzie się w dniach: od 13 do 21 maja 2021 r.,

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Informacja o wstrząsie z dnia 12.05.2021 r.
2021-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 01:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Tymczasowe otwarcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie
2021-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o tymczasowym otwarciu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, które nastąpi o godz. 9.00 w dniu 18.05.2021 r.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.05.2021 r.
2021-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.05.2021 r. o godzinie 17:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

- w dniu 11.05.2021 r. o godzinie 4:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2021-05-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 09.05.2021 r. do godz. 07:00 dnia 09.05.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 °C, przy gruncie do -2 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownym wzroście stanów wody z dnia 07.05.2021 r
2021-05-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 r. do godz. 23:00 dnia 07.05.2021 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu, w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem w dniu 07.05.2021 r.
2021-05-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 r. do godz. 20:00 dnia 07.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 kom/h. Miejscami grad.  

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 06.05.2021 r.
2021-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.05.2021 r. o godzinie 13:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 05.05.2021 r.
2021-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.05.2021 r. o godzinie 19:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownym wzroście stanów wody z dnia 05.05.2021 r
2021-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 14:00 dnia 05.05.2021 r. do godz. 23:00 dnia 05.05.2021 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu, w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzy z dnia 05.05.2021 r.
2021-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 05.05.2021 r. do godz. 21:00 dnia 05.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 kom/h. Lokalnie niewielki grad.  

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownym wzroście stanów ostrzegawczych z dnia 02.05.2021 r
2021-05-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 07:00 dnia 02.05.2021 r. do godz. 19:00 dnia 02.05.2021 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów o charakterze burzowym istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.


 

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami i silnym wietrze z dnia 02.05.2021 r.
2021-05-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 02.05.2021 r. do godz. 15:00 dnia 02.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

 

Od godz. 12:00 dnia 02.05.2021 r. do godz. 22:00 dnia 02.05.2021 r. na terenie województwa małopolskiego prognozuje się również wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 01.05.2021 r.
2021-05-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 02.05.2021 r. do godz. 22:00 dnia 02.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2021-04-29

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 07 do 14 maja 2021 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Tymczasowe otwarcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w Chrzanowie.
2021-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 01.05.2021 o godz. 9.00 zostanie otwarty tymczasowy przejazd pod remontowanym wiaduktem kolejowym w ciągu ul. 29 Listopada w Chrzanowie. Stała organizacja ruchu, sprzed rozpoczęcia prac na obiekcie, zostanie odtworzona (ruch wahadłowy), tymczasowa nawierzchnia zostanie utwardzona, ciąg pieszy zostanie wydzielony. 

Wykonawca prac informuje, że planowane jest ponowne zamknięcie przejazdu, którego termin zostanie dopiero wyznaczony.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.04.2021 r.
2021-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.04.2021 r. o godzinie 12:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.04.2021 r. o godzinie 23:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG „Janina” w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 27.04.2021 r.
2021-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 28.04.2021 r. do godz. 07:30 dnia 28.04.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 °C, przy gruncie do -3 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 23.04.2021 r.
2021-04-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 23.04.2021 r. do godz. 09:00 dnia 27.04.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. Temperatura maksymalna przeważnie od 8°C do 11ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Proces przejęcia numeru alarmowego 998
2021-04-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że 20 kwietnia 2021 roku rozpoczął się proces przejęcia obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zgodnie z harmonogramem, proces ten, rozpocznie się na terenie powiatu chrzanowskiego o godz. 12.00 w dniu 26.04.2021 r.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.04.2021 r.
2021-04-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.04.2021 r. o godzinie 21:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

- w dniu 20.04.2021 r. o godzinie 2:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

- w dniu 20.04.2021 r. o godzinie 13:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

- w dniu 20.04.2021 r. o godzinie 16:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

- w dniu 21.04.2021 r. o godzinie 10:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG „Janina” w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Apel do hodowców drobiu w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.
2021-04-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, w zwiazku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, publikuje apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2021-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 21:19 dnia 16.04.2021 r. do godz. 15:00 dnia 17.04.2021 r., w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Wiśle w profilu Jawiszowice prognozuje się wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 16.04.2021 r.
2021-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.04.2021 r. o godzinie 00:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,66 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 15.04.2021 r.
2021-04-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 07:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 14.04.2021 r.
2021-04-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.04.2021 r. o godzinie 07:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 12.04.2021 r.
2021-04-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.04.2021 r. o godzinie 13:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 12.04.2021 r. o godzinie 21:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach śniegu i przymrozkach z dnia 12.04.2021 r.
2021-04-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 13.04.2021 r. do godz. 12:00 dnia 13.04.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm oraz przymrozki od godz. 00:00 dnia 13.04.2021 r. do godz. 08:00 dnia 13.04.2021 r. miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 °C, przy gruncie do -2 °C. 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 12.04.2021 r.
2021-04-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.04.2021 r. o godzinie 05:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 08.04.2021 r.
2021-04-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.04.2021 r. o godzinie 21:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 07.04.2021 r.
2021-04-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:12 dnia 07.04.2021 r. do godz. 08:00 dnia 09.04.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozowana jest temperatura minimalna od -4°C do -1°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C.
Uwagi: Zmiana dotyczy okresu ważności ostrzeżenia.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 06.04.2021 r.
2021-04-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.04.2021 r. o godzinie 21:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.04.2021 r.
2021-04-06

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.04.2021 r. o godzinie 18:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

- w dniu 04.04.2021 r. o godzinie 11:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2021-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 06.04.2021 r. do godz. 08:00 dnia 06.04.2021,  prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
2021-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 05.04.2021 r. do godz. 22:00 dnia 05.04.2021,  prognozuje się przejściowe wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 05.04.2021 r.
2021-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 06.04.2021 r. do godz. 08:00 dnia 08.04.2021,  na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4 °C, -1 °C, przy gruncie do -4 °C. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu i przymrozkach z dnia 03.04.2021 r.
2021-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 03.04.2021 r. do godz. 07:00 dnia 04.04.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 °C, temperatura minimalna przy gruncie około -4 °C.

 

Od godz. 22:00 dnia 03.04.2021 r. do godz. 08:00 dnia 05.04.2021 r., miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 °C, przy gruncie do -5 °C. Temperatura maksymalna w dniu 04.04.2021 r. do 7 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 02.04.2021 r.
2021-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.03.2021 r. o godzinie 2:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.04.2021 r.
2021-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.04.2021 r. o godzinie 14:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 01.04.2021 r. o godzinie 18:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 30.03.2021 r.
2021-03-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.03.2021 r. o godzinie 15:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 29.03.2021 r.
2021-03-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.03.2021 r. o godzinie 13:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 29.03.2021 r. o godzinie 19:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 27.03.2021 r.
2021-03-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.03.2021 r. o godzinie 14:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 25.03.2021 r.
2021-03-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 14:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.03.2021 r.
2021-03-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.03.2021 r. o godzinie 19:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 07:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 22.03.2021 r.
2021-03-23

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 20:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.03.2021 r.
2021-03-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.03.2021 r. o godzinie 14:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 21.03.2021 r.
2021-03-21

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 22.03.2021 r. do godz. 09:00 dnia 22.03.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od - 7 °C do - 4 °C, temperatura minimalna przy gruncie około - 8 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Podwale w Chrzanowie.
2021-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami na linii kolejowej LK93 w ciągu ulicy 29 Listopada w km 4,358 (linia kolejowa nr 93), zostanie zamknięty jeden pas ruchu na ul. Podwale w Chrzanowie.

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w nocy z 25/26.03.2021 o godz. 21:30.

Zamknięcia prowadzone będą w godzinach nocnych 21:30 - 05:30.

Planowane zakończenie nocnego zamknięcia pasa ul. Podwale - 27.03.2021 godz. 05:30.

http://www.pczk.pl//files/glb/379010_7_rys1.pdf

Informacja o wstrząsach z dnia 18.03.2021 r.
2021-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.03.2021 r. o godzinie 5:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 18.03.2021 r.
2021-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 18.03.2021 r. do godz. 08:00 dnia 19.03.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -9°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.03.2021
2021-03-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.03.2021 r. o godzinie 15:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.03.2021
2021-03-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.03.2021 r. o godzinie 10:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.03. i 11.03.2021 r.
2021-03-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.03.2021 r. o godzinie 17:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10 6 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 11.03.2021 r. o godzinie 18:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10 7 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 10.03.2021 r.
2021-03-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.03.2021 r. o godzinie 01:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10 6 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.03.2021 r. i 09.03.2021 r.
2021-03-09

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 15:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

- w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 19:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

- w dniu 09.03.2021 r. o godzinie 3:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 08.03.2021 r. o godzinie 14:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 08.03.2021 r.
2021-03-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 08.03.2021 r. do godz. 10:00 dnia 08.03.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -6°C, temperatura minimalna przy gruncie około -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do godziny 10:00.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.03.2021 r.
2021-03-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.03.2021 r. o godzinie 21:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 3,1 w skali Richtera,

 

- w dniu 05.03.2021 r. o godzinie 23:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 05.03.2021 r.
2021-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.03.2021 r. o godzinie 00:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 05.03.2021 r.
2021-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:30 dnia 05.03.2021 r. do godz. 09:00 dnia 06.03.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.03.2021r.
2021-03-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.03.2021 r. o godzinie 04:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 04.03.2021 r.
2021-03-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 05.03.2021 r. do godz. 09:00 dnia 05.03.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokrego śniegu, powodując ich oblodzenie. Temperatura minimalna około - 1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około 0 st. C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 02.03.2021 r.
2021-03-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 r. do godz. 09:00 dnia 03.03.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, miejscami prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Podwale w Chrzanowie.
2021-03-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami na linii kolejowej LK93 w ciągu ulicy Kadłubek w km 4,536 (linia kolejowa nr 93), zostanie zamknięty jeden pas ruchu na ul. Podwale w Chrzanowie.

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w nocy z 8/9.03.2021 o godz. 21:30.

Zamknięcia prowadzone będą w godzinach nocnych 21:30 - 05:30.

Planowane zakończenie nocnego zamknięcia pasa ul. Podwale - 11.03.2021 godz. 05:30.

http://www.pczk.pl//files/glb/420ul.podwale.pdf

Informacja o wstrząsach z dnia 01.03.2021r.
2021-03-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 22:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsie z dnia 27.02.2021 r.
2021-03-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.02.2021 r. o godzinie 00:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10 6 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.02.2021r.
2021-02-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.02.2021 r. o godzinie 22:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 6:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego
2021-02-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 26.02.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

Informacja z dnia 25.02.2021 o wstrząsach
2021-02-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 25.02.2021 r. o godzinie 05:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego
2021-02-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 25.02.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

Informacja z dnia 24.02.2021 r. o wstrząsach
2021-02-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 12:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 17:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 24.02.2021 r. o godzinie 05:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 23.02.2021 r. o wstrząsie
2021-02-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.02.2021 r. o godzinie 13:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 22.02.2021 r.
2021-02-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.02.2021 r. o godzinie 14:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10 5 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 20.02.2021 r. o godzinie 03:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 20.02.2021 r.
2021-02-20
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:30 dnia 20.02.2021 r. do godz. 10:30 dnia 21.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 19.02.2021 r.
2021-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 19.02.2021 r. do godz. 11:00 dnia 20.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 19.02.2021 r.
2021-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.02.2021 r. o godzinie 1:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 18.02.2021 r.
2021-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.02.2021 r. o godzinie 16:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 18.02.2021 r.
2021-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 18.02.2021 r. do godz. 08:00 dnia 19.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna od - 5 st. C do - 2 st. C. Temperatura minimalna gruntu od - 6 st. C do - 3 st. C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o opadach marznących z dnia 18.02.2021 r.
2021-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 19.02.2021 r. do godz. 13:00 dnia 19.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 17.02.2021 r.
2021-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.02.2021 r. o godzinie 17:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 17.02.2021 r.
2021-02-17
Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu.Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 17.02.2021 do godz. 09:00 dnia 18.02.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od około 0°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu koło -3°C. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie o opadach marznących z dnia 16.02.2021 r.
2021-02-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 17.02.2021 r. do godz. 13:00 dnia 17.02.2021 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 15.02.2021 r.
2021-02-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.02.2021 r. o godzinie 22:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach z dnia 13.02.2021 r.
2021-02-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 18:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera, - w dniu 13.02.2021 r. o godzinie 00:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera, - w dniu 13.02.2021 r. o godzinie 09:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera, Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego
2021-02-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 15.02.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 12.02.2021 r.
2021-02-12
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:50 dnia 12.02.2021 r. do godz. 09:00 dnia 13.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -14°C, a lokalnie w rozpogodzeniach do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -8°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Informacje o wstrząsach z dnia 12.02.2021 r.
2021-02-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje: - w dniu 11.02.2021 r. o godzinie 22:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera. - w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 02:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera. Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Uwaga na bezdomnych i bezradnych!
2021-02-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie apeluje do wszystkich mieszkańców o informowanie PCZK lub Policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku.

Nie bójmy się dzwonić. Nasz telefon może uratować czyjeś życie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 11.02.2021 r.
2021-02-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 11.02.2021 r. do godz. 9:00 dnia 13.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -8°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dnia 11.02.2021 r.
2021-02-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 10.02.2021 r. o godzinie 22:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

- w dniu 11.02.2021 r. o godzinie 06:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach z dnia 10.02.2021 r.
2021-02-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.02.2021 r. o godzinie 16:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 10.02.2021 r. o godzinie 03:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 10.02.2021 r.
2021-02-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 10.02.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

Informacja o wstrząsie z dnia 09.02.2021 r.
2021-02-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 5.11 w dniu 09.02.2021 r., zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 09.02.2021 r.
2021-02-09

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 09.02.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

 

Więcej tutaj

Ostrzeżenie o opadach marznących
2021-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:38 dnia 08.02.2021 r. do godz. 22:00 dnia 08.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 06.02.2021 r.
2021-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.02.2021 r. o godzinie 10:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o intensywnych opadach śniegu II stopnia oraz zawiejach i zamieciach śnieżnych I stopnia od 07.02 do 08.02
2021-02-07
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:25 dnia 07.02.2021 r. do godz. 18:00 dnia 08.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm. Przewiduje się od godz. 19:25 dnia 07.02.2021 r. do godz. 15:00 dnia 08.02.2021 r. zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wschodni i północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie o opadach marznących.
2021-02-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15.00 dnia 07.02.2021 do godz. 15.00 dnia 08.02.2021 prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu II stopnia oraz zawiejach i zamieciach śnieżnych I stopnia od 07.02 do 08.02
2021-02-06
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 06:00 dnia 07.02.2021 r. do godz. 06:00 dnia 08.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm. Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wschodni i północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Informacje o wstrząsach z dnia 05.02.2021 r.
2021-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 04.02.2021 r. o godzinie 15:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 0:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 4:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 6:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 7:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.
Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 04.02.2021 r.
2021-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 04.012.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu koło -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 04.02.2021 r.
2021-02-04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje: - w dniu 04.02.2021 r. o godzinie 6:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera, Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.
Informacje o wstrząsach z dnia 03.02.2021 r.
2021-02-04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje: - w dniu 03.02.2021 r. o godzinie 20:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera, - w dniu 03.02.2021 r. o godzinie 22:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera, Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2021-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 03.02.2021 r. do godz. 12:00 dnia 04.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 00 km/h z południowego zachodu.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 02.02.2021 r.
2021-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.02.2021 r. o godzinie 14:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsie z dnia 02.02.2021 r.
2021-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 02.02.2021 r. o godzinie 2:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.
Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 02.02.2021r.
2021-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 02.02.2021 r. do godz. 8:00 dnia 03.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 01.02.2021 r.
2021-02-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.02.2021 r. o godzinie 7:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,6 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacje o wstrząsach z dnia 30.01.2021 r.
2021-02-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.01.2021 r. o godzinie 00:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 30.01.2021 r. o godzinie 12:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 30.01.2021 r. o godzinie 18:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 31.01.2021 r.
2021-01-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 31.01.2021 r. do godz. 9:00 dnia 01.02.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 30.01
2021-01-30
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:20 dnia 30.01.2021 do godz. 17:15 dnia 30.01.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Po zakończeniu okresu ważności ostrzeżenia nadal temperatura ujemna. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 30.01
2021-01-30
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 9:07 dnia 30.01.2021 do godz. 12:00 dnia 30.01.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
2021-01-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie w związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegającym wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego zwraca się z prośbą o przekazywanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chrzanowie (tel. 32 212 12 96) przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).

Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie migrujące ptaki i hodowlane ptaki wodne.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 29.01
2021-01-29
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 29.01.2021 do godz. 09:00 dnia 30.01.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów śniegu z deszczem, lokalnie marznących i powodujących gołoledź. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Informacje o wstrząsie z dnia 28.01.2021 r.
2021-01-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje: - w dniu 28.01.2021 r. o godzinie 10:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera, Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu.
2021-01-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 28.01.2021 do godz. 09:00 dnia 29.01.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu koło -5°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 2 z dnia 28.01.2021
2021-01-28

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

 

Zagrożenie

 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

 

Data wystąpienia

 

28.01.2021 r. godz. 10.00

 

 

Przewidywany czas trwania ryzyka

 

Od godz. 10.00 dnia 28.01.21 r. do godz. 24.00 dnia 28.01.21 r.

 

 

Przyczyny

 

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

 

 

Prognozowana jakość powietrza

 

 

Prognoza na dzień 28.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska

 

 

Dzień 28.01.21 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 28.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje rejon Al. Krasińskiego w Krakowie, oraz gminy: Nowy Targ, Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szaflary w powiecie nowotarskim; gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim; gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim; gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia w powiecie chrzanowskim; gminy: Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś w powiecie krakowskim.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:174 000.

 

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 28.01.2021 r.
2021-01-28

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu suskiego, powiatu wadowickiego

 

Obowiązuje w dniu 28.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00

 

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu.
2021-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 26.01.2021 do godz. 09:00 dnia 27.01.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 26.01.2021 r.
2021-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 11:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsie z dnia 23.01.2021 r.
2021-01-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.01.2021 r. o godzinie 02:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 23.01.2021 r. o godzinie 15:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu.
2021-01-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:30 dnia 25.01.2021 do godz. 09:00 dnia 26.01.2021, na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach słabego deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna gruntu ok -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku z dnia 22.01.2021r.
2021-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 22.01.2021 r. do godz. 15:00 dnia 23.01.2021 r., ze względu na stopniowe ustępowanie zjawisk lodowych, które następnie przemieszczają się w dół rzeki, na mniejszych ciekach (szczególnie w południowej części województwa małopolskiego oraz podkarpackiego) istnieje ryzyko utworzenia się zatorów lodowych oraz gwałtownego wzrostu poziomu wody do strefy stanów wysokich także z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 21.01.2021 r.
2021-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 17:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 20:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsie z dnia 21.01.2021 r.
2021-01-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 03:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsie z dnia 20.01.2021 r.
2021-01-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.01.2021 r. o godzinie 19:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsie z dnia 19.01.2021 r.
2021-01-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.01.2021 r. o godzinie 22:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 19.01.2021 r.
2021-01-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 20.01.2021 r. do godz. 9:00 dnia 20.01.2021 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Strefa opadów marznących przemieszczać się będzie z zachodu na wschód województwa.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 19.01.2021 r.
2021-01-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.01.2021 r. o godzinie 14:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 19.01.2021 r.
2021-01-19

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego.

 
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 18.01.2021
2021-01-18

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego,

Obowiązuje w dniu 18.01.2021 od godz. 12.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Informacje o wstrząsach z dnia 18.01.2021 r.
2021-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.01.2021 r. o godzinie 21:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 16.01.2021 r. o godzinie 12:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 18.01.2021 r. o godzinie 10:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o silnym mrozie z dnia 17.01.2021r.
2021-01-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 17.01.2021 r. do godz. 09:00 dnia 18.01.2021 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -4°C do -11°C. Miejscami przy rozpogodzeniach spadek temperatury do około -18°C. Wiatr o średniej prędkości od 5km/h do 15km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 15.01.2021 r.
2021-01-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.01.2021 r. o godzinie 0:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsie z dnia 14.01.2021 r.
2021-01-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.01.2021 r. o godzinie 9:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2021-01-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 13.01.2021 r. do godz. 06:00 dnia 14.01.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 12 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dnia 12.01.2021 r.
2021-01-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.01.2021 r. o godzinie 16:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 12.01.2021 r. o godzinie 16:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach z dnia 11.01.2021 oraz z dnia 12.01.2021 r.
2021-01-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.01.2021 r. o godzinie 22:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 12.01.2021 r. o godzinie 09:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach z dnia 08.01.2021 oraz z dnia 09.01.2021 r.
2021-01-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.01.2021 r. o godzinie 15:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 09.01.2021 r. o godzinie 04:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana terminu zamknięcia przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie
2021-01-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z firmy ZUE S.A. – wykonawcy przebudowy linii kolejowej nr 93, zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zostaje przesunięte na godz. 7:00 dnia 21.01.2021 r.

Informacja o wstrząsie z dnia 07.01.2021 r.
2021-01-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.01.2021 r. o godzinie 19:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 07.01.2021 r.
2021-01-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 r. do godz. 11:00 dnia 08.01.2021 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -7°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dnia 06.01.2021 r.
2021-01-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.01.2021 r. o godzinie 8:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 06.01.2021 r. o godzinie 16:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 06.01.2021 r. o godzinie 20:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 05.01.2021 r.
2021-01-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 05.01.2021 r. do godz. 08:00 dnia 06.01.2021 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około - 1°C, w rejonach podgórskich około - 4°C, temperatura minimalna gruntu około - 2°C, w rejonach podgórskich około - 6°C. Temperatura powietrza zacznie spadać najwcześniej na południu w związku z przemieszczającymi się z tego kierunku rozpogodzeniami.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dnia 04.01.2021 r.
2021-01-05

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.01.2021 r. o godzinie 15:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 04.01.2021 r. o godzinie 18:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 04.01.2021 r. o godzinie 19:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Utrudnienia drogowe - zamknięcie trzech wiaduktów kolejowych w centrum Chrzanowa
2021-01-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie zgodnie z informacją od firmy ZUE S.A. – wykonawcą przebudowy linii kolejowej nr 93 biegnącej przez Chrzanów informuje, że w związku z rozbiórką i budową obiektów mostowych w ciągu ul. 29 Listopada oraz ul. Kadłubek w Chrzanowie od dnia 05.01.2020 od godz. 7.00 zostaną zamknięte oba wiadukty.

Ponadto od 11.01.2021 od godz. 7.00 jest planowane zamknięcie ul. Krakowskiej w Chrzanowie.

Po zamknięciu trzech wiaduktów cały ruch skierowany zostanie na pozostałe znajdujące się na ul. Siennej, Świętokrzyskiej oraz Sikorskiego.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do oznakowania i objazdów w ramach tymczasowej organizacji ruchu.

Planowane przywrócenie stałej organizacji ruchu: 30.04.2021

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2021-01-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 6:30 dnia 03.01.2021 r. do godz. 8:30 dnia 03.01.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie  słabych opadów marznącego deszczu i powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła
2021-01-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 01.01.2021 r. do godz. 09:00 dnia 02.01.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 31.12.2020 r.
2020-12-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:15 dnia 31.12.2020 r. do godz. 00:00 dnia 01.01.2021 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200m. Miejscami śliskie drogi.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu i gęstej mgle z dnia 30.12.2020 r.
2020-12-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 30.12.2020 r. do godz. 08:00 dnia 31.12.2020 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna około - 1°C, temperatura minimalna gruntu około - 2°C.

 

Od godz. 22:00 dnia 30.12.2020 r. do godz. 09:00 dnia 31.12.2020 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dnia 29.12.2020r.
2020-12-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.12.2020 r. o godzinie 18:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.12.2020 r. o godzinie 02:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,99 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach.
2020-12-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.12.2020 r. o godzinie 07:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 95 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.12.2020 r. o godzinie 03:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu i intensywnych opadach śniegu z dnia 25.12.2020 r.
2020-12-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:30 dnia 25.12.2020 r. do godz. 08:00 dnia 26.12.2020 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się, że po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu nastąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników powodując ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około - 2°C. Temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od - 4°C do - 2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dni 18-22.12.2020 r.
2020-12-22

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.12.2020 r. o godzinie 17:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2020 r. o godzinie 21:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 6:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 20.12.2020 r.
2020-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.12.2020 r. o godzinie 02:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 20.12.2020 r
2020-12-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 20.12.2020 r. do godz. 09:00 dnia 21.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się możliwość wystąpienia opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 20.12.2020 r
2020-12-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 20.12.2020 r. do godz. 09:00 dnia 21.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 19.12.2020 r
2020-12-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 19.12.2020 r. do godz. 09:00 dnia 20.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 18.12.2020 r.
2020-12-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 18.12.2020 r. do godz. 09:00 dnia 19.12.2020 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić od 50m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 17.12.2020 r.
2020-12-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.12.2020 r. o godzinie 20:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.


Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.12.2020 r.
2020-12-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 16.12.2020 r. o godzinie 11:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 16.12.2020 r. o godzinie 21:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 17.12.2020
2020-12-17

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Nowego Sącza, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tatrzańskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego.

Obowiązuje w dniu 17.12.2020 od godz. 06.00 do 24.00

 

Informacja o wstrząsach z dni: 15.12.2020 r. i 16.12.2020 r.
2020-12-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 20:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 21:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

- w dniu 16.12.2020 r. o godzinie 04:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował
się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza z dnia 16.12.2020
2020-12-16

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tatrzańskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Obowiązuje w dniu 16.12.2020 od godz. 07.00 do 24.00

Informacja o wstrząsach z dni: 14.12.2020 r. i 15.12.2020 r.
2020-12-15

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 17:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 7:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 14.12.2020 r.
2020-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 13:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 12.12.2020 r.
2020-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.12.2020 r. o godzinie 12:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 13.12.2020
2020-12-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:45 dnia 13.12.2020 r. do godz. 09:00 dnia 14.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami występowanie słabych opadów marznącej mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o gęstej mgle z dnia 12.12.2020 r.
2020-12-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 12.12.2020 r. do godz. 10:00 dnia 13.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły( lokalnie marznące), w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o gęstej mgle nr 151, 11.12.2020 r.
2020-12-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 11.12.2020 r. do godz. 11:00 dnia 12.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 11.12.2020 r.
2020-12-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.12.2020 r. o godzinie 18:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o opadach marznących z dnia 10.12.2020 r.
2020-12-10

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 22:42 dnia 10.12.2020 r. zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 10.12.2020 r.
2020-12-10

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.12.2020 r. o godzinie 4:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 09.12.2020
2020-12-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 06:00 dnia 10.12.2020 r. do godz. 13:00 dnia 10.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami występowanie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2020-12-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:40 dnia 03.12.2020 r. do godz. 16:00 dnia 03.12.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego obserwuje i prognozuje się miejscami występowanie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 29.11
2020-11-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:30 dnia 29.11.2020 r. do godz. 10:30 dnia 30.11.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura gruntu w ciągu dnia w wielu miejscach będzie oscylować w okolicach 0°C, po południu temperatura zacznie spadać. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, temperatura minimalna gruntu miejscami w nocy do około -7°C. W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia, temperatura gruntu również będzie oscylować w okolicach 0°C. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 28.11
2020-11-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 28.11.2020 r. do godz. 09:00 dnia 29.11.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4ºC do -1ºC. Temperatura minimalna gruntu około -5ºC. W wielu miejscach temperatura w ciągu dnia nie wzrośnie powyżej 0ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 08.11
2020-11-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 08.11.2020 r. do godz. 09:30 dnia 09.11.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami może wynosić od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2020-11-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 07.11.2020 r. do godz. 10:00 dnia 08.11.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2020-11-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 06.11.2020 r. do godz. 10:00 dnia 07.11.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2020-10-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 31.10.2020 r. do godz. 09:30 dnia 01.11.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-10-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 21:00 dnia 30.10.2020 r. do godz. 15:00 dnia 31.10.2020 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie, na mniejszych rzekach, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 24.10.2020 r.
2020-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.10.2020 r. o godzinie 3:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle.
2020-10-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 25.10.2020 r. do godz. 09:00 dnia 26.10.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 24.10.2020 r.
2020-10-24

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 24.10.2020 r. do godz. 09:00 dnia 25.10.2020 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność będzie wynosić od 50 m do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2020-10-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 12.10.2020 r. do godz. 08:00 dnia 14.10.2020 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 08:00 dnia 13.10 do godz. 08:00 dnia 14.10: od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-10-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 r. do godz. 08:00 dnia 14.10.2020 r., na obszarze Mała Wisła, zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa  (małopolskie); prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Regionalne obostrzenia – nowe zasady od 10.10.2020 r.
2020-10-09

Od soboty 10 października 2020 r. obostrzenia za stref żółtych  zostają rozszerzone na cały kraj.

PEŁNA LISTA OBOSTRZEŃ

Uwaga - ćwiczenia RENEGADE/SAREX - 20
2020-10-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniach 6 - 9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Apelujemy do mieszkańców o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2020-09-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 29.09.2020 r. do godz. 10:00 dnia 01.10.2020 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie
2020-09-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.09.2020 r. o godzinie 18:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacje o wstrząsach
2020-09-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.09.2020 r. o godzinie 04:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.09.2020 r. o godzinie 13:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:42 dnia 18.09.2020 do odwołania., w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanym brakiem opadów atmosferycznych, w kolejnych dniach w zlewni Rudawy oraz Prądnika i przyrzeczu Wisły, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie
2020-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.09.2020 r. o godzinie 03:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacje o wstrząsach
2020-09-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.09.2020 r. o godzinie 04:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

- w dniu 17.09.2020 r. o godzinie 05:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacje o wstrząsie
2020-09-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.09.2020 r. o godzinie 01:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacje o wstrząsach
2020-09-15

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.09.2020 r. o godzinie 16:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

- w dniu 15.09.2020 r. o godzinie 2:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 14.09.2020 r. o godzinie 22:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacje o wstrząsach
2020-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.09.2020 r. o godzinie 20:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

- w dniu 12.09.2020 r. o godzinie 14:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

  

- w dniu 12.09.2020 r. o godzinie 15:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2020-09-11

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 24 września do 3 października 2020 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Informacje o wstrząsach
2020-09-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 09.09.2020 r. o godzinie 05:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 09.09.2020 r. o godzinie 03:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacje o wstrząsach
2020-09-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.09.2020 r. o godzinie 16:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

- w dniu 04.09.2020 r. o godzinie 22:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

  

- w dniu 05.09.2020 r. o godzinie 10:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-09-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 07.09.2020 do godz. 11:00 dnia 07.09.2020 r., w związku z prognozowanymi i występującymi intensywnymi opadami deszczu na rzekach woj. małopolskiego spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
2020-09-06
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 07.09.2020 do godz. 11:00 dnia 07.09.2020, na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm, miejscami do 50 mm.
 
Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-09-06

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 06.09.2020 r. do godz. 12:00 dnia 06.09.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-09-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 05.09.2020 r. do godz. 02:00 dnia 06.09.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach
2020-09-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.09.2020 r. o godzinie 17:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

- w dniu 04.09.2020 r. o godzinie 7:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego
w Katowicach.
 Informacje o wstrząsach
2020-09-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.09.2020 r. o godzinie 13:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

- w dniu 03.09.2020 r. o godzinie 1:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

- w dniu 03.09.2020 r. o godzinie 2:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.


  

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 02.09.2020 r.
2020-09-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 02.09.2020 r. o godzinie 11:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach
2020-09-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.09.2020 r. o godzinie 02:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

- w dniu 01.09.2020 r. o godzinie 04:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

  

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2020-09-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 01.09.2020 r. do godz. 08:00 dnia 01.09.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacje o wstrząsach z dnia 28/31.08.2020 r.
2020-08-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.08.2020 r. o godzinie 20:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

- w dniu 29.08.2020 r. o godzinie 12:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

- w dniu 29.08.2020 r. o godzinie 15:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

- w dniu 31.08.2020 r. o godzinie 2:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 12 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

- w dniu 31.08.2020 r. o godzinie 04:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

 

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2020-08-31
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 01.09.2020 do godz. 24:00 dnia 01.09.2020, na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia do 40 mm
 
Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-08-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 30.08.2020 do godz. 08:00 dnia 31.08.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2020-08-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 30.08.2020 r. do godz. 24:00 dnia 30.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-08-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 29.08.2020 do godz. 12:00 dnia 30.08.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o deszczu z burzami
2020-08-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 29.08.2020 r. do godz. 8:00 dnia 30.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach
2020-08-28

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.08.2020 r. o godzinie 22:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

- w dniu 26.08.2020 r. o godzinie 3:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

 

Informacja o wstrząsie
2020-08-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.08.2020 r. o godzinie 20:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach
2020-08-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.08.2020 r. o godzinie 17:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 22.08.2020 r. o godzinie 02:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 22.08.2020 r. o godzinie 15:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera

- w dniu 22.08.2020 r. o godzinie 16:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 22.08.2020 r. o godzinie 09:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2020-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 17:30 dnia 22.08.2020 r. do godz. 08:00 dnia 23.08.2020 r.,  w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2020-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:30 dnia 22.08.2020 r. do godz. 03:00 dnia 23.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h,  lokalnie do 100 km/h.  Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach
2020-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 19.08.2020 r. o godzinie 15:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
2020-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.08.2020 r. do godz. 19:00 dnia 22.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach
2020-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.08.2020 r. o godzinie 15:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 14.08.2020 r. o godzinie 08:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 17.08.2020 r. o godzinie 10:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera

- w dniu 18.08.2020 r. o godzinie 12:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 18.08.2020 r. o godzinie 07:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 07:03 dnia 19.08.2020 r. do godz. 22:00 dnia 19.08.2020 r., występujące opady deszczu, i w dalszym ciągu prognozowane (także o charakterze burzowym), będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-08-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 11:00 dnia 18.08.2020 r. do godz. 03:00 dnia 19.08.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2020-08-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 18.08.2020 r. do godz. 21:30 dnia 18.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 12:00 dnia 16.08.2020 r. do godz. 21:00 dnia 16.08.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsie z dnia 12.08.2020 r.
2020-08-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 12.08.2020 r. o godzinie 13:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 12.08.2020 r. o godzinie 23:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 11.08.2020 r.
2020-08-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 11.08.2020 r. o godzinie 20:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2020-08-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 11.08.2020 r. do godz. 24:00 dnia 11.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami niewielki grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach.
2020-08-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.08.2020 r. o godzinie 14:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

- w dniu 07.08.2020 r. o godzinie 22:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 10.08.2020 r. o godzinie 14:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,74 w skali Richtera

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.


Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-08-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 12:18 dnia 11.08.2020 r. do godz. 01:00 dnia 12.08.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-08-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:04 dnia 10.08.2020 r. do godz. 01:00 dnia 11.09.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.
Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-08-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 10.08.2020 r. do godz. 23:00 dnia 10.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-08-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:04 dnia 09.08.2020 r. do godz. 00:00 dnia 10.09.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo może zostać krótkotrwale przekroczony stan alarmowy.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.
Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-08-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 09.08.2020 r. do godz. 22:00 dnia 09.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-08-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.08.2020 r. o godzinie 11:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 07.08.2020 r. o godzinie 3:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
2020-08-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 07.08.2020 r. do godz. 18:00 dnia 09.08.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C, lokalnie do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 05.08.2020 r.
2020-08-06
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 08:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

- w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 17:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.


Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie górniczym
2020-08-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 03.08.2020 r. o godzinie 13:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,


Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 04.06.2020 r.
2020-08-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 16:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 17:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera.

- w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 23:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 19:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 4:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 12:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach górniczych -

Trening systemu alarmowania
2020-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-07-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 16:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 21:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 5:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-07-28

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 09:00 dnia 29.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.
Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-28

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 9:00 dnia 29.07.2020 r. w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, mieście Kraków, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, mieście Nowy Sącz, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, mieście Tarnów, tatrzańskim, wadowickim i wielickim, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 m, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, incydentalnie 110 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-07-28

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.07.2020 r. o godzinie 16:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 27.07.2020 r. o godzinie 17:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 11:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-07-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 15:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 20:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 - w dniu 24.07.2020 r. o godzinie 13:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-07-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 13:00 dnia 27.07.2020 r. do godz. 00:00 dnia 28.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - Gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 26.07.2020 do godz. 08:00 dnia 27.07.2020, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w KrakowieOstrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 26.07.2020 r. do godz. 03:00 dnia 27.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:30 dnia 23.07.2020 r. do godz. 23:00 dnia 24.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-07-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 9:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jegomagnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach górniczych
2020-07-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.07.2020 r. o godzinie 16:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 2:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach górniczych
2020-07-21

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 20.07.2020 r. o godzinie 19:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 21.07.2020 r. o godzinie 5:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach górniczych
2020-07-21

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 17.07.2020 r. o godzinie 13:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-07-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 07:00 dnia 21.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo może zostać krótkotrwale przekroczony stan alarmowy.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2020-07-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 20.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2020-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 19.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 19.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie. Miejscami grad

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-07-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 14:00 dnia 18.07.2020 r. do godz. 07:00 dnia 19.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-07-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 18.07.2020 r. do godz. 02:00 dnia 19.07.2020 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-07-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 17.07.2020 r. do godz. 07:00 dnia 18.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 9:00 dnia 17.07.2020 r. do godz. 7:00 dnia 18.07.2020 r. w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, mieście Kraków, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, mieście Nowy Sącz, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, mieście Tarnów, tatrzańskim,  wadowickim i wielickim, prognozuje się wystąpienie burz i opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 25 mm do 35 mm. W trakcie burz mogą wystąpić porywy wiatru do 60 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-07-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:03 dnia 16.07.2020 r. do godz. 23:00 dnia 16.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 16.07.2020 r. do godz. 19:30 dnia 16.07.2020 r. w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, mieście Kraków, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, mieście Nowy Sącz, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, mieście Tarnów, tatrzańskim,  wadowickim i wielickim, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 14.07.2020 r.
2020-07-14

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 14.07.2020 r. o godzinie 05:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 10.07.2020 r.
2020-07-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 21:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Odblokowanie ruchu na autostradzie A4
2020-07-10

Ruch na Autostradzie A4 w kierunki Katowic został odblokowany

Informacja o wstrząsach z dnia 10.07.2020 r.
2020-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

1. w dniu 09.07.2020 r. o godzinie 19:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

2. w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 4:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

3. w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 5:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 11.07.2020 do godz. 09:00 dnia 12.07.2020 r. prognozowane intensywne opady deszczu, spowodują wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 08.07.2020 r.
2020-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 08.07.2020 r. o godzinie 01:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 07.07.2020 r.
2020-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 20:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 06.07.2020 r.
2020-07-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.07.2020 r. o godzinie 21:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 06.07.2020 r. o godzinie 22:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega,

że od godz. 15:11 dnia 06.07.2020 r. do godz. 21:00 dnia 06.07.2020 r. w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, mieście Kraków, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, mieście Nowy Sącz, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, mieście Tarnów, tatrzańskim,  wadowickim i wielickim, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Informacja o wstrząsie z dnia 03.07.2020 r.
2020-07-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 05:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:20 dnia 02.07.2020 r. do godz. 03:00 dnia 03.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu  miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-07-02

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 7:00 dnia 03.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-07-02

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 r. do godz. 22:00 dnia 02.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.06.2020 r.
2020-07-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

1. w dniu 29.06.2020 r. o godzinie 10:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

2. w dniu 29.06.2020 r. o godzinie 23:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2020-06-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 29.06.2020 r., że prognozowane opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-29
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:30 dnia 29.06.2020 r. do godz. 20:30 dnia 29.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Możliwość trąby powietrznej.
 
 
Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 29.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem. -

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2020-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 28.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 28.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 27.06.2020 r. do godz. 08:00 dnia 28.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:45 dnia 27.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 27.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie  burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-06-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 r. do godz. 03:00 dnia 23.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-06-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 25.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły, na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 25.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, punktowo możliwe do 40 oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 24.06.2020 r.
2020-06-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 02:30, zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.06.2020 do godz. 15:00 dnia 23.06.2020, w obszarze województw (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) Rzeką Wisłą przemieszcza się wezbranie wywołane spływem wód opadowych oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników retencyjnych. Obserwowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich i prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020, w obszarze zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Ropy oraz zlewnie Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Na Sole w Oświęcimiu stan alarmowy będzie się utrzymywał do czasu zmniejszenia odpływu z kaskady zbiorników.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:30 dnia 22.06.2020 r. do godz. 06:00 dnia 23.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
2020-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:13 dnia 21.06.2020 do godz. 09:00 dnia 22.06.2020, w obszarze zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Ropy oraz zlewnie Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie), prognozowane intensywne opady deszczu, w tym także burze, powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Lokalnie zostaną przekroczone kolejne stany alarmowe. Na Wiśle wystąpi szybki wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:25 dnia 21.06.2020 r. do godz. 08:00 dnia 22.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 50 mm do 80 mm, lokalnie 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-06-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 20.06.2020 do godz. 05:00 dnia 21.06.2020, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-06-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 19.06.2020 do godz. 22:00 dnia 19.06.2020, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Informacja o wstrząsach z dnia 18.06.2020 r.
2020-06-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 18.06.2020 r. o godzinie 12:01, zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-06-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 19.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem /2
2020-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:05 dnia 18.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 18.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się burze i opadami deszczu od 30 mm lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 18.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 18.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie burz z gradem i z opadami deszczu do 30 mm lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 06:00 dnia 18.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-06-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:30 dnia 17.06.2019 do godz. 06:00 dnia 18.06.2019 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.06.2020 r.
2020-06-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

1. w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 16:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

2. w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 16:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-06-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 12:00 dnia 16.06.2020 r. do godz. 02:00 dnia 17.06.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 15.06.2020 r.
2020-06-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 19:53, zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.06.2020 r.
2020-06-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.06.2020 r. o godzinie 2:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

COVID-19 - ważne numery telefonów
2020-06-15

W związku z zaistniałą sytuacją i rosnącą liczbą zachorowań na wirus COVID - 19, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie publikuje wykaz ważnych telefonów dla mieszkańców.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-06-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 12.06.2020 r. do godz. 00:30 dnia 13.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-06-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 11.06.2020 r. do godz. 00:00 dnia 12.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 08.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 08.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach.
2020-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że:

1) w dniu 05.06.2020 r. o godzinie 22:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

2) w dniu 06.06.2020 r. o godzinie 09:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach.
2020-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że:

od godz. 15:11 dnia 06.07.2020 r. do godz. 21:00 dnia 06.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne
2020-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że:

od godz. 14:00 dnia 07.06.2020 r. do godz. 06:00 dnia 08.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach w gminie Libiąż.
2020-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o następujących wstrząsach:

1) w dniu 01.06.2020 r. o godzinie 22:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

2) w dniu 03.06.2020 r. o godzinie 03:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2020-05-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 30.05.2020 r. do godz. 12:00 dnia 31.05.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami do 30 mm do 50 mm.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach.
2020-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 28.05.2020 r. do godz. 22:30 dnia 28.05.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 27.05.2020 r.
2020-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 27.05.2020 r. o godzinie 05:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 25.05.2020 r.
2020-05-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 08:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 22.05.2020 r. do godz. 7:00 dnia 23.05.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1ºC, a przy gruncie od - 2ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-05-21

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 22.05.2020 r. do godz. 7:00 dnia 22.05.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się lokalnie spadek temperatury do - 1ºC, a przy gruncie od - 3ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach od dnia 18.05.2020 r.
2020-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 09:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2020-05-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 13.05.2020 r. do godz. 12:00 dnia 14.05.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami do 25 mm do 35 mm.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-05-12

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:30 dnia 13.05.2020 r. do godz. 6:30 dnia 13.05.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się temperaturę minimalną od - 1ºC do 1ºC, a przy gruncie od - 3ºC do 0ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Informacje o wstrząsach - 11.05.2020 r. i 12.05.2020 r.
2020-05-12

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że:

 

- w dniu 11.05.2020 r. o godzinie 15:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

- w dniu 11.05.2020 r. o godzinie 19:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

w dniu 12.05.2020 r. o godzinie 2:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2020-05-08

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 18 maja do 07 czerwca 2020 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wstrząsie z dnia 07.05.2020 r.
2020-05-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 07.05.2020 r. o godzinie 13:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 30.04.2020 r.
2020-04-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 30.04.2020 r. o godzinie 14:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 28.04.2020 r.
2020-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 28.04.2020 r. o godzinie 5:02  zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.04.2020 r.
2020-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 27.04.2020 r. o godzinie 14:36  zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera oraz o godzinie 21:19  zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Informacja o wstrząsach z dnia 25.04.2020 r.
2020-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 25.04.2020 r. o godzinie 9:53  zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera oraz o godzinie 15:42  zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2020-04-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 25.04.2020 r. do godz. 16:00 dnia 25.04.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 24.04.2020 r.
2020-04-24

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 6:06  zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 22.04.2020 r.
2020-04-23

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 22.04.2020 r. o godzinie 16:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2020-04-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 23.04.2020 r. do godz. 07:00 dnia 23.04.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 22.04.2020 r.
2020-04-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 22.04.2020 r. o godzinie 00:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-04-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że na terenie powiatu chrzanowskiego, od godz. 0:00 dnia 22.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 22.04.2020 r., lokalnie w obniżeniach terenu prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 21.04.2020 r.
2020-04-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 21.04.2020 r. o godzinie 06:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 20.04.2020 r.
2020-04-20

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 20.04.2020 r. o godzinie 11:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2020-04-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że na terenie powiatu chrzanowskiego, od godz. 0:00 dnia 18.04.2020 r. do godz. 7:30 dnia 21.04.2020 r., prognozuje się lokalnie spadek temperatury minimalnej do - 1°C, - 2°C, a przy gruncie do - 4°C. Temperatura maksymalna w tym okresie spadnie od około 15°C w sobotę do około 11°C w pozostałych dniach.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 15.04.2020 r.
2020-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 15.04.2020 r. o godzinie 15:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 11.04.2020 r. do godz. 8:00 dnia 11.04.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z dnia 09/10.04.2020 r.
2020-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o następujących wstrząsach odczuwalnych w miejscowości Żarki:

1) w dniu 09.04.2020 r. o godzinie 18:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

2) w dniu 09.04.2020 r. o godzinie 18:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

3) w dniu 10.04.2020 r. o godzinie 02:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-04-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 07.04.2020 r. do godz. 8:00 dnia 08.04.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -5°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsach z nocy 6/7.04.2020 r.
2020-04-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, o następujących wstrząsach odczuwalnych w miejscowości Żarki:

 

1. w dniu 6.04.2020 r. o godzinie 23:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera;

2. w dniu 7.04.2020 r. o godzinie 2:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2020-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 03.04.2020 r. do godz. 09:00 dnia 06.04.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się lokalnie spadek temperatury do - 2 °C, lokalnie - 5°C a przy gruncie do - 8 °C. Temperatura maksymalna w sobotę od 8 °C do 11 °C, w niedziele od 10 °C do 13 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że na terenie powiatu chrzanowskiego, od godz. 23:00 dnia 02.04.2020 r. do godz. 8:00 dnia 03.04.2020 r., prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie od -6°C 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że na terenie powiatu chrzanowskiego, od godz. 7:35 dnia 02.04.2020 r. do godz. 8:00 dnia 03.04.2020 r., prognozuje się temperaturę minimalną od -5°C do -2°C, przy gruncie od -6°C do -3°C,  temperatura maksymalna od 3°C do 6°C, w środę około 8°C

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 31.03.2020 r.
2020-04-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 20:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu, przymrozkach i opadach śniegu
2020-03-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że na terenie powiatu chrzanowskiego, od godz. 20:00 dnia 29.03.2020 r. do godz. 8:00 dnia 30.03.2020 r., prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od - 5°C do - 2°C, temperatura minimalna gruntu od - 5°C do - 2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.03.2020 r.
2020-03-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 24.03.2020 r. o godzinie 17:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 21.03.2020 r.
2020-03-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 21.03.2020 r. o godzinie 13:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-03-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 21.03.2020 r. do godz. 09:00 dnia 26.03.2020 r., prognozuje się na lokalnie spadek temperatury minimalnej: od niedzieli do środy do -6°C, a przy gruncie do -10°C, w czwartek do -1°C a przy gruncie do -4°C . Temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek około 2°C, we wtorek około 2°C, we wtorek około 4°C, w środę około 7°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2020-03-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 14.03.2020 r. do godz. 08:00 dnia 16.03.2020 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego prognozuje się spadek temperatury w nocy 14/15.03 do -6°C, a przy gruncie do -9°C, w nocy 15/16.03 spadek temperatury do -4°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna 15.03 od 2°C do 6°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.03.2020 r.
2020-03-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.03.2020 r. o godzinie 11:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2020-03-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 13.03.2020 r. do godz. 24:00 dnia 13.03.2020 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 11.03.2020 r.
2020-03-12

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 11.03.2020 r. o godzinie 12:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2020-03-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:50 dnia 12.03.2020 r. do godz. 23:00 dnia 12.03.2020 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie okresami silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Koronawirus COVID - 19 – co musisz wiedzieć?
2020-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie w linkach zamieszczonych poniżej zamieszcza informacje z Ministerstwa Zdrowia oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na temat postępowania z Koronawirus COVID - 19.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://pssechrzanow.wsse.krakow.pl/

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 • Zaleca się rezygnację z podróży zagranicznych!
 • Jeśli nie jest to konieczne – unikaj dużych zgrupowań ludzi – dworców, koncertów, imprez
 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu – ten konkretny koronawirus jest podatny nawet na słabsze detergenty – nie ma konieczności stosowania (trudnodostępnych obecnie) dedykowanych specyfików do odkażania.
 • W miejscu, za którego czystość odpowiadasz – dbaj o czystość klamek, uchwytów i poręczy. Zalecenie to ma szczególne zastosowanie dla kierowników i dyrektorów instytucji, firm i większych podmiotów. Przekaż wytyczne służbom sprzątającym oraz stosuj te przekazane przez Inspektorat Sanitarny.
 • W trakcie trwania epidemii zaleca się rezygnację z powitań poprzez uścisk dłoni.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Jeśli masz objawy chorobowe (nie tylko spójne z tymi dla choroby COVID-19) nie idź do pracy – pozostań w domu – Nie posyłaj też przeziębionego dziecka do szkoły.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych.

 

ZANIM PÓJDZIESZ DO LEKARZA – PRZECZYTAJ!

 

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

oraz

masz kliniczne objawy infekcji – gorączkę, kaszel, duszności i trudności z oddychaniem

NIE UDAWAJ SIĘ SAMODZIELNIE DO PRZYCHODNI LUB SZPITALA!

 

Zadzwoń najpierw pod numer chrzanowskiego SANEPIDu (0-32) 623 24 07 (numer alarmowy czynny po godz. 15. oraz w dni wolne od pracy i święta - 600-965-908). Osoba kontaktowa odbierze od Ciebie wszystkie istotne informacje i przedstawi kolejne kroki jakie należy wykonać. W przypadku nasilenia się objawów zadzwoń pod numer 112 lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego – tel. (0-41) 24 01 272 (Nowy Szpital w Olkuszu). Koniecznie pierwszy kontakt nawiąż drogą zdalną (telefoniczną), poinformuj co Ci dolega oraz gdzie i z kim spędziłeś/aś ostatnie dwa tygodnie. Jeśli nie zalecono inaczej – POZOSTAŃ W DOMU i unikaj kontaktu z innymi.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2020-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r. do godz. 18:00 dnia 12.03.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie  wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 09.03.2020 r.
2020-03-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 09.03.2020 r. o godzinie 20:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 102 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Awaria energetyczna
2020-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż z powodu awarii występuje brak zasilania w miejscowościach: Bolęcin, Płaza. Wyłączonych jest 10 stacji transformatorowych, ok. 776 odbiorców bez dostaw energii.

Planowe usunięcie awarii: awaria usunięta.

 

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2020-02-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega:

 

Od godz. 21:00 dnia 27.02.2020 r. do godz. 08:00 dnia 28.02.2020 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria energetyczna.
2020-02-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż z powodu silnego wiatru występuje brak zasilania w miejscowościach Chrzanów, Libiąż, Żarki i Lgota. Wyłączonych jest 11 stacji transformatorowych, ok. 700 odbiorców bez dostaw energii.

Planowe usunięcie awarii: do godz. 16.00 dn. 24.02.2020 r.

 

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
2020-02-23

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega:

 


Od godz. 18:00 dnia23.02.2020 r. do godz. 08:00 dnia 24.02.2020 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h z południowego zachodu skręcający na północno - zachodni

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
2020-02-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 r. do godz. 18:00 dnia 11.02.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze -

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o silnym wietrze
2020-02-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:27 dnia 10.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 10.02.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2020-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 05.02.2020 r. do godz. 08:00 dnia 06.02.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 10:00 dnia 04.02.2020 r. do godz. 23:00 dnia 04.02.2020 r., na obszarze zlewni Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie), na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o intensywnych opadach deszczu
2020-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 04.02.2020 r. do godz. 20:00 dnia 04.02.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 35 mm.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Stopień alarmowy BRAVO w woj. małopolskim
2020-01-23

Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i  ALFA-CRP w całym kraju. Zostały wprowadzone w związku z  obchodami 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

 

W trakcie obowiązywania stopni alarmowych mieszkańcy powiatu chrzanowskiego mogą spodziewać się utrudnień na drogach (szczególnie 27 stycznia) w związku z przemieszczaniem się delegacji gości udających się do Oświęcimia. Utrudnienia są prognozowane na drogach: autostrada A4, ul. Balińska - Chrzanów, droga wojewódzka 933 - ul. Oświęcimska (Chrzanów, Libiąż), ul. Beskidzka - Libiąż. Droga wojewódzka 780 - gmina Alwernia, gmina Babice, droga wojewódzka 781 -  gmina Babice.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2020-01-22

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 23.01.2020 r. do godz. 09:00 dnia 23.01.2020 r., na terenie powiatów: gorlickiego,  nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, prognozuje się zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około - 5°C, temperatura minimalna gruntu - 6°C.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 23.01.2020 r. do godz. 09:00 dnia 23.01.2020 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około - 2°C, temperatura minimalna gruntu - 3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2020-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:15 dnia 22.01.2020 r. do godz. 14:30 dnia 22.01.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego obserwuje i prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki lub powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2020-01-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:30 dnia 22.01.2020 r. do godz. 11:00 dnia 22.01.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki lub marznącego deszczu powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 - 18.01.2020 r.
2020-01-18

 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2020-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:30 dnia 16.01.2020 r. do godz. 09:00 dnia 17.01.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu.
2020-01-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 04.01.2020 r. do godz. 09:00 dnia 05.01.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1o C, temperatura minimalna gruntu około -3oC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2019-12-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 30.12.2019 r. do godz. 09:30 dnia 30.12.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie  słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2019-12-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 27.12.2019 r. do godz. 08:00 dnia 28.12.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około - 2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2019-12-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 r. do godz. 15:00 dnia 24.12.2019 r., na obszarze zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie), w ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenia meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2019-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 23.12.2019 r. do godz. 06:00 dnia 24.12.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - od 30 mm do 45 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wstrzymanie dostaw wody w Libiążu.
2019-12-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż z powodu awarii na sieci doszło do wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców ul. Przy Torze, Słowicza i Skowrończa w Libiążu. Około 120 osób bez wody. Usunięcie awarii do godz. 14.00.

 

Informacja uzyskana z Wodociągów Chrzanowskich.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie
2019-12-06

Urząd Gminy Babice informuje, że decyzją sanepidu woda z ujęcia Babice - Potroście dostarczana do miejscowości Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny i Zagórze jest zdatna do spożycia. Więcej informacji na stronie internetowej sanepidu.

KOMUNIKAT SANEPIDU. 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO ORAZ O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU
2019-12-05

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 04 i 05 grudnia 2019 r.
2019-12-04

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 04 grudnia br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa i miasta Nowy Sącz, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego.Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

 

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

 

Prognoza na dzień 05 grudnia dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na  obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu 05 grudnia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: nowotarskiego oraz bocheńskiego.

 

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.

 

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

 

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

 • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
 • unikać wietrzenia pomieszczeń,
 • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
 • w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
 • śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

 

Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Podmioty gospodarcze, powinny:

 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

 

-  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

 

- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

 

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie
2019-11-29

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, (miejscowości: Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze) po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty – do dnia 06 grudnia 2019r. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacja uzyskana z Urzędu Gminy Babice.

W dalszym ciągu ujęcie Potroście i zasilana przez nią sieć wodociągowa będzie podlegała ciągłej dezynfekcji w celach ochronnych, co może mieć wpływ na zmianę zapachu i smaku wody. Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana.

Obecnie wyniki badań wskazują na brak zanieczyszczenia ujęcia. Utrzymanie decyzji Sanepidu jest działaniem prewencyjnym.

Więcej www.babice.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie
2019-11-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście w miejscowościach: Babice, Wygiełzów, Olszyny, Jankowice, Mętków i Zagórze stwierdzono w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Obowiązuje całkowity zakaz używania wody do celów spożywczych. Woda może być używana wyłącznie dla prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Uwaga na bezdomnych i bezradnych!
2019-11-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie apeluje do wszystkich mieszkańców o informowanie PCZK lub Policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2019-11-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00 dnia 26.11.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Brak dostaw wody ciepłej w Libiążu.
2019-11-24

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Veolia Południe Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o braku dostaw wody ciepłej do mieszkań w Libiążu. Awaria spowodowana jest przeciekiem rurociągu. Do godziny 19.00 dnia bieżącego ciepła woda powinna popłynąć w mieszkaniach tzw. "nowej" części os. Flagówka. Na chwilę obecną pracownicy poszukują miejsca przecieku i do tego czasu dostawa ciepłej wody w tzw. "starej" części osiedla nie zostanie przywrócona.

Przerwa w dostawie wody.
2019-11-21
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców ul. Styczniowej w Trzebini. Brak dostawy wody dotyczy ok. 200 mieszkańców.
 
Przywrócenie dostawy wody wznowiono po godz. 14.00 dnia 21.11.2019 r.
 

Informacja uzyskana od Wodociągi Chrzanowskie w Chrzanowie.

 

 

Przerwa w dostawie wody.
2019-11-21
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców ul. Żeromskiego i ulic przyległych w Libiążu . Brak dostawy wody dotyczy ok. 300 mieszkańców.
 
Przywrócenie dostawy wody wznowiono po godz. 14.00 dnia 21.11.2019 r.
 
Informacja uzyskana od Wodociągi Chrzanowskie w Chrzanowie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle.
2019-11-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 08.11.2019 r. do godz. 08:00 dnia 09.11.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły o zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.
2019-10-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 31.10.2019 r. do godz. 09:00 dnia 01.11.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się mgły o zasięgu których widoczność miejscami będzie wynosić od 50 m do 200 m

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
2019-10-25

W dniu 28 października 2019 r. o godzinie 12.00 na terenie Powiatu Chrzanowskiego przeprowadzony zostanie trening Systemu Wykrywania i Alarmowania, w ramach którego uruchomiony zostanie system syren alarmowych (sygnał – przerywany, modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty). Syreny uruchomione zostaną zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 90/2019 Starosty Chrzanowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania pk. „Październik 2019”.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.
2019-10-23

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 23.10.2019 r. do godz. 11:00 dnia 24.10.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.
2019-10-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:32 dnia 23.10.2019 r. do godz. 12:00 dnia 23.10.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, obserwuje się i prognozuje występowanie na przeważającym obszarze gęstych mgieł ograniczające widzialność poniżej 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Utrudnienia w ruchu kolejowym.
2019-10-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że około godz. 0:19 w Trzebini doszło do wykolejenia 3 wagonów towarowych. Na chwilę obecną został wstrzymany ruch pociągów w kierunku Jaworzna - Szczakowa i Chrzanowa. Na ww. kierunkach została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa przez przewoźnika Przewozy Regionalne. Pociąg IC skierowany został droga okrężną przez Skawinę, Spytkowice,

Przewidywany czas trwania utrudnienia do godz. 12.00 dnia 01.10.2019 r.

 

 
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2019-09-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 30.09.2019 r. do godz. 24:00 dnia 30.09.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

 http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Przerwa w dostawie wody
2019-09-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców ul. Mieszka I 4, 6, 8 i ul. Popiełuszki 2, 4, 6 w Chrzanowie. Wstrzymanie dostaw wody do godziny 14:00. W rejonie w/w ulic woda pitna będzie dostarczona z beczkowozu.

Przywrócenie dostawy wody po ukończonych pracach nastąpiło o godz. 12.00 dnia 26.09.2019 r.

Informacja uzyskana od Wodociągi Chrzanowskie w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2019-09-17
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 17.09.2019 r. do godz. 09:00 dnia 18.09.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego zachodu.

 

 http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Sikorskiego w Trzebini
2019-09-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie na podstawie pisma od firmy Budimex informuje, że w dniu 18.09.2019 r. nastąpi wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu pt "Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Sikorskiego w Trzebini", polegającej na zamknięciu ul. Sikorskiego w Trzebini na wysokości wiaduktu kolejowego. Planowany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu - druga połowa listopada 2019 r.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2019-09-10

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego i Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 18 września do 05 pażdziernika 2019 r., na terenie województwa małopolskiego i śląskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ostrzeżenie meteorologeniczne o intensywnych opadach deszczu
2019-09-08

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 09.09.2019 r. do godz. 20:00 dnia 09.09.2019 r., na terenie województwa małopolskiego,  prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lib silnym. Prognozowana wyokość opadów za okres ważności ostrzeżenia  miejscami od 30 mm do 40 mm.W trakcie opadów deszczu będą występować biurze z porywami wiatru do 70 km/h


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2019-09-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 02.09.2019 r. do godz. 18:00 dnia 02.09.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria energetyczna w Bolęcinie i Rozkochowie.
2019-08-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o braku zasilnia w miejscowości Bolęcin (gmina Trzebinia) oraz Rozkochów (gmina Babice). Łącznie 12 stacji pozbawionych jest zasilania, ok. 700 odbiorców bez energii elektrycznej.

Orientacyjny czas usunięcia awarii do godz. 21.00 dnia dzisiejszego.

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2019-08-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 30.08.2019 r. do godz. 22:00 dnia 30.08.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
2019-08-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:45 dnia 31.08.2019 r. do godz. 18:00 dnia 01.09.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach.
2019-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:30 dnia 29.08.2019 r. do godz. 21:00 dnia 29.08.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2019-08-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 28.08.2019 r. do godz. 21:00 dnia 28.08.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2019-08-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.08.2019 r. do godz. 21:00 dnia 27.08.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach.
2019-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019 r., na terenie powiatu województwa małopolskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień  od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o czasowym zamknięciu przejścia pod torami.
2019-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że  od dnia 26.08.2019 r. do dnia 29.08.2019 r.  o godz. 21:00 do 05:00 przejście pod torami pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Zieloną w Chrzanowie będzie zamknięte dla ruchu pieszych.


Przejście będzie udostępnione dla ruchu pieszych od godz. 05:00 do 21:00 każdego dnia.

Prace remontowe na przejściu dla pieszych będą prowadzone do końca października 2019 r.

W imieniu wykonawcy robót prosimy o wyrozumiałość za powstałe utrudnienia.

Informacja uzyskana z UM Chrzanów.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2019-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.08.2019 r. do godz. 21:00 dnia 20.08.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-08-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 19.08.2019 r. do godz. 07:00 dnia 20.08.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2019-08-13

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 13.08.2019 r.  do godz. 20:00 dnia 14.08.2019 r., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewni Dunajca, Ropy, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku 12.08.2019 r.
2019-08-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 12.08.2019 do godz. 08:00 dnia 13.08.2019 r., w godzinach popołudniowych i w nocy, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-08-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 12.08.2019 r. do godz. 06:00 dnia 13.08.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody
2019-08-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 07.08.2019 do godz. 12:00 dnia 08.08.2019 r., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły (małopolskie), w miejscach wystąpienia prognozowanych opadów deszczu, także burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2019-08-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 07.08.2019 r. do godz. 09:00 dnia 08.08.2019 r., na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru od 80 km/h do 100 km/h. Początkowo lokalnie możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Otwarcie dla ruchu ul. Gromieckiej w Libiążu.
2019-08-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o zakończeniu akcji ratowniczej przy ul. Gromieckiej 20 w Libiążu. Ruch samochodowy na ww. ulicy został przywrócony.

Trening systemu alarmowania
2019-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody
2019-07-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 30.07.2019 r. do godz. 3:00 dnia 31.07.2019 r., w miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo, w przypadku wystąpienia opadów ulewnych, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze (zwłaszcza na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych). 

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-07-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 30.07.2019 r. do godz. 24:00 dnia 30.07.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-07-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:10 dnia 29.07.2019 r. do godz. 05:00 dnia 30.07.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-07-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 28.07.2019 r. do godz. 00:00 dnia 29.07.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie możliwe do 60 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem -

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-07-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.07.2019 r. do godz. 21:00 dnia 27.07.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-07-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 21.07.2019 r. do godz. 24:00 dnia 21.07.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2019-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:30 dnia 19.07.2019 r. do godz. 21:00 dnia 19.07.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria sieci wodociągowej w Trzebini - aktualizacja.
2019-07-04

Awaria wodociągowa w Trzebini została usunięta ok. godz. 21.00 dnia 04.07.2019 r.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że przy ul. 1 Maja w Trzebini doszło do awarii przewodu magistralnego o średnicy około 400 milimetrów. Mieszkańcy okolicznych ulic pozbawieni są całkowicie dostaw wody. Mieszkańcy pozostałych ulic Trzebini oraz Młoszowej i Karniowic mogą być częściowo pozbawieni dostaw wody, co jest skutkiem spadku ciśnienia w sieci. Beczkowóz z wodą pitną został zadysponowany na ul. 1 Maja w Trzebini.

Usunięcie awarii do godz. 23.00 dnia 04.07.2019 r.

 

Informacje uzyskane z RPWiK w Chrzanowie.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego o upałach.
2019-06-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz.12:00 dnia 30.06.2019 r.  do godz. 20:00 01.07.2019 w powiatach województwa małopolskiego , prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30oC do 34oC. Temperatura minimalna w nocy od 17oC do 20oC

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH
2019-06-21

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH

 

Uprzejmie informujemy że w dniu 25 czerwca 2019 roku w godz. 9:00 – 15:00 będą utrudnienia w funkcjonowaniu pracy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a. Prosimy aby w tym dniu nie parkować pojazdów na parkingu przed budynkiem.  Ponadto w godzinach 9:00 - 13:00 zostanie czasowo wyłączony z ruchu odcinek ul. Grzybowskiego od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Przybosia.

Kampania "Stop włamaniom do domów"
2019-06-21

I Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Rozpoczyna się czas wakacyjnych urlopów. Warto więc pomyśleć i zrobić wszystko co jest niezbędne, aby zabezpieczyć się przed przykrą niespodzianką, jaka może nas spotkać po powrocie z upragnionego wypoczynku. Niespodzianką, którą może być włamanie. Właśnie dlatego, 19 czerwca obchodzimy po raz pierwszy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z okazji tego wydarzenia Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) wraz z krajami UE rozpoczyna kampanię „Stop włamaniom do domów”.

 

ULOTKA


http://www.pczk.pl//files/pl/baza-dobrych-praktyk/818stopwamaniom.pdf

http://www.pczk.pl//files/pl/baza-dobrych-praktyk/479stopwamaniom2.pdf

 

 

 

Awaria energetyczna w Chrzanowie.
2019-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuję o awarii energetycznej, która dotyczy części Chrzanowa m.in. ulic: Skorupki, Oświęcimska, Jordana, os. Północ. Bez zasilania pozostaje 12 stacji transformatorowych; ok. 3469 odbiorców pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej.

Przewidywany czas usunięcia awarii: godz. 20.30 dnia 21.06.2019 r.

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2019-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 21.06.2019 r. do godz. 03:00 dnia 22.06.2019 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie, burz z opadami deszczu do 30 mm lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-06-20

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:30 dnia 20.06.2019 r. do godz. 22:30 dnia 20.06.2019 r. w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, Krakowie, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, Nowym Sączu, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, Tarnowie, wadowickim, wielickim, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-06-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 19.06.2019 r. do godz. 24:00 dnia 19.06.2019 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-06-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 16.06.2019 r. do godz. 19:00 dnia 16.06.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne
2019-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 07:00 dnia 14.06.2019 r., w związku z prognozowanymi burzami z intensywnym opadem deszczu, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, w miejscach ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody, na ogół gwałtowne, do strefy stanów wysokich. Lokalnie mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe.


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2019-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 08.06.2019 r. do godz. 22:00 dnia 08.06.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2019-06-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 5:10 dnia 07.06.2019 r. do godz. 7:30 dnia 07.06.2019 r. w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, suskim i wadowickim, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Zamknięta DW 780 w miejscowości Poręba Żegoty - aktualizacja godz. 19.30.
2019-06-06

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że DW 780 - ul. Św. Marcina w Porębie Żegoty jest już przejezdna.

Czasowa organizacja ruchu na ul. Sikorskiego w Chrzanowie na potrzeby budowy sygnalizacji świetlnej
2019-06-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że  w dniu 10.06.2019 r. o godz. 13:00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na okres wykonania prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Chrzanowie”. W związku z realizacją ww. zadania przewidywane jest zwężenie ciągów pieszych przy obszarach prac i skierowanie ruchu pieszego na ciągi tymczasowe przez zieleniec. Ruch pieszych zostanie poprowadzony przez jezdnie obok przejścia dla pieszych.

 

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19
2019-05-27

„ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX – informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza”.

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego
2019-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że decyzją Starosty Chrzanowskiego zostaje odwołane pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż. Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane zostało o godz. 10.00 dnia 27.05.2019 r. w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno - meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2019-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.05.2019 r. do godz. 21:00 dnia 27.05.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2019-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że decyzją Starosty Chrzanowskiego zostaje ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzone zostało o godz. 14.00 dnia 23.05.2019 r. w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno - meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2019-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 23.05.2019 r. do godz. 18:00 dnia 24.05.2019 r., na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Czasowe zamknięcie ul. Pułaskiego w Trzebini.
2019-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w godzinach od 07.30 do 14.00 w dniu 24.05.2019 r., zostanie zamknięta część dogi powiatowej DP 1045 K ul. Pułaskiego w Trzebini na odcinku ok. 300mb. Zamknięcie drogi związane jest z realizacją przebudowy ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini - zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini.

Objazdy poprowadzone zostaną zgodnie z zastępczą organizacją ruchu na czas robót.

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu i burzach
2019-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 18:00 dnia 23.05.2019 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu z burzami Prognozowana jeszcze wysokość opadów od 50 mm do 90 mm. Wiatr do 70 km/h.

 http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2019-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 12:00 dnia 24.05.2019 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2019-05-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:15 dnia 21.05.2019 do godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r.,W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszym bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 17.05.2019 r.
2019-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 11:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą poniżej 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 16.05.2019 r.
2019-05-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 23:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

ZGOK Balin - prace związane z rozbudową systemu odgazowania.
2019-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od dnia 02.04.2019 r. na składowisku działającego w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie, prowadzone są prace związane z rozbudową systemu odgazowania. Prace polegają na wierceniach dodatkowych studni odgazowujących co może powodować uciążliwości zapachowe. Prace mają na celu rozbudowę systemu odgazowania co przyczyni się w finalnym efekcie do zmniejszenia uciążliwości zapachowych.

Przewidywany okres zwiększonej uciążliwości zapachowej to najbliższe 3 tygodnie.

Informacja uzyskana z Grupa Eneris.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2019-03-21

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego i Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 04 kwietnia do 13 kwietnia 2019 r., na terenie województwa małopolskiego i śląskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wstępie do lasów
2019-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie prosi o ograniczenie i ostrożność przy wstępie do lasów. Po przejściu silnego wiatru, uszkodzone drzewa mogą powodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Awarie energetyczne w powiecie chrzanowskim.
2019-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o licznych przerwach w dostawie energii elektrycznej spowodowanych przez silne wiatry. Awarie energetyczne dotyczą następujących miejscowości:

- Alwernia, Poręba Żegoty, Brodła, Okleśna, Źródła, Mirów, Podłęże,

- Chrzanów, Źrebce,

- Libiąż, Gromiec, Żarki,

- Dulowa, Psary, Paryż, Karniowice.

 

Planowane przywrócenie zasilania: do godz. 06.00 dnia 11.03.2019 r.

 

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
2019-03-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:48 dnia 09.03.2019 r. do godz. 06:00 dnia 10.03.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 90 km/h do 110 km/h z południowego zachodu i zachodu. Możliwe burze.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.
2019-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 05.03.2019 r. do godz. 17:00 dnia 05.03.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnych mrozach.
2019-02-22

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 22.02.2019 r. do godz. 09:00 dnia 23.02.2019 r., na terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 °C do -15 °C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-02-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 06:00 dnia 22.02.2019 r. do godz. 10:00 dnia 22.02.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Spadek temperatury do około -1° C, przy gruncie do około - 2° C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Czasowe zamknięcie DP 1044K części ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini.
2019-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie, w dniu 21.02.2019 r. od godz. 9:00 do 13:00 będzie zamknięty dla ruchu samochodowego odcinek DP 1044K część ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini w rejonie wiaduktu pod torami PKP. Duży obszar terenu pomiędzy otaczarnią firmy Berger Bau Polska Sp. z o.o.,  a byłym osadnikiem ZG Trzebionka jest zalany wodami gruntowymi na skutek zasypania rowu melioracyjnego. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zmuszony jest przystąpić do awaryjnego udrożnienia zalanego odcinka drogi powiatowej ul. Wodzińskiej – DP 1044K.

Za utrudnienia przepraszamy

Ostrzeżenie o oblodzeniu.
2019-02-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00 dnia 12.02.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2° C, temperatura minimalna gruntu około od - 3° C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu.
2019-02-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 04.02.2019 r. do godz. 07:30 dnia 05.02.2019 r., na terenie powiatótu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach  mokrego śniegu. Temperatura minimalna około - 6 °C do - 3 °C, temperatura minimalna gruntu około - 6 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2019-02-03

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 03.02.2019 r. do godz. 08:00 dnia 04.02.2019 r., na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wadowickiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około - 1 °C, temperatura minimalna gruntu około - 2 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zablokowana obwodnica Babic - aktualizacja.
2019-01-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że ruch samochodowy na obwodnicy Babic odbywa się bez utrudnień.

Ostrzeżenie o oblodzeniu.
2019-01-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 28.01.2019 r. do godz. 07:30 dnia 29.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od - 5° C do - 3° C, temperatura minimalna gruntu około około - 6°, - 4° C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2019-01-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:00 dnia 28.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów deszczu oraz mżawki, powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2019-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 26.01.2019 r. do godz. 09:30 dnia 27.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-01-18

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:30 dnia 18.01.2019 r. do godz. 21:00 dnia 18.01.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4 °C do -2 °C, temperatura minimalna gruntu około -5 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zablokowana Autostrada A4 - 366,3 km
2019-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w rejonie 366,3 km Autostrady A4 doszło do przewrócenia samochodu ciężarowego  przewożącego kruszywo. Ruch pojazdów w kierunku Krakowa odbywa się bez utrudnień.

 

Informacja uzyskana z KP PSP w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2019-01-15

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 15.01.2019 r. do godz. 9:00 dnia 16.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-01-14

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 14.01.2019 r. do godz. 17:30 dnia 14.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

ODŚNIEŻANIE BUDYNKÓW
2019-01-10

W związku z opadami śniegu na terenie całego kraju, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zaleceniach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, skierowanych do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

 „W razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.”

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-01-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 05.01.2019 r. do godz. 07:00 dnia 06.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od - 5° C do - 3° C , temperatura minimalna gruntu około od - 6° do - 4° C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2019-01-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 05.01.2019 r.  do godz. 24:00 dnia 05.01.2019 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie opadów śniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 15 cm do 20 cm

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Prace drogowe w rejonie ul. Podwale i 29 Listopada w Chrzanowie.
2018-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuję o przewidywanej uciążliwości, związanej z przewiertem pod drogą powiatową ul. Podwale oraz nasypem kolejowym w rejonie wiaduktu przy ul. 29 Listopada w Chrzanowie.
Prace rozpoczną się 15.12. br. i potrwają ok. 2 tygodnie. Technologia robót wymaga ciągłej pracy maszyny przewiertowej, stąd możliwość wystąpienia uciążliwości związanej z hałasem oraz drganiami wytwarzanymi przez urządzenia wiertnicze.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2018-12-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 13.12.2018 r. do godz. 11:00 dnia 14.12.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od - 3 °C do -1 °C, temperatura minimalna gruntu od - 5 °C do - 3 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2018-12-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 06.12.2018 r. do godz. 24:00 dnia 06.12.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz deszczu powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2018-12-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 01.12.2018 r. do godz. 05:00 dnia 02.12.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącej mżawki  powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu.
2018-11-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 26.11.2018 r. do godz. 08:00 dnia 27.11.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około - 3° C, temperatura minimalna gruntu około - 2° C. Po okresie ważności ostrzeżenia temperatura będzie ujemna.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.
2018-11-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 23.11.2018 r. do godz. 8:30 dnia 24.11.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu, których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2018-11-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 22.11.2018 r. do godz. 10:00 dnia 23.11.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącej mżawki  powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2018-11-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:30 dnia 21.11.2018 r. do godz. 11:00 dnia 22.11.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki oraz deszczu lokalnie powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2018-11-20

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:40 dnia 20.11.2018 r. do godz. 9:00 dnia 21.11.2018 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, Kraków, miechowskiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego, Tarnów, wielickiego, obserwuje się i prognozuje wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2018-11-20

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 20.11.2018 r. do godz. 2:00 dnia 21.11.2018 r., na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, Oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego, prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zasady bioasekuracji - ulotka.
2018-11-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie przekazuje zaktualizowaną ulotkę dotyczącą przestrzegania zasad biasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Ulotka została przygotowana w oparciu o informacje przekazane w dniu 17 października 2018 r. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ulotka zawiera aktualny wykaz produktów biobójczych o działaniu wirusobójczym, które są przeznaczone do stosowania w higienie weterynaryjnej.

Zasady bioasekuracji - ulotka:

http://www.wiw.krakow.pl/files/ulotka.pdf

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-11-13

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 09 listopada do 19 listopada 2018 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Uwaga - ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II
2018-11-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniach 14 - 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczeń nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Apelujemy do mieszkańców o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.
2018-11-11

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 11.11.2018 r. do godz. 8:00 dnia 12.11.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu, których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle.
2018-11-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 10.11.2018 r. do godz. 10:00 dnia 10.11.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu, których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zabezpiecz się przed czadem!
2018-11-06

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
2018-10-29

W dniu 29 października 2018 r. o godzinie 12.00 na terenie Powiatu Chrzanowskiego przeprowadzony zostanie trening Systemu Wykrywania i Alarmowania, w ramach którego uruchomiony zostanie system syren alarmowych (sygnał – przerywany, modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty). Syreny uruchomione zostaną zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 127/2018 Starosty Chrzanowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania pk. „Październik 2018”.

 

Przywrócenie ruchu w obu kierunkach na DW 780
2018-10-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 16.10 około godziny 11:45 ruch DW 780 odbywa się normalnie.

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
2018-10-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 09.10 nastąpią planowane przerwy w dostawie prądu dla następujących odbiorców:

 • 7:00 do 16:00 Płaza ul. Lipowiecka, Kręta
 • 8:00 do 12:00 Chrzanów ul. Trzebińska

 W dniu 10.10

7:030 do 10:30 Trzebinia ulice Górna, Styczniowa, 1-Maja, Nowa

8:00 do 14:00 Chrzanów ul. Mieszka I 13a

10:30 do 13:30 Trzebinia ulice Głowackiego, Konopnickiej, Kopernika, Staszica, Łukasiewicza, Dworcowa,  Długa

 W dniu 11.10

08:00-16:00

Libiąż ul. Krakowska, Sikorskiego, Gromiecka

08:00-11:00

Chrzanów ulice 29 Listopada część, Podwale część, Słoneczna

10:30-13:30

Libiąż ulice Kochanowskiego, Przyrodnicza, Warzywna, Grażyny, Świtezianki, Potokowa, Chełmońskiego, Malczewskiego,Wiśniowa, Krótka, Długosza, Mickiewicza, Flasińskiego, Matejki, Chlebowa, Rolna, Owocowa,Orzechowa, Sikorskiego, Jaśminowa, Dobra, Cicha, Kalinowa, Czysta, Pogodna, Mała, Ciepła.

W dniu 12.10

08:00-17:00

Libiąż ul. Oświęcimska, Pocztowa, Knopnickiej

08:00-11:00

Chrzanów ulice Kasztanowa, Przegon, Transportowców, Szpitalna

 

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Krakowskiej w Alwerni.
2018-10-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z firmy „Budikop”, w dniu 10.10.2018 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Krakowskiej w Alwerni. Utrudnienia będą związane z przebudową odcinka drogi. Planowane przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 25.10.2018 r.

Operator Numeru Alarmowego 112 będzie obsługiwał numer alarmowy 997
2018-10-02

Od 1 października 2018 roku o godz. 10 rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie obsługujący obecnie numer alarmowy 112. Proces ten jest wynikiem udanego pilotażu jaki został przeprowadzony w województwie śląskim w 2017 roku.

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 79 w Trzebini
2018-09-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o zmianie w tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na DK 79 w m. Trzebinia.

 

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu DK 79 z ul. Harcerską, w poniedziałek 01.10.2018 r. o godz. 10.00 wprowadzony zostanie etap nr 7.

 

W etapie 7 tymczasowej organizacji ruchu pojazdy jadące DK79 zarówno w kierunku z Trzebini do Chrzanowa  jak i w kierunku przeciwnym będą jechały po połówce ronda. Dojazd do ul. Harcerskiej będzie zapewniony tylko od strony Trzebini (pojazdy jadące od strony Chrzanowa nadal będą musiały skorzystać z objazdu przez ul. Pułaskiego, Dąbrowskiego, Św. Stanisława i ul. Kościuszki.

Nadal pozostanie zamknięty fragment ul. Metalurgicznej.

Komunikat dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI
2018-09-25

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie, PCZK w Chrzanowie informuje, że w Unii Europejskiej, w okresie od lutego do czerwca bieżącego roku, stwierdzono 14 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, 2 ogniska u ptaków dzikich utrzymywanych w zamknięciu oraz 55 przypadków HPAI u dzikich ptaków. W okresie lipiec – sierpień 2018 r. stwierdzono natomiast jeden przypadek HPAI u dzikiego ptactwa wodnego w Danii. Jednakże w tym samym okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. odnotowano 80 ognisk HPAI drobiu na terenie Rosji (chów przyzagrodowy oraz fermowy). W związku z dużą liczbą przypadków HPAI w Rosji oraz z tym, iż rozpoczyna się sezon przelotów dzikich ptaków, których znaczna część przyleci z terenów Rosji, istnieje wysokie ryzyko wprowadzenia wirusa grypy ptaków w okresie jesiennym m. in. do Polski. Nadmienia się jednocześnie, iż wszystkich hodowców drobiu obowiązują przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przebudowa części DP 1007 K - ul. Jaworowa w Libiążu
2018-09-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje na podstawie pisma otrzymanego od firmy EUROVIA Polska S.A., że w dniu 25.09.2018 r. o godz. 7.00 (wtorek) wprowadzony zostanie 1 etap tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas robót.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu spowoduje zamknięcie drogi powiatowej DP 1007 K – ul. Jaworowej w Libiążu na odcinku 450 m tj. od ul. Pilotów w kierunku Astronautów. Objazd zostanie wyznaczony przez ul. Astronautów, DW 780 i ul. Sikorskiego w Libiążu. Przewidywany czas trwania: do 28.09.2018 r.

Utrudnienia w ruchu na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie
2018-09-24

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że związku z koniecznością naprawy studni kanalizacyjnej w ciągu DP1059K ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie zlokalizowanej za wiaduktem kolejowym wystąpią utrudnienia w ruchu w dniu 26 września 2016r. w godzinach od 800 do 1500.

Przejazd przedmiotowym odcinkiem będzie dozwolony tylko dla samochodów do 3,5 tony.

Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony  będą musiały korzystać chwilowo z innych dróg dojazdowych do firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w ciągu w/w ulicy.

Awaria Wodociągu w Trzebini przy ul. 1 Maja
2018-09-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że około godz. 2.30 dnia 16.09.2018 r.,  doszło do awarii wodociągowej przy ul. 1 Maja w Trzebini w rejonie skrzyżowania z ul. Dołki. Do południa pozbawieni dostaw wody będą mieszkańcy okolicznych ulic.

 

Informacja uzyskana z RPWiK w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2018-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 14.09.2018 r. do godz. 06:00 dnia 15.09.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 35 mm.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-09-10

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 27 września do 06 października 2018 r., na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-09-10

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 19 września do 28 września 2018 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dodatkowe informacje w ww. sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 42 88 615.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-09-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 7:05 dnia 04.09.2018 r. do godz. 24:00 dnia 04.09.2018 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami
2018-09-01

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:30 dnia 01.09.2018 r. do godz. 20:00 dnia 01.09.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami do 60 km/h. miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja dla mieszkańców dot. uciążliwości zapachowych.
2018-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgłoszenia dot. uciążliwości zapachowych, odczuwalnych na terenie powiatu chrzanowskiego, mogą być przekazywane bezpośrednio przez mieszkańców do następujących instytucji:

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

tel.: 12 422 48 95

fax: 12 422 36 12

e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

 

Godziny pracy Inspektoratu: od poniedziałku do piątku - od 7.00 do 15.00

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Departament Środowiska

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
tel.: 12 630 34 72, 630 32 90
fax.: 12 63 03 141
e-mail: sr.sekretariat@umwm.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ostrzeżenie hydrologiczne
2018-08-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:30 dnia 14.08.2018 do godz. 06:00 dnia 15.08.2018 r., W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, a w godzinach nocnych - ciągłym, w zlewni: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach zjawisko może mieć charakter gwałtowny z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 79 w Trzebini
2018-08-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o zmianie w tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na DK 79 w m. Trzebinia.

 

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu DK 79 z ul. Harcerską, w piątek 17.08.2018 r. o godz. 14.00 wprowadzony zostanie etap nr 6. Etap 6 tymczasowej organizacji ruchu przywróci przejezdność na DK79 w Trzebini. 

 

W etapie 6 tymczasowej organizacji ruchu pojazdy jadące DK79 z Trzebini do Chrzanowa będą jechały po połówce ronda. Pojazdy jadące w kierunku przeciwnym będą poruszały się na wprost przez wyspę ronda. Dojazd do ul. Harcerskiej będzie zapewniony tylko od strony Trzebini (pojazdy jadące od strony Chrzanowa będą musiały skorzystać z objazdu przez ul. Pułaskiego, Dąbrowskiego, Św. Stanisława i ul. Kościuszki.

Nadal pozostanie zamknięty fragment ul. Metalurgicznej.

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2018-08-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 11.08.2018 r. do godz. 15:00 dnia 11.08.2018 r. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami do 40 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2018-08-10

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 10.08.2018 r. do godz. 08:00 dnia 11.08.2018 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - początkowo o charakterze burzowym, a w ciągu nocy ciągłym - na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów wzrosty te mogą mieć gwałtowny przebieg, lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Utrudnienia w ruchu na ul. Styczniowej w Luszowicach - aktualizacja.
2018-08-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że ul. Styczniowa w Luszowicach jest już przejezdna.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
2018-08-07

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 08.08.2018 r. do godz. 20:00 dnia 10.08.2018 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30ºC do 34ºC. Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 21ºC.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2018-08-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 05.08.2018 r. do godz. 20:00 dnia 05.08.2018 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, punktowo do 35 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach.
2018-08-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:31 dnia 02.08.2018 r. do godz. 20:00 dnia 04.08.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28ºC do 31ºC. Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 21ºC.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-08-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:45 dnia 01.08.2018 r. do godz. 23:30 dnia 01.08.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 79 w Trzebini
2018-08-01

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o zmianie w tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na DK 79 w m. Trzebinia.

 

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu DK 79 z ul. Harcerską, w poniedziałek 06.08.2018 r. wprowadzony zostanie ponownie etap 2.

 

W etapie 2 tymczasowej organizacji ruchu droga krajowa 79 nadal pozostanie zamknięta w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską, a objazd będzie poprowadzony przez ul. Św. Stanisława, Dąbrowskiego
i Pułaskiego w Trzebini.

 

Zmianie natomiast ulegnie dojazd do ul. Harcerskiej – będzie można do niej dojechać od strony centrum Trzebini.

 

Ponowne wprowadzenie etapu nr 2 związane jest z koniecznością awaryjnej wymiany zasuwy na istniejącej sieci wodociągowej.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:20 dnia 31.07.2018 r. do godz. 23:00 dnia 31.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Trening systemu alarmowania
2018-07-31

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

Informacja o wstrząsie z dnia 28.07.2018 r.
2018-07-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 28.07.2018 r. o godzinie 17:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 30.07.2018 r. do godz. 19:30 dnia 30.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
2018-07-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.07.2018 r. do godz. 20:00 dnia 29.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28ºC do 31ºC. Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 20ºC.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 27.07.2018 r. do godz. 20:30 dnia 27.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-26
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 26.07.2018 r. do godz. 20:30 dnia 26.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o zanieczyszceniu powietrza
2018-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że do godz. 24:00 dnia 24.07.2018 r.
na terenie miast Chrzanów, Oluksz, Oświęcim, Trzebinia
na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przewidywalne zanieczyszczenie powietrza OZONEM na poziomie powyżej 80 µg/m3 .

 

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2018-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:45 dnia 19.07.2018 r. do godz. 18:00 dnia 20.07.2018 r., na obszarze zlewni Wisły, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2018-07-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 r. do godz. 08:00 dnia 20.07.2018 r., na obszarze zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły -  w związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami
2018-07-17
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 17.07.2018 r. do godz. 21:00 dnia 17.07.2018 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-07-11

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:15 dnia 11.07.2018 r. do godz. 7:00 dnia 12.07.2018 r., prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy opad gradu.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
2018-07-06

2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej obowiązuje od:2018-07-06 20:02:00 do:2018-07-07 23:57:00

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia godzinowego ozonu w powietrzu.
Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.


Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru:

• korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,

• regularnie odwiedzaj stacje diagnostyczne i kontroluj poziom emisji tlenków azotu i węglowodorów swojego samochodu.

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 79 w Trzebini
2018-07-06

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego informuje, że w związku z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 z ul. Harcerską objazd będzie poprowadzony przez ul. Św. Stanisława, Dąbrowskiego i Pułaskiego w Trzebini. Natomiast dojazd do ul. Harcerskiej będzie możliwy od strony ronda zlokalizowanego obok sklepu LIDL. Zmiany te nastąpią od dnia 12.07.2018 a przewidywany powrót stałej organizacji ruchu w dniu 20.10.2018.

Utrudnienia w ruchu na DW 780 - Wyścig kolarski
2018-07-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 06.07.2018 r. od godziny 17:00 do godziny 18:30 droga wojewódzka nr 780, która przebiega przez Brodła, Porębę Żegoty, Alwernie, Babice, Wygiełzów, Żarki oraz Libiąż będzie wyłączona z ruchu około 15 minut przed przejazdem kolarzy przez Policję z powodu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Policja będzie wznawiała ruch poprzeczny gdy tylko nastąpi taka możliwość.

 

Utrudnienia w ruchu na Autostradzie A4 -378 km
2018-07-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w rejonie 378 km Autostrady A4 (na wysokości m. Bolęcin) trwa usuwanie rozsypanych na jezdnię owoców. Ruch pojazdów w kierunku Katowic odbywa się jednym - prawym pasem. Utrudnienia potrwają do godz. 13.

 

 Informacja uzyskana z Centrum Zarządzania Autostradą A4.

Informacja o wstrząsie z dnia 29.06.2018 r.
2018-07-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 22:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2018-06-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 29.06.2018 r. do godz. 21:00 dnia 29.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 20 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2018-06-26

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 26.06.2018 r. do godz. 20:00 dnia 26.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2018-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 21.06.2018 r. do godz. 08:00 dnia 21.06.2018 r., w miejscu wystąpienia opadów deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Rejon hydrologiczny IIIa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Zamknięcie DK 79 - tymczasowe przystanki dla ZKKM.
2018-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przebudowie istniejącego skrzyżowania na rondo zlokalizowanego w ciągu DK 79 w km. 380+559 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini zachodzi konieczność wyznaczenie dodatkowej trasy objazdu dla komunikacji zbiorowej. Objazd dla komunikacji zbiorowej odbywającej się droga DK 79 (ul. Kościuszki) zaplanowany został poprzez ul. Dworcową i ul. Ochronkową.

http://www.pczk.pl//files/glb/136mapa.pdf

Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy
zastępczy przystanek w ciągu ul. Św. Stanisława (rys. 2).

http://www.pczk.pl//files/glb/567rys.2.pdf


Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79 (rys. 1).

http://www.pczk.pl//files/glb/46rys.1.pdf

Informacje uzyskane z EUROVIA Polska S. A.

Czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic: Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini.
2018-06-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 12.00, w dniu 21.06.2018 r., w związku z przebudową skrzyżowania na rondo, w ciągu DK 79, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic: Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu spowoduję zamknięcie DK 79 – ul. Kościuszki, w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Metalurgiczną. Objazd zostanie poprowadzony przez ul. św. Stanisława, ul. Dąbrowskiego i ul. Pułaskiego w Trzebini.

 

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 20.10.2018 r.

 

Informacje uzyskane z Eurovia Polska S.A.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:30 dnia 13.06.2018 r. do godz. 21:30 dnia 13.06.2018 r., na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowy Sącz, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Odstrzał sanitarny dzików
2018-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje, że ukazało się Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego,
miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego,
oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego,
wielickiego.

Szegóły w Rozporządzeniu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2018-06-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 12.06.2018 r. do godz. 12:00 dnia 12.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm. Możliwe burze

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-06-10

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 10.06.2018 r. do godz. 19:30 dnia 10.06.2018 r., na terenie powiatów: limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie też gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-06-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 09.06.2018 r. do godz. 19:30 dnia 09.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 65 km/h

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

56. Małopolski Wyścig Górski - będą utrudnienia w ruchu drogowym
2018-06-05

Od czwartku 7 czerwca na trasach Małopolski pojawią się kolarze biorący udział w kolejnej edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Na terenie powiatu chrzanowskiego kolarze pojawią się w dniu 8 czerwca.

Szczegółowy program całej imprezy TUTAJ

Z uwagi na organizację startu 56. Małopolskiego Wyścigu Górskiego na Rynku w Trzebini 8 czerwca 2018 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gminy Trzebinia i Gminy Alwernia.

Na poszczególnych ulicach ruch samochodowy będzie wstrzymany przez Policję na około 15 minut przed przejazdem kolarzy. Po przejeździe kolarzy zostanie wznowiony ruch poprzeczny, natomiast ruch na trasie przejazdu kolarzy może być wstrzymany przez dłuższy okres.

Czasowo zamknięty będzie również węzeł A4 Rudno.

 Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Organizatora: http://mwg.info.pl/

 

MAPA TRASY 1 ETAPU

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Borowcowej w Zagórzu
2018-06-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na głównej sieci wodociągowej w dniu 06.06.2018r. (środa) w godzinach od 08:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Borowcowej w miejscowości Zagórze.

 

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

 

Informacja uzyskana od Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2018-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:15 dnia 03.06.2018 r. do godz. 07:00 dnia 04.06.2018 r., na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz w miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, zjawisko może mieć charakter gwałtowny z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w Jawiszowicach spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 03.06.2018 r. do godz. 21:30 dnia 03.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, punktowo do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2018-06-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że dzisiaj, od godz. wieczornych do jutra do godz. wieczornych, w powiecie chrzanowskim, mogą  wystąpić burze z gradem. Zabezpiecz mienie i dobytek.

Zakończono działania gaśnicze w Trzebini.
2018-05-30

Zakończono działania gaśnicze na składowisku w Trzebini. Ruch samochodowy na ul. Słowackiego został przywrócony.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2018-05-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godzin popołudniowych dzisiaj, do jutra do godzin nocnych, w powiecie chrzanowskim, mogą wystąpić burze z gradem. Zabezpiecz mienie i dobytek.

KOMUNIKAT.
2018-05-28

Do zakończenia działań gaśniczych w Trzebini zaleca się ograniczyć aktywność fizyczną na powietrzu: osobom starszym, dzieciom oraz z problemami z układem oddechowym. Osoby czynnie uprawiające sport prosimy również o ograniczenie wysiłku fizycznego na ścieżkach, szlakach w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini oraz zalewu "Chechło".

System monitorowania jakości powietrza.
2018-05-28

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie około godz. 12:00 przeprowadzili pomiary spektofotometrem mobilnym Rapid. Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego - nie wykazały zagrożenia skażenia powiatrza substancjami niebezpiecznymi.

Poniżej udostepniamy lin do systemu monitorowania jakości powiatrza:

http://www.powiat-chrzanowski.pl/monitoring/

Zamknięcie ul. Słowackiego w Trzebini.
2018-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje iż na czas prowadzenia działań gaśniczych, droga powiatowa 1029K - ul. Słowackiego w Trzebini pozostanie zamknięta.

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn, Jankowic i Mętkowa.
2018-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z budową obwodnicy w miejscowości Babice, a tym samym koniecznością przebudowy odcinka głównej sieci wodociągowej w dniu 29.05.2018r. (wtorek) w godzinach od 09:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn, Jankowic i Mętkowa.

Informacja uzyskana od Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o.

Informacja WIOŚ dot. jakości powietrza
2018-05-27

Stacja pomiarowa WIOŚ w Trzebini nie wykazała żadnych przekroczeń. Zabudowa mieszkaniowa oraz szpital znajduje się na wschód od pożaru w odległości ok. 1 km. Na północ zabudowa mieszkaniowa znajduje się za torami kolejowymi i obecnie chmura zanieczyszczeń nie przemieszcza się w jej kierunku. 

Około godz. 11:30 rozpoczęto pomiary spektofotometrem mobilnym rapid. Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego - nie wykazały zagrożenia. 

Następnie pomiar wykonano w 4 punktach i stwierdzono, że dym się nie ploży, chmura zanieczyszczeń idzie w górę. Spektofotometr nie wykrył substancji zagrażających życiu i zdrowiu na wysokości skanowania 15 m. Przewaga wiatru w kierunku wschodnim. 

 

Informacja uzyskana z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Remont nawierzchni na łącznicach węzła "Balin"
2018-05-19

 

Konsorcjum firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental S.p.A. – jako wykonawca kontraktu HM-3-2016 „Wymiana nawierzchni 2016-2017” na autostradzie A4 Katowice-Kraków informuje, że prowadzone prace na węźle „Balin” w Chrzanowie wymagają zamknięć łącznic. Ruch odbywać się będzie objazdami, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 

Poniżej przedstawiono planowany harmonogram zmian w organizacji ruchu:

 

 

 

Od 23.05.2018 r. do 12.07.2018 r. zamknięcie łącznicy relacji Kraków – Oświęcim/Balin.

Od 13.07.2018 r. do 17.08.2018 r. zamknięcie ul. Działkowej (w części przyległej do ul. Balińskiej).

 

W powyższym okresie w rejonie węzła na ul. Balińskiej (DP 1036 K)  będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Zmiana organizacji ruchu na ul. 11 Listopada w Libiążu.
2018-05-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że z dniem 16.05.2018 r zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzonych robót.

Informacja uzyskana z firmy Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o intensywnych opadach deszczu.
2018-05-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:11 dnia 16.05.2018 r. do godz. 23:00 dnia 17.05.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wprowadzenie zmiany w czasowej organizacji ruchu Węzła "Balin"
2018-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie na podstawie pisma otrzymanego od Konsorcjum Firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental Sp. A. informuje, że w dniach:

 • 12.05.2018 r, w godzinach popołudniowych planowane jest otwarcie łącznicy nr 3 relacji Balin/Oświęcim – Kraków oraz wschodniej połówki jezdni DP 1036K (po stronie południowej węzła),
 • 14.05.2018 r. w godzinach porannych (do godz. 07.00) planowane jest zamknięcie łącznicy nr 1 relacji Balin/Oświęcim – Katowice oraz zachodniej połówki jezdni DP 1036K (po stronie północnej węzła).

Ruch na drodze DP1036K (relacji Balin – Oświęcim) oraz wyjazd z łącznicy nr 3(relacji Kraków – Balin/Oświęcim) i z ul. Działkowej sterowany będzie tymczasową sygnalizacją świetlną.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-05-03

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 03.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 03.05.2018 r., na zachodzie i południu województwa, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2018-05-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 02.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 02.05.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wprowadzenie zmiany w czasowej organizacji ruchu Węzła "Balin"
2018-04-25

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie na podstawie pisma otrzymanego od Konsorcjum Firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental Sp. A. informuje, że w dniu 26.04.2018 r. w godzinach popołudniowych planowane jest otwarcie łącznicy nr 4 relacji Katowice – Balin/Oświęcim węzła „Balin” w ciągu Autostrady A4 Katowice – Kraków. Nadal pozostanie zamknięta łącznica nr 3 (relacji Balin/Oświęcim – Kraków) oraz wschodnia połówka jezdni DP 1036K (po stronie południowej węzła0. Ruch na drodze DP 1036K (relacji Balin – Oświęcim) oraz wyjazd z łącznicy nr 4 sterowany będzie tymczasową sygnalizacją świetlną.  

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-04-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 23.04.2018 r. do godz. 02:00 dnia 24.04.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria energetyczna w Płazie i Pogorzycach.
2018-04-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców w  Pogorzycach. Bez zasilania pozostaje 19 stacji transformatorowych - około 1500 odbiorców bez energii elektrycznej.

Planowany czas przywrócenia zasilania do godz. 19.00 dnia dzisiejszego

Utrudnienia w ruchu na ul. Chechlanej w Chrznanowie.
2018-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła” od dnia 09.04.2018 r. na odcinku od ul. Chechlanej do ul. Słonecznej  przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym. Czasowe utrudnienia na tym odcinku trwać będą przez miesiąc.

Informacja uzyskana z UM Chrzanów.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion południowy
2018-04-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 08.04.2018 do godz. 07:30 dnia 09.04.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się  wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 75 km/h, z południa.

Afrykański pomór świń to realne zagrożenie - przestrzega Powiatowy Lekarz Weterynarii
2018-04-05

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń Małopolski Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przekazują  zasady bioasekuracji w gospodarstwie.

 

 

Ulotka

Zasady bioasekuracji

Wymagania dla gospodarstw

 

Grafika pochodzi ze strony wiw.krakow.pl

 

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-03-30

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 4 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r., na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2018-03-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 28.03.2018 r. do godz. 07:30 dnia 28.03.2018 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do
 -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu, Zawieje/zamiecie śnieżne
2018-03-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 04:00 dnia 18.03.2018 do godz. 06:00 dnia 19.03.2018 r., na terenie województwa małopolskiego, Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 70 km/h, z północnego wschodu, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2018-03-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 16.03.2018 r. do godz. 02:00 dnia 17.03.2018 r., na terenie województwa małopolskiego, wieczorem i początkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2018-03-14

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 14.03.2018 r. do godz. 07:30 dnia 15.03.2018 r., na obszarze subregionu południowego województwa małopolskiego, prognozuje się spadek temperatury powietrza miejscami poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI NA ŁĄCZNICACH WĘZŁA BALIN
2018-03-12

Jak informuje Stalexport Autostrada Małopolska S.A. od 12 marca do drugiej połowy sierpnia 2018 r. planowany jest kompleksowy remont nawierzchni jezdni na węźle Balin w km 369 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. W tym okresie zamykane będą poszczególne łącznice węzła, a ruch zostanie poprowadzony objazdami.

12 marca w pierwszej kolejności zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady A4 z Katowic na ulicę Balińską wraz z zawężeniem ulicy Balińskiej (wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacja świetlną). Planowane zakończenie robót na tej łącznicy planowane jest na 14 kwietnia br.

Szczegóły objazdów dla zamykanych relacji na węźle przedstawione zostaną na znakach drogowych.

24 marca zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z Balińskiej na A4 w kierunku Krakowa. Ponowne otwarcie planowane jest w połowie maja. Później zamykane będą kolejno łącznica zjazdowa z Balińskiej na A4 w kierunku Katowic (od połowy maja do końca czerwca) oraz łącznica zjazdowa z A4 z Krakowa na ulicę Balińską (od końca maja do połowy lipca).

Remont zakłada także zamknięcie na około miesiąc ul. Działkowej (lipiec-sierpień).

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o ostrożną jazdę.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion południowy
2018-03-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:45 dnia 12.03.2018 do godz. 18:00 dnia 12.03.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion południowy, obserwuje się i prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h, z południa i południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o roztopach
2018-03-10

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 11.03.2018 r. do godz. 18:00 dnia 12.03.2018., na terenie subregionu południowego województwa małopolskiego, prognozuje się w dzień 11.03 wzrost temperatury powietrza od 0ºC rano do 10ºC po południu. W nocy z 11/12.03 temperatura minimalna od 2ºC do 4ºC. W dniu 12.03 temperatura maksymalna około 9ºC. W nocy 11/12.03 i w dzień 12.03 opady deszczu od 3 mm do 5 mm. Nastąpi topnienie pokrywy śnieżnej. Wiatr o średniej prędkości 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

UTRUDNIENIA W RUCHU PIESZYM I DROGOWYM NA UL. ZIELONEJ W CHRZANOWIE.
2018-03-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Zielonej od dnia 8 marca 2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

 

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
2018-03-06

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że na terenie północnej Małopolski oraz Krakowa, w dniu 06.03.2018 r., może dojść do przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Ostrzeżenie wydał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2018-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 06.03.2018 r. do godz. 09:00 dnia 06.03.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
2018-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na terenie woj. małopolskiego w dniu 05.03.2018 r. może wystąpić ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego  dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (Powyżej - 150 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Ostrzeżenie wydał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnych mrozach - subregion południowy województwa małopolskiego
2018-03-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 04.03.2018 r. do godz. 07:00 dnia 05.03.2018 r., na terenie subregionu południowego województwa małopolskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -15°C, lokalnie -19°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o silnych mrozach - subregion północny województwa małopolskiego.
2018-03-03

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:45 dnia 03.03.2018 r. do godz. 10:00 dnia 04.03.2018 r., na terenie subregionu północnego województwa małopolskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna od -7°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria wodociągowa w Bolęcinie.
2018-03-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej w Bolęcinie w dniu 03.03.2018 r. - czasowo występuję brak dostaw wody do większej cześci mieszkańców miejscowości Bolęcin.

Orientacyjne przywrócenie wody może potrwać do godz. 19.00 dnia 03.03.2018 r.

 

Informacje uzyskane z firmy: RWPiK Chrzanów.

Zagrożenia zimowe
2018-03-02

 

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związane, jak np. długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która stanowi realne zagrożenie szczególnie dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Zdarza się jednak, że ofiarami są także osoby starsze, mieszkające samotnie, czy chore, ale również osoby, które zasnęły na dworze będąc pod wpływem alkoholu. Często ich życie zależy od naszej reakcji. Od tego, czy wybierzemy numer alarmowy i powiadomimy odpowiednie służby o osobach potrzebujących pomocy. Nie bądźmy obojętni! Nie bójmy się dzwonić! Średnio w sezonie zimowym (dane z ostatnich czterech lat) umiera około 90 osób. Ubiegłej zimy było111 ofiar mrozu. Nasza reakcja może sprawić, że ta liczba będzie mniejsza, że kogoś uda się uratować.

Dzwońmy pod numer alarmowy 112, jeżeli posiadamy informacje o osobach potrzebujących pomocy.

 

Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnych mrozach - subregion północny.
2018-02-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:30 dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00 dnia 02.03.2018 r., na terenie województwa małopolskiego - subregion północny prognozuje się temperaturę minimalną od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie - subregion południowy.
2018-02-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00 dnia 03.03.2018 r, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się temperaturę minimalną od -20°C do -17°C, lokalnie w dolinach i kotlinach spadek temperatury do -24°C, w nocy 02/03.03 od -16°C do -14°C, lokalnie w dolinach i kotlinach spadek temperatury do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -10°C, a 02.03 od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie
2018-02-24

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 24.02.2018 r. do godz. 10:00 dnia 01.03.2018 r., na obszarze subregionu północnego województwa małopolskiego, w nocy 24/25.02 prognozuje się temperaturę minimalną od -15°C do -12°C, w ciągu kolejnych nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie
2018-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 19.02.2018 do godz. 08:30 dnia 20.02.2018 r., na obszarze województwo małopolskie - subregion południowy prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2018-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:30 dnia 08.02.2018 r. do godz. 07:00 dnia 09.02.2018 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu.
2018-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 04.02.2018 r. do godz. 07:00 dnia 05.02.2018 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, w rejonach podgórskich lokalnie -7°C, temperatura przy gruncie od -8°C do -5°C. Ujemna temperatura powietrza będzie utrzymywać się przez kolejne dwie doby.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Brak zasilania.
2018-01-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przedłużających się pracach związanych z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców w Bolęcinie i Płazie. Bez zasilania pozostają 4 stację transformatorowe - około 250 odbiorców bez energii elektrycznej.

Planowany czas przywrócenia zasilania do godz. 19.00 dnia dzisiejszego.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion północny
2018-01-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 30.01.2018 r. do godz. 15:00 dnia 30.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion północny, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła
2018-01-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 27.01.2018 do godz. 07:00 dnia 28.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego,prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu - subregion południowy
2018-01-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 21.01.2018 r.  do godz. 05:00 dnia 22.01.2018 r., na obszarze subregionu południowego województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion południowy
2018-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 r. do godz. 09:00 dnia 19.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, z południa. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Awarie energetyczne na terenie Gminy Libiąż.
2018-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o awarii energetycznej na terenie gminy Libiąż. Bez zasilania pozostają mieszkańcy:

1. Gromiec ulice: Wołodyjowskiego, Traugutta, Długa, Śnieżki, Podwale, Pompownia, Przepompownia Kossaka, Gospodarcza, Dygasińskiego, Rybacka.

2. Żarki ulice: Piechurów, Łęgowa, Krańcowa, Gajowa, Samotna, Lotosu.

Brak zasilania dotyczy 5 stacji transformatorowych - ok. 350 odbiorców bez zasilania.

Awaria została usunięta dnia 19.01.2018 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2018-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 16.01.2018 do godz. 06:00 dnia 17.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion południowy
2018-01-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 20:00 dnia 03.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2018-01-11

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 11.01.2018 do godz. 03:00 dnia 12.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion południowy.
2018-01-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 r. do godz. 19:00 dnia 03.01.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,z porywami do 80 km/h, z południa.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion południowy.
2017-12-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 30.12.2017 do godz. 06:00 dnia 31.12.2017 r., na obszarze województwa małopolskiego – subregion południowy, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 75 km/h, z południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze dla subregionu południowy
2017-12-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017 r., na obszarze województwa małopolskiego – subregion południowy, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze dla subregionu północnego.
2017-12-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 23.12.2017 do godz. 10:00 dnia 24.12.2017 r., na obszarze województwa małopolskiego – subregion północny, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria sieci wodociągowej w Jankowicach i Olszynach
2017-12-20

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównej sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w rejonie ulicy Różanej w Olszynach w dniu 20.12.2017r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic.

Awaria usunięta. Wznowienie dostawy wody nastąpiło: 20.12.2017r., o godz. 14:50.

 

Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze dla subregionu południowego.
2017-12-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 14.12.2017 do godz. 16:00 dnia 14.12.2017 r., na obszarze województwa małopolskiego – subregion południowy, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z południa i południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie
2017-12-11

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie w związku z pismem z dnia 11.12.2017 r. otrzymanym z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przekazuje do zapoznania i stosowania ulotkę - informacje na temat zasad postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

 

http://www.pczk.pl//files/glb/521ulotka-znalezieniepadegodzika.pdf

Awaria sieci wodociągowej w Mętkowie
2017-12-11

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie łącznika ulic św. Floriana i Ks. Karola Wojtyły w Mętkowie w dniu 11.12.2017r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Mętkowa.

 

Wznowienie dostawy wody nastąpiło: 11.12.2017 r., o godz. 18:00.

 

Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

Ostrzeżenie meteorologiczne o roztopach - subregion południowy
2017-12-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 06:00 dnia 11.12.2017 r. do godz. 10:00 dnia 12.11.2017 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 12°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0 mm do 3 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze - subregion północny
2017-12-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 10.12.2017 r. do godz. 11:00 dnia 12.11.2017 r., na obszarze województwa małopolskiego - subregion północny, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria energetyczna.
2017-12-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w wyniku wymiany zerwanych przewodów, wystąpił brak dostawy energii dla niektórych odbiorców:

1. Trzebinia ulice: Ciężkowicka, Szczakowska, Robotnicza, Sosnowa, Stawowa, Stara Maszyna, Grzybowa,

2. Trzebinia, Luszowice, Okradziejówka, Balin.
Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 20
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1238

Awarie zostały usunięte o godz: godz. 18.15

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2017-11-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017 r., na terenie województwa małopolskiego – subregion północny, miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie od -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2017-11-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 30.11.2017 r. do godz. 22:00 dnia 30.11.2017 r., na obszarze subregionu północnego województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 13 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria telekomunikacyjna - aktualizacja
2017-11-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że awaria telekomunikacyjna została usunięta. Kontakt z PCZK możliwy pod standardowymi numerami telefonów: 32 625 00 00, 32 625 83 40.

Informacja o wstrząsach od dnia 16.11.2017 r. do 18.11.2017 r.
2017-11-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w ostatnich dniach doszło do pięciu wstrząsów, które były odczuwalne na terenie gminy Libiąż (sołectwo Żarki). Zarejestrowane wstrząsy:

 

1.  w dniu 16.11.2017 r. - o godzinie 12.54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 1,9 w skali Richtera.

2. w dniu 17.11.2017 r. - o godzinie 00.28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2,2 w skali Richtera.

3. w dniu 17.11.2017 r. - o godzinie 14.11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2,1 w skali Richtera.

4. w dniu 18.11.2017 r. - o godzinie 05.05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2,1 w skali Richtera.

5. w dniu 18.11.2017 r. - o godzinie 23.53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wynosiła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2017-11-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 20.11.2017 do godz. 08:00 dnia 21.11.2017 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, przy gruncie od -2°C do 0°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.11.2017 r.
2017-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 16:34zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.11.2017 r.
2017-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 16:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zamknięcie ul. Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie
2017-11-10

Powiatowe Centrum Zarządzania w Chrzanowie informuje o planowanym całkowitym zamknięciu dla ruchu, nowo budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie, w dn