Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2014 październik

Informacja w sprawie przerwy w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Kwaczała, Płaza-Podlas.
2014-10-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z decyzją PPIS w Chrzanowie z dnia 30.10.2014 r. stwierdza się przydatność do spożycia wody z wodociągu sieciowego Kwaczała - Rozkochów oraz dopuszcza się do uruchomienia wodociągu publicznego na terenie miejscowości Kwaczała i Płaza - Podlas.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie uwzględnił wnioski wynikające z badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego przez posiadające zatwierdzenie Laboratorium RPWiK w Chrzanowie.

Informacja uzyskana z PPIS w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologicznie o silnej mgle
2014-10-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 18:00 dnia 29.10.2014 r. do godz. 9:00 dnia 30.10.2014 r., na znacznym obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widoczność do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie sejsmicznym z dnia 28.10.2014r.
2014-10-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 28.10.2014 r., o godz. 16.33, doszło do wstrząsu, który był odczuwalny na terenie gminy Chrzanów (m. Chrzanów - Os. Kąty).  Zarejestrowany wstrząs charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 107 J, a jego magnituda wynosiła 3.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Sobieski" w Jaworznie.


Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Utrudnienia na ul. Pogorskiej w Chrzanowie
2014-10-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od dnia 29 października od godz. 7:00 do godzin wieczornych dnia 30 października na ul. Pogorskiej w Chrzanowie będzie prowadzona naprawa nawierzchni drogi.

W związku z powyższym powstaną utrudnienia w ruchu kołowym.

Prosimy o ostrożną jazdę.

Informacja uzyskana z Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

 

Zamknięcie ul. Leśnej w Trzebini
2014-10-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od dnia 29 października od godz. 6:00 zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ok. 400 mb ul. Leśnej w Trzebini począwszy od zjazdu do Firmy "Hutremex" w kierunku potoku Jaworznik.

Droga będzie zamknięta w związku z przebudową.

Przewidywany czas przywrócenia ruchu 3 listopada 2014 roku.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do oznaczeń czasowej organizacji ruchu.

Informacja uzyskana z Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

Informacja o wstrząsie sejsmicznym z dnia 26.10.2014r.
2014-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 26.10.2014 r., o godz. 4.12, doszło do wstrząsu, który był odczuwalny na terenie gminy Chrzanów (m. Chrzanów - Os. Kąty).  Zarejestrowany wstrząs charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wynosiła 2,5.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Sobieski" w Jaworznie.


Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle
2014-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 20:00 dnia 27.10.2014 r. do godz. 9:00 dnia 28.10.2014 r., na znacznym obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widoczność do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnej mgle
2014-10-26

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 20:00 dnia 26.10.2014 r. do godz. 8:00 dnia 27.10.2014 r., na znacznym obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie mgły z widzialnością od 50 m do 100 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja w sprawie przerwy w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Kwaczała, Płaza-Podlas.
2014-10-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z decyzją PPIS w Chrzanowie z dnia 20.10.2014 r. woda z wodociągu sieciowego Kwaczała - Rozkochów na terenie miejscowości Kwaczała i Płazy – Podlas od dnia dzisiejszego tj. 20.10.2014 r. z uwagi na skażenie bakteriologiczne:

woda jest niezdatna do spożycia.

Informujemy, że woda do picia dostarczana będzie beczkowozem w godzinach 8:00 do 22:00 z napisem: „WODA DO PICIA”.

Uruchomiono punkt zastępczy poboru wody tj. ZUK w Alwerni ul. H. Sienkiewicza 48.

O zmianie decyzji wszystkich odbiorców wody Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o.o. poinformuje odrębnym komunikatem.


Więcej informacji na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni.

Informacja uzyskana z Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - 2 stopnia
2014-10-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 10:00 dnia 22.10.2014 r. do godz. 10:00 dnia 23.10.2014 r. w związku występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich, a następnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Informacja uzyskana z Biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW-PIB .

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu
2014-10-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 05:00 dnia 22.10.2014 do godz. 22:00 dnia 22.10.2014 r na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie sejsmicznym z dnia 20.10.2014 r.
2014-10-20

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 20.10.2014 r., o godz. 5.00, doszło do wstrząsu, który był odczuwalny na terenie gminy Chrzanów (m. Chrzanów - Os. Kąty).  Zarejestrowany wstrząs charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Sobieski" w Jaworznie.


Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zamknięcie ul. 22 Lipca w Myślachowicach
2014-10-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że z dniem 22 października 2014 r. o godz. 9:00, na ul. 22 Lipca w Myślachowicach, w związku z prowadzonymi pracami, drogowymi.wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, na ul. 22 Lipca w Myślachowicach, spowoduje zamknięcie tej ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Trzebińską i ul. Olkuską do skrzyżowania ul. Wiosennej i ul. Górnej.

 

Ruch pojazdów zostanie poprowadzony objazdem po ulicy Górnej.

 

Przewidywany czas trwania przebudowy: do 07.11.2014 r.

Przebudowa części ul. Grojeckiej w Grojcu.
2014-10-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 8.00, w dniu 23.10.2014 r., na ul. Grojeckiej w Grojcu, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana w organizacji ruchu.

 

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu spowoduje zamknięcie tej ulicy na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Jana III Sobieskiego. Ruch pojazdów zostanie poprowadzony objazdem, ulicami: Tęczyńską, Chrzanowską i Długą.

 

Przewidywany termin zakończenia prac: 15.11.2014 r.

Informacja o wstrząsach sejsmicznych w dniach 10 - 11.10.2014 r.
2014-10-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o dwóch większych wstrząsach, które były odczuwalne na terenie gminy Chrzanów.  Zarejestrowano następujące wstrząsy:

1) 10.10.2014 r. godz. 3.42 - charakteryzował się energią wynoszącą 7,5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2.1;

2) 11.10.2014 r. godz. 0.21 - charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2.9.

 

 

Przyczyną obu wstrząsów była działalność górnicza ZG "Sobieski" w Jaworznie.
Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie sejsmicznym z dnia 07.10.2014 r.
2014-10-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 07.10.2014 r., o godz. 19.11, doszło do wstrząsu, który był odczuwalny na terenie gminy Chrzanów (m. Chrzanów - Os. Kąty oraz m. Balin).  Zarejestrowany wstrząs charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2.7.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Sobieski" w Jaworznie.


Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie sejsmicznym z dnia 03.10.2014 r.
2014-10-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 03.10.2014 r., o godz. 18.40, doszło do wstrząsu, który był odczuwalny na terenie gminy Chrzanów (m. Chrzanów - Os. Kąty).  Zarejestrowany wstrząs charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2.9.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Przerwa w dostawie ciepła w miejscowości Libiąż
2014-10-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, w związku z awarią sieci ciepłowniczej  od dnia 06.10.2014r. do dnia 07.10.2014r nastąpi całkowita przerwa w dostawie ciepła  do odbiorców bloków nr 5, 7 i 9 przy ul. Wojska Polskiego oraz bloków nr 6, 10 i 12 przy ul. 1 Stycznia w Libiążu.

Informacje uzyskane od Dalkia Chrzanów.

Przerwy w dostawie ciepła na terenie Trzebini
2014-10-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, w związku z awaryjnością armatury magistralnej na sieci ciepłowniczej wysokich parametrów i potrzebą jej wymiany od dnia 06.10.2014r. od godz. 20:00 do dnia 08.10.2014r. do godz. 19:00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie ciepła (c.o. oraz c.w.u.) do odbiorców na terenie Trzebini.

Informacje uzyskane od Dalkia Chrzanów.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu
2014-10-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 01.10.2014 do godz. 09:00 dnia 02.10.2014 r na terenie województwa małopolskiego (subregion południowy) prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie po południu i początkowo w nocy wystąpią burze. Prognozowana łączna wysokość opadów od 25 mm do 40 mm. Porywy wiatru w czasie burz do 55 km/h.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2014-10-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 01.10.2014 r. do godz. 12:00 dnia 02.10.2014 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz opadami o charakterze burzowym (w godzinach popołudniowych i nocnych) w górnej części zlewni: Skawy, Raby, Dunajca oraz w zlewni Ropy, a także w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Informacja uzyskana z Biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW-PIB .