Formularz wyszukiwania

Informacje dla ludności


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami przez całą dobę, od 1 stycznia 2019 r. będzie uruchomiony całodobowy nr telefonu 606 382 072, na który będzie możliwość zgłaszania interwencji w ww. zakresie.


Informacje na temat aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Trzebini dostępne są na stronie Wrota Małopolski w zakładce EKO-prognoza Małopolski.

 

Aktualne i archiwalne dane na temat zanieczyszczeń powietrza oraz parametrów meteorologicznych dotyczących naszego powiatu dostarcza również małopolska sieć monitoringu powietrza.


Uprzejmie przypominamy, że pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie przyjmują zgłoszenia dotyczące autobusów i busów podlegających Wydziałowi Komunikacji i Paszportów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Przykładowe zgłoszenia mogą dotyczyć m. in. niewydawania biletów, zachowania kierowców, przeładowania autobusów i busów, niepunktualności przewozów lub braju wykonania kursów.

 

Połącznia komunikacyjne, których mogą dotyczyć zgłoszenia:

 

- Źródła - Alwernia - Chrzanów - Trzebinia,

- Grojec - Alwernia - Chrzanów - Trzebinia,

- Brodła - Alwernia - Chrzanów,

- Alwernia - Chrzanów,

- Chrzanów - Płaza - Alwernia - Zagórze - Chrzanów,

- Włosień - Chrzanów,

- Rozkochów - Chrzanów,

- Jankowice - Chrzanów,

- Metków - Chrzanów,

- Zagórze - Chrzanów - Zagórze.