Formularz wyszukiwania

Strona główna


 

„W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz rozmów telefonicznych informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się  pod bezpośrednim linkiem https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,a,1454855,klauzula-informacyjna.html

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. a, b , c , e ”


 

System monitoringu Powodziowego dla Powiatu Chrzanowskiego
Informacja dla uchodźców z Ukrainy
Koronawirus COVID - 19 - co musisz wiedzieć?
Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 22.07.2024 r.
2024-07-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 22.07.2024 r. do godz. 05:00 dnia 23.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 22.07.2024 r.
2024-07-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 22.07.2024 r. do godz. 03:00 dnia 23.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 75%


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.07.2024 r.
2024-07-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 14:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 20.07.2024 r. o godzinie 4:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 20.07.2024 r. o godzinie 16:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 18:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 20.07.2024 r.
2024-07-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w niedzilę od 30°C do 32°C. W poniedziałek od od 31°C do 33°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Informacja o wstrząsach z dnia 19.07.2024 r.
2024-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.07.2024 r. o godzinie 17:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

- w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 00:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.07.2024 r.
2024-07-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.07.2024 r. o godzinie 09:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 17.07.2024 r. o godzinie 19:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 17.07.2024 r. o godzinie 20:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 18.07.2024 r. o godzinie 07:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 17.07.2024 r.
2024-07-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 17.07.2024 r. do godz. 06:00 dnia 18.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 17.07.2024 r.
2024-07-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:30 dnia 17.07.2024 r. do godz. 03:00 dnia 18.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 16.07.2024 r. ZMIANA
2024-07-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:40 dnia 16.07.2024 r. do godz. 22:00 dnia 16.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 90%Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.07.2024 r.
2024-07-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.07.2024 r. o godzinie 16:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 16.07.2024 r. o godzinie 6:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 15.07.2024 r. o godzinie 12:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 16.07.2024 r.
2024-07-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:35 dnia 16.07.2024 r. do godz. 00:00 dnia 17.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach 15.07.2024 r.
2024-07-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 16.07.2024 r. do godz. 23:00 dnia 16.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 90%Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.07.2024 r.
2024-07-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.07.2024 r. o godzinie 22:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

- w dniu 13.07.2024 r. o godzinie 05:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 14.07.2024 r.
2024-07-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 15.07.2024 r. do godz. 19:00 dnia 16.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 14.07.2024 r.
2024-07-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:31 dnia 14.07.2024 r. do godz. 13:00 dnia 14.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach 13.07.2024 r.
2024-07-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:13 dnia 13.07.2024 r. do godz. 12:00 dnia 14.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 13.07.2024 r.
2024-07-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 13.07.2024 r. do godz. 09:00 dnia 14.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach 13.07.2024 r.
2024-07-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 13.07.2024 r. do godz. 23:00 dnia 13.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.07.2024 r.
2024-07-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 11.07.2024 r. o godzinie 21:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 11.07.2024 r. o godzinie 22:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 12.07.2024 r.
2024-07-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 12.07.2024 r. do godz. 05:00 dnia 13.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach i upałach z dnia 12.07.2024 r.
2024-07-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 12.07.2024 r. do godz. 02:00 dnia 13.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami duży grad.

Od godz. 12:00 dnia 11.07.2024 r. do godz. 20:30 dnia 13.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozyje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 11.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:07 dnia 11.07.2024 do godz. 01:00 dnia 12.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach 11.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:24 dnia 11.07.2024 r. do godz. 22:30 dnia 11.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami duży grad.
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia i zmniejszenia natężenia zjawisk.


Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach 11.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 11.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 11.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami duży grad.


Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.07.2024 r. o godzinie 01:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 18:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 11.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 11.07.2024 r. do godz. 22:00 dnia 11.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach 11.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 11.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 11.07.2024 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II- go stopnia o upałach z dnia 10.07.2024 r.
2024-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 11.07.2024 r. do godz. 20:30 dnia 13.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach 10.07.2024 r.
2024-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:59 dnia 10.07.2024 r. do godz. 05:00 dnia 11.07.2024 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 90%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach 10.07.2024 r.
2024-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:11 dnia 10.07.2024 r. do godz. 05:00 dnia 11.07.2024 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.07.2024 r.
2024-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

   

- w dniu 09.07.2024 r. o godzinie 15:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

 - w dniu 09.07.2024 r. o godzinie 22:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 01:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 01:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 03:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 09.07.2024 r. o godzinie 15:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

 - w dniu 09.07.2024 r. o godzinie 21:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.07.2024 r.
2024-07-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.07.2024 r. o godzinie 03:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 08.07.2024 r. o godzinie 22:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I- go stopnia o upałach z dnia 08.07.2024 r.
2024-07-08
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 r. do godz. 20:30 dnia 10.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek 09.07 od 28°C do 31°C, w środę 10.07 od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.
 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.07.2024 r.
2024-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.07.2024 r. o godzinie 05:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 06.07.2024 r. o godzinie 10:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 20:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 06.07.2024 r. o godzinie 06:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.07.2024 r.
2024-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 08.07.2024 r. do godz. 23:00 dnia 08.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach 08.07.2024 r.
2024-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 08.07.2024 r. do godz. 21:00 dnia 08.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 07.07.2024 r. – ZMIANA
2024-07-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:01 dnia 07.07.2024 r. do godz. 00:00 dnia 08.07.2024 r., w obszarach: zlewnie dopływów górnej Wisły (małopolskie), obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 Uwagi: Zmiana dotyczy rozszerzenia ostrzeżenia o zlewnię Małej Wisły od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy,

Data i godzina wydania: 07.07.2024 - godz. 17:00

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 07.07.2024 r.
2024-07-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:47 dnia 07.07.2024 r. do godz. 00:00 dnia 08.07.2024 r., w obszarach: Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia do Wisły i przyrzecze Wisły, Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły, Skawa wraz ze zb. Świnna Poręba, Skawa od zb. Świnna Poręba do ujścia, Raba wraz ze zb. Dobczyce, Dunajec wraz ze zb. Sromowce Wyżne, Skawinka ,Wilga i przyrzecze Wisły, Rudawa, Prądnik i przyrzecze Wisły, Czarna Orawa (małopolskie), obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach 07.07.2024 r.
2024-07-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:30 dnia 07.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 07.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia silny deszcz z burzami z dnia 07.07.2024 r.
2024-07-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 07.07.2024 r. do godz. 07:00 dnia 08.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 30 mm. Lokalnie opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km/h.


Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 05.07.2024 r.
2024-07-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.07.2024 r. o godzinie 16:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 01:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 02:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 02:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 


 

 Ostrzeżenie meteorologiczne I- go stopnia o upałach z dnia 05.07.2024 r.
2024-07-05
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 06.07.2024 r. do godz. 19:30 dnia 06.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30℃ do 32℃.
 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.07.2024 r.
2024-07-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.07.2024 r. o godzinie 13:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 03.07.2024 r. o godzinie 15:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 04.07.2024 r. o godzinie 08:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 03.07.2024 r. o godzinie 21:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 04.07.2024 r. o godzinie 05:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informacja o wstrząsach z dnia 03.07.2024 r.
2024-07-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.07.2024 r. o godzinie 21:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 03.07.2024 r. o godzinie 01:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 03.07.2024 r. o godzinie 01:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 03.07.2024 r. o godzinie 01:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 02.07.2024 r. o godzinie 21:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 02.07.2024 r.
2024-07-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.07.2024 r. o godzinie 10:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

 - w dniu 01.07.2024 r. o godzinie 20:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 01.07.2024 r. o godzinie 22:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

- w dniu 01.07.2024 r. o godzinie 14:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

 - w dniu 02.07.2024 r. o godzinie 01:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 02.07.2024 r. o godzinie 07:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.07.2024 r.
2024-07-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.06.2024 r. o godzinie 12:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 - w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 00:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

- w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 09:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 - w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 15:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

- w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 16:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 01.07.2024 r.
2024-07-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 01.07.2024 r. do godz. 21:00 dnia 01.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 30.06.2024 r.
2024-06-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 30.06.2024 r. do godz. 08:00 dnia 01.07.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 30.06.2024 r.
2024-06-30
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 30.06.2024 r. do godz. 05:00 dnia 01.07.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu  do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, punktowo do 100 km/h. Lokalnie grad.


Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 29.06.2024 r.
2024-06-29
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:19 dnia 29.06.2024 r. do godz. 20:00 dnia 30.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 31°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Uwagi: Podniesienie stopnia wydane ze względu na wydłużenie okresu ważności oraz wysokie temperatury minimalne w nocy z soboty na niedzielę - powyżej 18°C.

 

Prawdopodobieństwo: 95%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 29.06.2024 r
2024-06-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:21 dnia 29.06.2024 r. do odwołania, w zlewni Przemszy i przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie), w związku z występującymi niskimi przepływami wody na obszarze zlewni Przemszy oraz przyrzecza Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I- go stopnia o upałach z dnia 28.06.2024 r.
2024-06-28
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.06.2024 r. do godz. 20:00 dnia 29.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upał. Temperatura maksymalna około 30℃ 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja o wstrząsach z dnia 28.06.2024 r.
2024-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.06.2024 r. o godzinie 12:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 - w dniu 27.06.2024 r. o godzinie 15:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

- w dniu 27.06.2024 r. o godzinie 16:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

- w dniu 27.06.2024 r. o godzinie 23:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

- w dniu 28.06.2024 r. o godzinie 00:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 28.06.2024 r.
2024-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 28.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 29.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 28.06.2024 r.
2024-06-28
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 28.06.2024 r. do godz. 24:00 dnia 28.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.


Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.06.2024 r.
2024-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 06:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 17:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 19:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 20:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

- w dniu 27.06.2024 r. o godzinie 06:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 14:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 - w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 15:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera.

- w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.  

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 27.06.2024 r.
2024-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:06 dnia 27.06.2024 r. do godz. 01:00 dnia 28.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 27.06.2024 r.
2024-06-27
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 27.06.2024 r. do godz. 23:00 dnia 27.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.


Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.06.2024 r.
2024-06-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.06.2024 r. o godzinie 17:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 25.06.2024 r. o godzinie 20:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 25.06.2024 r. o godzinie 23:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 25.06.2024 r. o godzinie 18:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.06.2024 r.
2024-06-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 26.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 27.06.2024 r., w zlewniach: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, górnego oraz środkowego Dunajca, Czarnej Orawy, Ropy, Wisłoki do ujścia Jasiołki, Wisłoka, Sanu do ujścia Osławy, Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II- go stopnia o upałach z dnia 25.06.2024 r.
2024-06-25
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 26.06.2024 r. do godz. 20:00 dnia 28.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30℃ do 33℃. Temperatura minimalna w nocy od 18℃ do 20℃

 

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 

Informacja o wstrząsach z dnia 25.06.2024 r.
2024-06-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.06.2024 r. o godzinie 16:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 24.06.2024 r. o godzinie 21:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 24.06.2024 r. o godzinie 23:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 24.06.2024 r. o godzinie 23:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 24.06.2024 r. o godzinie 23:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 25.06.2024 r. o godzinie 03:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.06.2024 r.
2024-06-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.06.2024 r. o godzinie 17:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 21.06.2024 r. o godzinie 16:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 21.06.2024 r. o godzinie 18:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 22.06.2024 r. o godzinie 04:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego II - go stopnia o burzach z dnia 22.06.2024 r.
2024-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 22.06.2024 r.
2024-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:58 dnia 22.06.2024 r. do godz. 21:00 dnia 22.06.2024 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 22.06.2024 r.
2024-06-22
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 22.06.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad, lokalnie grad.


Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 21.06.2024 r.
2024-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 21.06.2024 r. do godz. 10:00 dnia 22.06.2024 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.06.2024 r.
2024-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 20.06.2024 r. o godzinie 17:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 20.06.2024 r. o godzinie 22:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne III - go stopnia o burzach z dnia 21.06.2024 r.
2024-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 21.06.2024 r. do godz. 08:00 dnia 22.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm


Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o upałach z dnia 20.06.2024 r.
2024-06-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.06.2024 r. do godz. 20:30 dnia 21.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30℃ do 32℃.

 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 Informacja o wstrząsach z dnia 20.06.2024 r.
2024-06-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.06.2024 r. o godzinie 00:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.06.2024 r. o godzinie 17:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

- w dniu 20.06.2024 r. o godzinie 6:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

- w dniu 20.06.2024 r. o godzinie 9:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne III - go stopnia o burzach z dnia 19.06.2024 r.
2024-06-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:32 dnia 19.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 20.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są gwałtowne burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 120 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 90%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.06.2024 r.
2024-06-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.06.2024 r. o godzinie 02:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 22:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 19.06.2024 r.
2024-06-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 19.06.2024 r. do godz. 05:00 dnia 20.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 19.06.2024 r.
2024-06-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 19.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 20.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo: 85%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.06.2024 r.
2024-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.06.2024 r. o godzinie 11:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 17.06.2024 r. o godzinie 19:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 4:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 6:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 17.06.2024 r. o godzinie 15:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 17.06.2024 r. o godzinie 18:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 00:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 00:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 00:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 12:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 18.06.2024
2024-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 18.06.2024 r. do godz. 20:00 dnia 18.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.


Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 17.06.2024 r.
2024-06-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 18.06.2024 r. do godz. 19:30 dnia 19.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30℃ do 32℃. We wtorek temperatura około 30℃ wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17℃ do 19℃.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja o wstrząsach z dnia 17.06.2024 r.
2024-06-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.06.2024 r. o godzinie 06:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 15.06.2024 r. o godzinie 15:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 14.06.2024 r. o godzinie 16:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 15.06.2024 r. o godzinie 00:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 17.06.2024 r. o godzinie 09:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.06.2024 r.
2024-06-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.06.2024 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.06.2024 r.
2024-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.06.2024 r. o godzinie 06:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

- w dniu 13.06.2024 r. o godzinie 06:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 17:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 22:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 13.06.2024 r. o godzinie 04:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 12.06.2024 r.
2024-06-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.06.2024 r. o godzinie 16:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 11.06.2024 r. o godzinie 17:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 00:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.06.2024 r.
2024-06-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.06.2024 r. o godzinie 05:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 10.06.2024 r. o godzinie 11:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 10.06.2024 r. o godzinie 16:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 10.06.2024 r. o godzinie 23:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 10.06.2024 r. o godzinie 23:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.06.2024 r.
2024-06-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 14:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 08.06.2024 r. o godzinie 04:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 12:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 23:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 08.06.2024 r. o godzinie 00:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 08.06.2024 r. o godzinie 04:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 08.06.2024 r. o godzinie 09:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 09.06.2024 r. o godzinie 00:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 10.06.2024 r.
2024-06-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 10.06.2024 r. do godz. 04:00 dnia 11.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża (małopolskie, podkarpackie, śląskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 10.06.2024 r.
2024-06-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 10.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 11.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 09.06.2024 r.
2024-06-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:30 dnia 09.06.2024 r. do godz. 12:00 dnia 10.06.2024 r., w Mała Wisła wraz ze zb. Goczałkowice, Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy, Przemsza do ujścia Brynicy, Brynica, Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia do Wisły i przyrzecze Wisły, Soła wraz z kaskadą zbiorników, Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły, Skawa wraz ze zb. Świnna Poręba, Skawa od zb. Świnna Poręba do ujścia, Raba wraz ze zb. Dobczyce, Raba od zb. Dobczyce do ujścia, Dunajec wraz ze zb. Sromowce Wyżne, Dunajec od zb. Sromowce Wyżne do zapory zb. Czchów, Poprad, Dunajec od zb. Czchów do ujścia, Biała, Wisłoka do ujścia Jasiołki, Ropa, Jasiołka, Wisłoka od ujścia Jasiołki do ujścia, Skawinka,Wilga i przyrzecze Wisły, Rudawa,Prądnik i przyrzecze Wisły, Szreniawa,Nidzica i przyrzecze Wisły, Uszwica i przyrzecze Wisły, San do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy), San od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru), Wisłok do ujścia Morwawy (wraz ze zlewnią Morwawy), Wisłok od ujscia Morwawy do ujscia, Czarna Orawa, Strwiąż (małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W miejscu wystąpienia silnych opadów deszczu, a także towarzyszących im opadów burzowych, ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy przebieg zjawiska może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalnepodtopienia (głównie na obszarach miejskich). Ostrzeżenie będzie kontynuowane.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 09.06.2024 r.
2024-06-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00 dnia 10.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 30 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 08.06.2024 r. ZMIANA
2024-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 08.06.2024 r. do godz. 04:00 dnia 09.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.06.2024 r.
2024-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 08.06.2024 r. do godz. 10:00 dnia 09.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnie Czarnej Orawy i Strwiąża (lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie), W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data i godzina wydania: 08.06.2024 - godz. 12:47

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 08.06.2024 r.
2024-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 08.06.2024 r. do godz. 08:00 dnia 09.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 07.06.2024 r.
2024-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 07.06.2024 r. do godz. 00:00 dnia 08.06.2024 r., w zlewniach Małej Wisły i Przemszy (małopolskie, śląskie), W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.06.2024 r.
2024-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 11:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 12:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

- w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 03:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera.

- w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 03:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 07.06.2024 r.
2024-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 07.06.2024 r. do godz. 22:00 dnia 07.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie 100 km/h. Lokalnie grad. 

 

Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 06.06.2024 r.
2024-06-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 06.06.2024 r. do godz. 09:00 dnia 07.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Lokalnie grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy.

Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 06.06.2024 r.
2024-06-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 06.06.2024 r. do godz. 10:00 dnia 07.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 06.06.2024 r.
2024-06-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 06.06.2024 r. do godz. 09:00 dnia 07.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.06.2024 r.
2024-06-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.06.2024 r. o godzinie 11:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 00:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 05.06.2024 r. o godzinie 12:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 05.06.2024 r.
2024-06-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 16:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 22:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 00:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 05.06.2024 r. o godzinie 05:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 


 

OSTRZEŻENIE O ZAGROŻENIU OSUWISKOWYM PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
2024-06-04

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru południowych części województwa śląskiego i małopolskiego.

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) – Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku z trwającymi od kilku dni w południowej Polsce intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy to przede wszystkich obszarów, na których suma opadów w okresie 7 dni osiąga wartości 150 mm na metr kwadratowy lub więcej. Lokalnie zanotowano już takie opady na południu województwa śląskiego. Wg. danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB opady takie zanotowano już w rejonach Bielska Białej. Sumaryczny opad deszczu (7 ostatnich dni) wynosi już  164,2 mm w Wapienicy, a w Bielsku Białej - 159,4 mm.

Ostrzeżenie hydrologiczne III-go stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2024-06-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:24 dnia 04.06.2024 r. do godz. 09:00 dnia 05.06.2024 r., w zlewniach Skawinki, Rudawy, Wilgi, Prądnika oraz zlewniach mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły po Dęblin (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), zaznaczą się dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie stany wody przekraczać będą stany ostrzegawcze, a punktowo także alarmowe.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 04.06.2024 r.
2024-06-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 13:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 16:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 22:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 19:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 05:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne II-go stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2024-06-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:24 dnia 04.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 05.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, 
a punktowo także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne II-go stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2024-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 04.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 05.06.2024 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych,  a punktowo także alarmowych.  

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

 Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o silnym deszczu z burzami z dnia 03.06.2024 r.
2024-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 04.06.2024 r. do godz. 22:00 dnia 04.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.


Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem

 

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.06.2024 r.
2024-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.05.2024 r. o godzinie 05:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2024 r. o godzinie 02:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2024 r. o godzinie 00:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 17:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2024 r. o godzinie 00:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2024 r. o godzinie 02:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2024 r. o godzinie 05:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2024 r. o godzinie 07:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2024 r. o godzinie 09:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2024 r. o godzinie 18:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2024 r. o godzinie 23:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2024 r. o godzinie 08:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,69 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2024 r. o godzinie 09:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 03.06.2024 r.
2024-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 r. do godz. 00:00 dnia 04.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 03.06.2024 r.
2024-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 r. do godz. 00:00 dnia 03.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 02.06.2024 r.
2024-06-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 02.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 03.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 02.06.2024 r.
2024-06-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 02.06.2024 r. do godz. 24:00 dnia 02.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm, punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 85%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 01.06.2024 r.
2024-06-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 01.06.2024 r. do godz. 00:00 dnia 02.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 01.06.2024 r.
2024-06-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 01.06.2024 r. do godz. 22:00 dnia 01.06.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana organizacji ruchu w ciągu DW 791 w miejscowości Psary.
2024-05-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z SGPOL, w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 07:00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 791 w miejscowości Psary w związku z uszorstnieniem nawierzchni DW 791 w m. Ostrężnica.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 31.05.2024 r.
2024-05-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 31.05.2024 r. do godz. 02:00 dnia 01.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 31.05.2024 r.
2024-05-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 31.05.2024 r. do godz. 24:00 dnia 31.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 90%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 30.05.2024 r.
2024-05-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 30.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 30.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.05.2024 r.
2024-05-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 22:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 00:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 18:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 23:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 09:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 29.05.2024 r.
2024-05-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.05.2024 r. do godz. 00:00 dnia 30.05.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 29.05.2024 r.
2024-05-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.05.2024 r. do godz. 22:00 dnia 29.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 27.05.2024 r.
2024-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 28.05.2024 r. do godz. 00:00 dnia 29.05.2024 r., w zlewniach Małej Wisły, Soły, Skawy, górnej Raby, górnego Dunajca oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.05.2024 r.
2024-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 16:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 16:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 25.05.2024 r. o godzinie 00:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 25.05.2024 r. o godzinie 00:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 25.05.2024 r. o godzinie 06:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 21:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 03:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 27.05.2024 r.
2024-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.05.2024 r. do godz. 01:00 dnia 28.05.2024 r., w zlewniach Skawy, Skawinki, Czarnej Orawy, górnej Raby, górnego Dunajca (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 27.05.2024 r.
2024-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 27.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.05.2024 r.
2024-05-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 26.05.2024 r. do godz. 00:00 dnia 27.05.2024 r., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca powyżej zb. Czchów wraz z mniejszymi bezpośrednimi dopływami Wisły (małopolskie) , w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadu, punktowo na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 26.05.2024 r.
2024-05-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 26.05.2024 r. do godz. 22:00 dnia 26.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 25.05.2024 r.
2024-05-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 25.05.2024 r. do godz. 01:00 dnia 26.05.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz w zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadu, punktowo na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 25.05.2024 r.
2024-05-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 25.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 25.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.05.2024 r.
2024-05-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 24.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 24.05.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz w zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.05.2024 r.
2024-05-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 19:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 17:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 21:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 21:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 23:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

- w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 00:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 24.05.2024 r.
2024-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 24.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 24.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie 50 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 23.05.2024 r.
2024-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 r. do godz. 02:00 dnia 24.05.2024 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.05.2024 r.
2024-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 14:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 22:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 00:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 23.05.2024 r.
2024-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 23.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 22.05.2024 r.
2024-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:47 dnia 22.05.2024 r. do godz. 02:00 dnia 23.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego nadal miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.05.2024 r.
2024-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 20:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 21:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 06:39zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 06:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 22.05.2024 r.
2024-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 r. do godz. 05:00 dnia 23.05.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz w zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z dnia 21.05.2024 r.
2024-05-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 r. do godz. 02:00 dnia 23.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 21.05.2024 r.
2024-05-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.05.2024 r. do godz. 22:00 dnia 21.05.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz w zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.05.2024 r.
2024-05-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.05.2024 r. o godzinie 15:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 20.05.2024 r. o godzinie 18:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera,

- w dniu 20.05.2024 r. o godzinie 23:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 06:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Utrudnienia w ruchu drogowym przy ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie
2024-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 21.05.2024, od godz. 9.00 do godz. 12.00, w rejonie Oczyszczalni Ścieków Wodociągów Chrzanowskich odbędą ćwiczenia powiatowe "MAJ 2024". Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym przy ul. Powstańców Styczniowych, możliwa całkowita blokada ruchu. Zaleca się skorzystanie z dróg alternatywnych. Za utrudnienia przepraszamy.

 Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 20.05.2024 r.
2024-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 00:00 dnia 21.05.2024 na zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ponadto, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanu alarmowego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 

 Informacja o wstrząsach z dnia 20.05.2024 r.
2024-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.05.2024 r. o godzinie 23:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 18.05.2024 r. o godzinie 04:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 17.05.2024 r. o godzinie 16:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 17.05.2024 r. o godzinie 18:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 18.05.2024 r. o godzinie 05:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z dnia 20.05.2024 r.
2024-05-20

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z dnia 20.05.2024 r.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 r. do godz. 22:00 dnia 20.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 19.05.2024 r.
2024-05-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 19.05.2024 r. do godz. 01:00 dnia 20.05.2024 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z dnia 19.05.2024 r.
2024-05-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 19.05.2024 r. do godz. 23:00 dnia 19.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego lokalnie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 18.05.2024 r.
2024-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 18.05.2024 r. do godz. 00:00 dnia 19.05.2024 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z dnia 18.05.2024 r.
2024-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 18.05.2024 r. do godz. 22:00 dnia 18.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Możliwy mały grad.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.05.2024 r.
2024-05-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.05.2024 r. o godzinie 23:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 16.05.2024 r.
2024-05-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 17.05.2024 r. do godz. 17:00 dnia 17.05.2024 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu i wschodu.

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.05.2024 r.
2024-05-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.05.2024 r. o godzinie 19:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 15.05.2024 r. o godzinie 20:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 16.05.2024 r. o godzinie 05:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.05.2024 r.
2024-05-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.05.2024 r. o godzinie 23:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.05.2024 r.
2024-05-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.05.2024 r. o godzinie 01:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 14.05.2024 r. o godzinie 05:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Informacja o wstrząsach z dnia 13.05.2024 r.
2024-05-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 23:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,69 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 11.05.2024 r. o godzinie 08:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 11.05.2024 r. o godzinie 08:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 12.05.2024 r.
2024-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 12.05.2024 r. do godz. 06:30 dnia 13.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.05.2024 r.
2024-05-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 14:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 01:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 09.05.2024 r.
2024-05-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 10.05.2024 r. do godz. 07:00 dnia 10.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.05.2024 r.
2024-05-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 02:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.05.2024 r.
2024-05-07
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:
 

- w dniu 06.05.2024 r. o godzinie 14:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera,

- w dniu 06.05.2024 r. o godzinie 14:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 06.05.2024 r. o godzinie 20:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.
Informacja o wstrząsie z dnia 06.05.2024 r.
2024-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.04.2024 r. o godzinie 23:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 06.05.2024 r.
2024-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 06.05.2024 r. do godz. 03:00 dnia 07.05.2024 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z dnia 06.05.2024 r.
2024-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 06.05.2024 r. do godz. 01:00 dnia 07.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu do 30mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Punktowo mozliwy grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z 05.05.2024 r.
2024-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 05.05.2024 r. do godz. 04:00 dnia 06.05.2024 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z dnia 05.05.2024 r.
2024-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 05.05.2024 r. do godz. 24:00 dnia 05.05.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 30mm oraz porywy wiatru do 85 km/h

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.04.2024 r.
2024-04-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 19:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 20:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

- w dniu 30.04.2024 r. o godzinie 00:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.04.2024 r.
2024-04-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.04.2024 r. o godzinie 05:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 01:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 23:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 27.04.2024 r. o godzinie 8:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 26.04.2024 r.
2024-04-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 26.04.2024 r. do godz. 7:00 dnia 27.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 26.04.2024 r.
2024-04-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 1:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 25.04.2024 r.
2024-04-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 1:00 dnia 26.04.2024 r. do godz. 7:00 dnia 26.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.04.2024 r.
2024-04-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.04.2024 r. o godzinie 4:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.04.2024 r.
2024-04-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.04.2024 r. o godzinie 19:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

- w dniu 23.04.2024 r. o godzinie 22:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja dot. pożaru przy ul. Kopalnianej 19 w Trzebini.
2024-04-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż na podstawie badań wykonanych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z Krakowa na miejscu pożaru kontenera z akumulatorami przy ul. Kopalnianej 19 w Trzebini nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.04.2024 r.
2024-04-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.04.2024 r. o godzinie 00:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 23.04.2024 r. o godzinie 02:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.04.2024 r.
2024-04-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.04.2024 r. o godzinie 5:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 20.04.2024 r. o godzinie 10:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 20.04.2024 r.
2024-04-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 21.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.  

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 20.04.2024 r.
2024-04-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna w niedzielę i w poniedziałek około 6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 18.04.2024 r.
2024-04-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 18.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 19.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, lokalnie -3°C. Temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

nformacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 18.04.2024 r.
2024-04-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 18.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 19.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, lokalnie do -3°C, i przy gruncie do -6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.04.2024 r.
2024-04-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.04.2024 r. o godzinie 8:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 18.04.2024 r. o godzinie 2:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 17.04.2024 r.
2024-04-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 17.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 18.04.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

 

Informacja o wstrząsach z dnia 17.04.2024 r.
2024-04-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 20:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 21:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 5:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
2024-04-16

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w dniu 23.04.2024 r. na terenie powiatu chrzanowskiego (gmina Babice oraz gmina Trzebinia) będzie prowadzone ręczne wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie.

 

Wobec powyższego zaleca się:

1. Nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;

 

2. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierząt obserwacji;

 

3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej lub nosa. W razie kontaktu ze szczepionką zgłosić się do najbliższego lekarza lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.04.2024 r.
2024-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.04.2024 r. o godzinie 20:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 10:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 16.04.2024 r. o godzinie 1:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 5:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 15.04.2024 r.
2024-04-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.04.2024 r. o godzinie 20:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 13.04.2024 r. o godzinie 13:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 14.04.2024 r. o godzinie 02:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 15.04.2024 r.
2024-04-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 15.04.2024 r. do godz. 20:00 dnia 15.04.2024 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy grad.

 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 14.04.2024 r.
2024-04-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 14.04.2024 r. do godz. 21:00 dnia 14.04.2024 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2024-04-12

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie powiatu chrzanowskiego w dniach od  20 do 26 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

 Informacja o wstrząsie z dnia 11.04.2024 r.
2024-04-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.04.2024 r. o godzinie 18:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.04.2024 r.
2024-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 09.04.2024 r. o godzinie 18:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.04.2024 r.
2024-04-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.04.2024 r. o godzinie 10:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 08.04.2024 r. o godzinie 21:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 08.04.2024 r. o godzinie 21:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.04.2024 r.
2024-04-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 15:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 06.04.2024 r. o godzinie 11:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 23:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 06.04.2024 r. o godzinie 03:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 06.04.2024 r. o godzinie 10:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.04.2024 r.
2024-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.04.2024 r. o godzinie 17:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera.

- w dniu 04.04.2024 r. o godzinie 22:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

- w dniu 04.04.2024 r. o godzinie 23:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

- w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 06:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.04.2024 r.
2024-04-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.04.2024 r. o godzinie 23:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 03.04.2024 r. o godzinie 17:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 04.04.2024 r. o godzinie 2:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.04.2024 r.
2024-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.04.2024 r. o godzinie 23:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 02.04.2024 r. o godzinie 18:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.04.2024 r.
2024-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.03.2024 r. o godzinie 21:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2024 r. o godzinie 03:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2024 r. o godzinie 05:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2024 r. o godzinie 10:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 29.03.2024 r. o godzinie 15:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2024 r. o godzinie 08:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2024 r. o godzinie 10:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o intensywnych opadach deszczu z dnia 01.04.2024 r.
2024-04-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 01.04.2024 r. do godz. 11:00 dnia 02.04.2024 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozowane są miejscami opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z dnia 01.04.2024 r.
2024-04-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 01.04.2024 r. do godz. 23:00 dnia 01.04.2024 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 29.03.2024 r.
2024-03-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 17:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,66 w skali Richtera,

- w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 18:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 16:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 22:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 04:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 28.03.2024 r.
2024-03-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 28.03.2024 r. do godz. 03:00 dnia 29.03.2024 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 28.03.2024 r.
2024-03-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 15:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 16:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

Informacja o wstrząsach z dnia 27.03.2024 r.
2024-03-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 10:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 15:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 05:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 26.03.2024 r. o godzinie 11:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 12:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 17:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 00:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 04:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.03.2024 r.
2024-03-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 00:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 00:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 25.03.2024 r.
2024-03-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 25.03.2024 r. do godz. 08:00 dnia 26.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2°C, lokalnie do -4°C, przy gruncie do -6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.03.2024 r.
2024-03-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 14:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 21:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,99 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2024 r. o godzinie 01:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2024 r. o godzinie 16:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 24.03.2024 r.
2024-03-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 25.03.2024 r. do godz. 07:00 dnia 25.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do około -4°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 23.03.2024 r.
2024-03-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 23.03.2024 r. do godz. 20:00 dnia 23.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego, porywistego wiatru osiągającego prędkość w porywach do 75 km/h, z zachodu. Miejscami burze.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
2024-03-22
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że na terenie powiatu chrzanowskiego, w dniach od 20 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r., zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
 
Przez dwa tygodnie po wyłożeniu blistrów nie należy wolno puszczać psów i kotów aby nie dostały się do strefy z wyłożoną szczepionka jako zwierzęta konkurencyjne do zjedzenia przynęt ze szczepionką.
Informacja o wstrząsach z dnia 22.03.2024 r.
2024-03-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 16:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 16:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 23:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 00:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 21.03.2024 r. o godzinie 11:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 18:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 00:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.03.2024 r.
2024-03-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 10:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 12:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 20:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 00:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 4:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 20.03.2024 r. o godzinie 16:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 23:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 20.03.2024 r.
2024-03-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 20.03.2024 r. do godz. 09:00 dnia 21.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.03.2024 r.
2024-03-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 14:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 15:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 19:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 12:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 20:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 21:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 00:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.03.2024 r.
2024-03-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 16:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 23:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 21:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 00:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 04:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 18.03.2024 r.
2024-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 18.02.2024 r. do godz. 09:00 dnia 19.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.  

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.03.2024 r.
2024-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 20:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 08:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 13:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 15:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 20:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 14:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 15:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 00:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 06:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2024 r. o godzinie 09:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 17.03.2024 r.
2024-03-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 18.02.2024 r. do godz. 09:30 dnia 18.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.  

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 17.03.2024 r.
2024-03-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 17.03.2024 r. do godz. 08:00 dnia 20.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalna w poniedziałek około 4°C, we wtorek około 7°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.03.2024 r.
2024-03-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 00:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 06:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 07:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 14.03.2024 r.
2024-03-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 15.03.2024 r. do godz. 08:00 dnia 15.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasiągu których widzialność będzie spadać poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 14.03.2024 r.
2024-03-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 9:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 14.03.2024 r. o godzinie 5:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.03.2024 r.
2024-03-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.03.2024 r. o godzinie 23:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

- w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 03:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wypalaniu traw z dnia 12.03.2024 r.
2024-03-12

 

WYPALANIE TRAW PROWADZI DO NIEODWRACALNYCH, NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU NATURALNYM

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że pożary traw są zakazane. Kodeks wykroczeń przewiduje karę nagany lub grzywny nawet do 30 tysięcy zł. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który spowoduje zagrożenie dla osób lub dojdzie do zniszczenia mienia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do nawet 10 lat.

 
 Informacja o wstrząsie z dnia 11.03.2024 r.
2024-03-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.03.2024 r. o godzinie 19:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 08.03.2024 r.
2024-03-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 22:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 07.03.2024 r.
2024-03-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 08.03.2024 r. do godz. 08:00 dnia 09.03.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest nocny spadek temperatury powietrza w piątek do około -3°C, przy gruncie do około -6°C, w sobotę do około -4°C, przy gruncie do około -7°C. Temperatura maksymalna w piątek około 5°C, w sobotę około 10°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.03.2024 r.
2024-03-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 06:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 06.03.2024 r. o godzinie 15:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 02:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.03.2024 r.
2024-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.03.2024 r. o godzinie 19:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.03.2024 r. o godzinie 05:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 05.03.2024 r. o godzinie 08:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 3,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.03.2024 r.
2024-03-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.03.2024 r. o godzinie 03:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 02.03.2024 r. o godzinie 03:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 03.03.2024 r. o godzinie 05:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w Chrzanowie na skrzyżowaniu ulic Sienna - Podwale w Chrzanowie
2024-03-01

PZD w Chrzanowie informuje, że w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienna – Podwale w Chrzanowie nastąpi wyłączenie przedmiotowej sygnalizacji w dniu 01.03.2024r. w godzinach od 15.15 do 22.00.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.03.2024 r.
2024-03-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.02.2024 r. o godzinie 17:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,69 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.02.2024 r.
2024-02-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.02.2024 r. o godzinie 03:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 28.02.2024 r. o godzinie 18:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.02.2024 r.
2024-02-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.02.2024 r. o godzinie 16:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2024 r. o godzinie 6:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

- w dniu 28.02.2024 r. o godzinie 6:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.02.2024 r.
2024-02-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.02.2024 r. o godzinie 17:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,71 w skali Richtera,

- w dniu 27.02.2024 r. o godzinie 3:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.02.2024 r.
2024-02-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 13:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 15:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 20:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 21:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 24.02.2024 r. o godzinie 00:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 24.02.2024 r. o godzinie 14:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 24.02.2024 r. o godzinie 11:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w Chrzanowie na skrzyżowaniu ulic Podwale-Kadłubek w Chrzanowie
2024-02-23

PZD w Chrzanowie informuje, że w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podwale – Kadłubek w Chrzanowie nastąpi wyłączenie przedmiotowej sygnalizacji w dniu 23.02.2024r. w godzinach od 15.00 do 22.00.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.02.2024 r.
2024-02-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 16:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 21:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 07:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 11:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 01:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.02.2024 r.
2024-02-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.02.2024 r. o godzinie 17:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 09:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o ćwiczeniach "DRAGON-24"
2024-02-21

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego informuje, że w dniach od 25.02.2024 r. do 14.03.2024 r., na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (na poligonach i w terenie przygodnym) odbędą się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe "Dragon-24", których głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia "Dragon-24" będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego po drogach i terenie przygodnym.


W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.


Informacja uzyskana od 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.02.2024 r.
2024-02-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.02.2024 r. o godzinie 14:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 21.02.2024 r. o godzinie 5:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.02.2024 r.
2024-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.02.2024 r. o godzinie 16:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 19.02.2024 r. o godzinie 21:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 20.02.2024 r. o godzinie 04:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.02.2024 r.
2024-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 17:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 18:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 17.02.2024 r. o godzinie 07:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 19.02.2024 r. o godzinie 08:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.02.2024 r.
2024-02-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 01:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 01:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 04:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 10:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informacja o wstrząsach z dnia 15.02.2024 r.
2024-02-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 15:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 15.02.2024 r. o godzinie 00:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu

 

- w dniu 15.02.2024 r. o godzinie 05:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informacja o wstrząsach z dnia 14.02.2024 r.
2024-02-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 17:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 22:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 05:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu

 

- w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 15:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informacja o wstrząsach z dnia 13.02.2024 r.
2024-02-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.02.2024 r. o godzinie 16:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 13.02.2024 r. o godzinie 6:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.02.2024 r.
2024-02-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.02.2024 r. o godzinie 10:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 09.02.2024 r. o godzinie 21:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 10.02.2024 r. o godzinie 18:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.02.2024 r.
2024-02-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.02.2024 r. o godzinie 05:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu

.

- w dniu 08.02.2024 r. o godzinie 19:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 09.02.2024 r.
2024-02-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:50 dnia 09.02.2024 r. do godz. 12:00 dnia 09.02.2024 r., Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły (małopolskie), w związku ze spływu wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, w Oświęcimiu spodziewane jest przekroczeniami stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.02.2024 r.
2024-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.02.2024 r. o godzinie 05:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 08.02.2024 r. o godzinie 08:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.02.2024 r.
2024-02-07
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.02.2024 r. o godzinie 12:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 06.02.2024 r.
2024-02-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 06.02.2024 r. do godz. 15:00 dnia 07.02.2024 r., na obszarze powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.02.2024 r.
2024-02-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 14:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 15:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 22:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 23:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 22:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 05.02.2024 r. ZMIANA
2024-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:48 dnia 05.02.2024 r. do godz. 09:00 dnia 06.02.2024 r., zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie), w związku ze spływem wód opadowych, a lokalnie opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych z przekroczeniami stanów umownych na kolejnych stacjach hydrologicznych, w tym punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.02.2024 r.
2024-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.02.2024 r. o godzinie 09:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 04.02.2024 r. o godzinie 13:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 05.02.2024 r.
2024-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:30 dnia 05.02.2024 r. do godz. 09:00 dnia 06.02.2024 r., Mała Wisła od zb. Goczałkowice, Soła od kaskady zbiorników, w związku ze spływem wód opadowych, a lokalnie opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych z kolejnymi przekroczeniami tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 04.02.2024 r.
2024-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 05.02.2024 r. do godz. 18:00 dnia 05.02.2024 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 04.02.2024 r.
2024-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:18 dnia 04.02.2024 r. do godz. 15:00 dnia 05.02.2024 r., na obszarze zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie, podkarpackie, śląskie), wskutek spływu wód opadowo-roztopowych możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 03.02.2024 r. ZMIANA
2024-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:32 dnia 03.02.2024 r. do godz. 15:00 dnia 05.02.2024 r., wskutek spływu wód opadowo-roztopowych możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 02.02.2024 r
2024-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 02.02.2024 r. do godz. 13:30 dnia 03.02.2024 r., wskutek spływu wód opadowo-roztopowych możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsie z dnia 02.02.2024 r.
2024-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 17:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 01.02.2024 r.
2024-02-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 02.02.2024 r. do godz. 08:30 dnia 02.02.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.  

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 01.02.2024 r.
2024-02-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.01.2024 r. o godzinie 20:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 02:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 01.02.2024 r. o godzinie 07:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.01.2024 r.
2024-01-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.01.2024 r. o godzinie 11:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.01.2024 r.
2024-01-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.01.2024 r. o godzinie 12:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 30.01.2024 r. o godzinie 00:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 30.01.2024 r. o godzinie 1:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.01.2024 r.
2024-01-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.01.2024 r. o godzinie 19:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 27.01.2024 r. o godzinie 03:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 27.01.2024 r. o godzinie 04:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 27.01.2024 r. o godzinie 18:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 26.01.2024 r.
2024-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 26.01.2024 r. do godz. 14:00 dnia 27.01.2024 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 25.01.2024 r.
2024-01-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 26.01.2024 r. do godz. 08:30 dnia 26.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -3°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.01.2024 r.
2024-01-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.01.2024 r. o godzinie 20:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 25.01.2024 r. o godzinie 02:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 24.01.2024 r.
2024-01-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 r. do godz. 16:00 dnia 25.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja o wstrząsach z dnia 24.01.2024 r.
2024-01-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

W dniu 23.01.2024 r. o godzinie 19:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

W dniu 24.01.2024 r. o godzinie 5:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja dot. awarii ciepłowniczej z dnia 23.01.2024 r.
2024-01-24

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Veolia Południe Sp. z o.o., w dniu 23.01.2024 r. doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy ulic: kard. Stefana Wyszyńskiego, Niepodległości, Trzebińskiej i Cichej w Chrzanowie, pozostają bez dostaw ciepła i ciepłej wody. Pracownicy operatora lokalizują miejsce awarii.

Ostrzeżenie meteorologiczne I  - go stopnia o silnym wietrze
2024-01-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 24.01.2024 r. do godz. 07:00 dnia 25.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja o wstrząsach z dnia 23.01.2024 r.
2024-01-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.01.2024 r. o godzinie 22:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.01.2024 r.
2024-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.01.2024 r. o godzinie 18:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 20.01.2024 r. o godzinie 11:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.01.2024 r. o godzinie 22:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

 Informacja o wstrząsach z dnia 19.01.2024 r.
2024-01-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 16:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 20:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 21:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 21:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 19.01.2024 r. o godzinie 05:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.01.2024 r.
2024-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 09:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 22:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 03:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 18.01.2024 r.
2024-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 18.01.2024 r. do godz. 02:00 dnia 19.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Nastąpi spadek temperatury powietrza do około -5°C, przy gruncie do około -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.  

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.01.2024 r.
2024-01-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

 

- w dniu 16.01.2024 r. o godzinie 14:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 16.01.2024 r. o godzinie 22:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 00:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących I - go stopnia z dnia 16.01.2024 r.
2024-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 17.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 18.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 16.01.2024 r.
2024-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 16.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 17.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Nastąpi spadek temperatury powietrza od 0°, 1°C początkowo do -8°C, -5°C w nocy. Temperatura minimalna przy gruncie od -10°C do -7°C. 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.01.2024 r.
2024-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.01.2024 r. o godzinie 18:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 15.01.2024 r. o godzinie 22:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 15.01.2024 r. o godzinie 22:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 15.01.2024 r.
2024-01-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:40 dnia 15.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 16.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie od -9°C do -6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 15.01.2024 r.
2024-01-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.01.2024 r. o godzinie 11:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 13.01.2024 r. o godzinie 23:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 12.01.2024 r. o godzinie 18:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 12.01.2024 r. o godzinie 19:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 13.01.2024 r. o godzinie 09:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 14.01.2024 r.
2024-01-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 14.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 15.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około  -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o opadach marznących z dnia 13.01.2023 r.
2024-01-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 04:00 dnia 13.01.2024 r. do godz. 12:00 dnia 13.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.01.2024 r.
2024-01-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 17:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 19:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 22:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 23:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 11.01.2024 r. o godzinie 21:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 12.01.2024 r. o godzinie 08:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.01.2024 r.
2024-01-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 16:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 21:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- W dniu 10.01.2024 r. o godzinie 17:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 23:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 23:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 06:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 11.01.2023
2024-01-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: powiat miasto Kraków, powiat miasto Nowy Sącz, powiat nowotarski, powiat oświęcimski, powiat chrzanowski, powiat miasto Tarnów, powiat Myślenicki.

 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 659 660

Informacja o wstrząsach z dnia 10.01.2024 r.
2024-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 12:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 16:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 18:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 03:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 09.01.2024 r. o godzinie 11:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 22:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10
2024-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: powiat miasto Kraków, powiat nowosądecki, powiat wielicki, powiat oświęcimski, powiat chrzanowski, powiat krakowski.

 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 729 560.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 10.01.2024 r.
2024-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 06:39 dnia 10.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 11.01.2024 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 10/11.01 od -17°C do -15°C, lokalnie spadek do -19°C. Temperatura maksymalna w środę od -10°C do -7°C, lokalnie -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.01.2024 r.
2024-01-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.01.2024 r. o godzinie 16:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 10:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 08.01.2024 r. o godzinie 22:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 6:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 08.01.2024 r.
2024-01-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 08.01.2024 r. do godz. 10:00 dnia 10.01.2024 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 08/09.01 od -20°C do -15°C, lokalnie w obniżeniach terenu do -24°C, w nocy 09/10.01 temperatura minimalna od -17°C do -13°C, lokalnie w obniżeniach terenu do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -11°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.01.2024 r.
2024-01-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 14:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 15:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 16:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 21:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

Ostrzeżenie meteorologiczne I-go stopnia o intensywnych opadach śniegu z dnia 06.01.2024 r.
2024-01-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 06.01.2024 r. do godz. 20:00 dnia 07.01.2024 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.

Prawdopodobieństwo: 90%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 06.01.2024 r.
2024-01-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 06.01.2024 r. do godz. 06:00 dnia 07.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około od -4°C do -1°C, lokalnie do -7°C, przy gruncie około -4°C, lokalnie do -8°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.01.2024 r.
2024-01-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 04:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 04.01.2024 r. o godzinie 12:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 04.01.2024 r. o godzinie 15:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 04.01.2024 r. o godzinie 18:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 04:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 05.01.2024 r. o godzinie 05:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 04.01.2024 r.
2024-01-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 04.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 05.01.2024 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się w miejscu do czwartku 12.01.2024 r. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.01.2024 r.
2024-01-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 12:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 13:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 17:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

Informacja o wstrząsach z dnia 03.01.2024 r.
2024-01-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 13:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 15:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 17:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 18:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 02.01.2024 r. o godzinie 17:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 05:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 07:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 16:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 30.12.2023 r. o godzinie 06:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 02.01.2023 r. o godzinie 14:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 01.01.2024 r.
2024-01-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:10 dnia 01.01.2024 r. do godz. 22:00 dnia 01.01.2024 r., w związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, wzrosty mogą być gwałtowne. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I-go stopnia o silnym wietrze z dnia 29.12.2023 r.
2023-12-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 30.12.2023 r. do godz. 15:00 dnia 30.12.2023 r., prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo: 85%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.12.2023 r.
2023-12-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 28.12.2023 r. o godzinie 21:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 01:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 06:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 29.12.2023 r. o godzinie 06:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 28.12.2023 r. o godzinie 15:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.12.2023 r.
2023-12-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 27.12.2023 r. o godzinie 19:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 28.12.2023 r. o godzinie 9:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 27.12.2023 r. o godzinie 17:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.12.2023 r. o godzinie 00:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.12.2023 r.
2023-12-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 14:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 17:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 08:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

Ostrzeżenie meteorologiczne I-go stopnia o silnym wietrze z dnia 24.12.2023 r.
2023-12-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 25.12.2023 r. do godz. 18:00 dnia 25.12.2023 r., prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 24.12.2023 r.
2023-12-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 24.12.2023 r. do godz. 15:00 dnia 25.12.2023 r., wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne,  do strefy wody wysokiej. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne I-go stopnia o silnym wietrze z dnia 22.12.2023 r. ZMIANA
2023-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:52 dnia 22.12.2023 r. do godz. 08:00 dnia 23.12.2023 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 22.12.2023 r.
2023-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 22.12.2023 r. do godz. 08:00 dnia 23.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I-go stopnia o silnym wietrze z dnia 21.12.2023 r.
2023-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.12.2023 r. do godz. 21:00 dnia 22.12.2023 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.12.2023 r.
2023-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 18:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 22:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 7:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 20.12.2023 r. o godzinie 22:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I-go stopnia o silnym wietrze z dnia 21.12.2023 r.
2023-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 21.12.2023 r. do godz. 02:00 dnia 22.12.2023 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.12.2023 r.
2023-12-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.12.2023 r. o godzinie 14:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 00:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 3:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 19.12.2023 r. o godzinie 16:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 5:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.12.2023 r.
2023-12-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.12.2023 r. o godzinie 15:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 18.12.2023 r. o godzinie 15:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 18.12.2023 r. o godzinie 23:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.12.2023 r.
2023-12-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 13:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 23:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2023 r. o godzinie 04:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2023 r. o godzinie 05:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2023 r. o godzinie 07:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2023 r. o godzinie 12:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2023 r. o godzinie 13:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2023 r. o godzinie 17:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 15:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 18:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.12.2023 r.
2023-12-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 16:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 17:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 17:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 17:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 01:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.12.2023 r.
2023-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 13:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 13:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 01:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 01:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 05:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 05:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.12.2023 r.
2023-12-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 10:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 14:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 22:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 05:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 15:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 20:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 12.12.2023 r.
2023-12-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 3:00 dnia 13.12.2023 r. do godz. 9:00 dnia 13.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 90%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.12.2023 r.
2023-12-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.12.2023 r. o godzinie 17:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 1:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 4:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 11.12.2023 r.
2023-12-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:12 dnia 11.12.2023 r. do godz. 12:00 dnia 12.12.2023 r., wskutek spływu wód opadowo-roztopowych spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania zwierząt
2023-12-11

W związku z wystąpieniem trudnych warunków zimowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przypomina, że zgodnie z art. 1 pkt 1, pkt3, art. 3, art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2023. 1580) właściciele zwierząt są zobowiązani do zapewnienie im warunków utrzymania minimalizujących wpływ niekorzystnych warunków pogodowych w postaci intensywnych opadów śniegu, silnych porywów wiatru czy niskich temperatur.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.12.2023 r.
2023-12-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 23:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 23:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 23:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 09.12.2023 r. o godzinie 00:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 09.12.2023 r. o godzinie 12:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 16:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 20:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o roztopach z dnia 10.12.2023 r.
2023-12-10
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 10.12.2023 r. do godz. 13:00 dnia 11.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C  do 3°C. Suma opadówod 5mm do 10mm. Wiatr o średniej predkości od 20km/h do 30 km/h, w

porywach do 45km/h, w rejonach podgórskich do 70km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 09.12.2023 r.
2023-12-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 10.12.2023 r. do godz. 21:00 dnia 10.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 09.12.2023 r. ZMIANA
2023-12-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:39 dnia 09.12.2023 r. do godz. 04:00 dnia 10.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 09.12.2023 r.
2023-12-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 09.12.2023 r. do godz. 03:00 dnia 10.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.12.2023 r.
2023-12-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 16:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 22:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 08.12.2023 r. o godzinie 03:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 15:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.12.2023 r.
2023-12-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.12.2023 r. o godzinie 12:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 06.12.2023 r. o godzinie 15:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 02:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.12.2023 r.
2023-12-06
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 15:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 06.12.2023 r. o godzinie 06:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 06.12.2023 r. o godzinie 03:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 06.12.2023 r.
2023-12-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 06.12.2023 r. do godz. 06:00 dnia 07.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o mgle intensywnie osadzającej szadź z dnia 05.12.2023 r.
2023-12-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 05.12.2023 r. do godz. 09:00 dnia 06.12.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialnośc w zasięgu mgieł od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.12.2023 r.
2023-12-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 17:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 22:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2023 r. o godzinie 02:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2023 r. o godzinie 03:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2023 r. o godzinie 12:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 23:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2023 r. o godzinie 10:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2023 r. o godzinie 15:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 1.12.2023 r.
2023-12-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 14:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 20:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 21:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 21:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 03:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 05:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 06:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 07:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 18:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o intensywnych opadach śniegu z dnia 01.12.2023 r.
2023-12-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 02.12.2023 r. do godz. 06:00 dnia 03.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się opady śniegu o charakterze umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 30cm do 40cm, lokalnie na terenach powyżej 600 m n.p.m. do 45cm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w sobotę w dzień

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.11.2023 r.
2023-11-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 14:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 14:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 22:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 22:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 23:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 11:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 17:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 04:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.11.2023 r.
2023-11-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 14:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 15:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 22:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 12:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 12:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.11.2023 r.
2023-11-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 11:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 13:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 14:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 19:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 20:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 02:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 03:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 06:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 27.11.2023 r. o godzinie 16:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 00:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.11.2023 r.
2023-11-27
 
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 12:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 16:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 17:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 20:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 25.11.2023 r. o godzinie 03:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 25.11.2023 r. o godzinie 04:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 25.11.2023 r. o godzinie 05:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 25.11.2023 r. o godzinie 15:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105J, a jego magnituda wyniosła 2,1w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 14:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 25.11.2023 r. o godzinie 03:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 26.11.2023 r. o godzinie 23:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera. 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o intensywnych opadach śniegu z dnia 27.10.2023 r.
2023-11-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 04:00 dnia 28.11.2023 r. do godz. 16:00 dnia 28.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 10cm. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 25.11.2023 r.
2023-11-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 25.11.2023 r. do godz. 10:00 dnia 26.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -5°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu I - go stopnia z dnia 24.11.2023 r.
2023-11-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:15 dnia 24.11.2023 r. do godz. 09:00 dnia 25.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -3°C. 

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.11.2023 r.
2023-11-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 12:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 17:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 00:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 03:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 14:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 00:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 02:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera. 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.11.2023 r.
2023-11-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.11.2023 r. o godzinie 13:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 22.11.2023 r. o godzinie 14:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 22.11.2023 r. o godzinie 18:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 22.11.2023 r. o godzinie 23:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 06:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 22.11.2023 r. o godzinie 11:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 01:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 22.11.2023 r.
2023-11-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 23.11.2023 r. do godz. 06:00 dnia 24.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego-zachodu. 

 

Prawdopodobieństwo: 70 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 22.11.2023 r.
2023-11-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 23.11.2023 r. do godz. 12:00 dnia 23.11.2023 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim. 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.11.2023 r.
2023-11-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.11.2023 r. o godzinie 13:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 21.11.2023 r. o godzinie 23:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 21.11.2023 r. o godzinie 04:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 21.11.2023 r.
2023-11-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 21.11.2023 r. do godz. 09:00 dnia 22.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -4°C. Lokalnie ujemna temperatura powietrza utrzyma się także w środę w ciągu dnia.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.11.2023 r.
2023-11-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.11.2023 r. o godzinie 12:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 21.11.2023 r. o godzinie 6:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 20.11.2023 r. o godzinie 16:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 20.11.2023 r.
2023-11-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 20.11.2023 r. do godz. 21:00 dnia 20.11.2023 r., w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Czaniec, na Sole w Oświęcimiu, spodziewany jest gwałtowny wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.11.2023 r.
2023-11-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.11.2023 r. o godzinie 11:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2023 r. o godzinie 14:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2023 r. o godzinie 17:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 18.11.2023 r.
2023-11-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 18.11.2023 r. do godz. 08:00 dnia 19.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -2°C.

 

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 17.11.2023 r.
2023-11-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 11:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 12:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 15:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 17:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 18:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 17.11.2023 r. o godzinie 02:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 17.11.2023 r. o godzinie 04:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- W dniu 16.11.2023 r. o godzinie 17:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- W dniu 16.11.2023 r. o godzinie 22:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
 Informacja o wstrząsach z dnia 16.11.2023 r.
2023-11-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 14:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 16:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 18:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 15.11.2023 r. o godzinie 18:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.11.2023 r.
2023-11-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 18:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 02:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 06:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.11.2023 r.
2023-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.11.2023 r. o godzinie 23:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.11.2023 r. o godzinie 06:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 11.11.2023 r. o godzinie 11:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2023 r. o godzinie 15:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 13.11.2023 r. o godzinie 17:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 13.11.2023 r. o godzinie 18:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 08:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 09:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 13.11.2023 r. o godzinie 14:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.11.2023 r.
2023-11-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.11.2023 r. o godzinie 12:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiązu.

 

- w dniu 10.11.2023 r. o godzinie 12:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 11.11.2023 r. o godzinie 06:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.11.2023 r.
2023-11-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 18:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

W dniu 09.11.2023 r. o godzinie 15:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.11.2023 r.
2023-11-09
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.11.2023 r. o godzinie 15:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 08.11.2023 r. o godzinie 18:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 03:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 05:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 06:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 08.11.2023 r. o godzinie 18:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 05:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.11.2023 r.
2023-11-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 13:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 16:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 23:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 17:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 23:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.11.2023 r.
2023-11-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 14:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 17:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 07.11.2023 r. o godzinie 12:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 16:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

.

 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.11.2023 r.
2023-11-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.11.2023 r. o godzinie 14:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 03.11.2023 r. o godzinie 16:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 04.11.2023 r. o godzinie 06:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 04.11.2023 r. o godzinie 10:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 04.11.2023 r. o godzinie 19:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 04.11.2023 r. o godzinie 23:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 00:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 04.11.2023 r. o godzinie 17:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 05.11.2023 r. o godzinie 03:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 05.11.2023 r. o godzinie 10:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnym wietrze z dnia 03.11.2023 r.
2023-11-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 03.11.2023 r. do godz. 22:00 dnia 03.11.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.

 

Prawdopodobieństwo: 70 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 03.11.2023 r.
2023-11-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.11.2023 r. o godzinie 02:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 03.11.2023 r. o godzinie 00:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.11.2023 r.
2023-11-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.10.2023 r. o godzinie 20:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 01.11.2023 r. o godzinie 04:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 31.10.2023 r. o godzinie 20:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2023 r. o godzinie 23:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 02.11.2023 r. o godzinie 03:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.10.2023 r.
2023-10-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.10.2023 r. o godzinie 15:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2023 r. o godzinie 04:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 30.10.2023 r. o godzinie 20:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.10.2023 r.
2023-10-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.10.2023 r. o godzinie 18:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.10.2023 r. o godzinie 03:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 28.10.2023 r. o godzinie 04:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.10.2023 r. o godzinie 15:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 30.10.2023 r. o godzinie 00:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.10.2023 r.
2023-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 18:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 20:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 23:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 27.10.2023 r. o godzinie 00:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 27.10.2023 r. o godzinie 03:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 27.10.2023 r. o godzinie 05:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 26.10.2023 r.
2023-10-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 9:00 dnia 27.10.2023 r. do godz. 4:00 dnia 28.10.2023 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.10.2023 r.
2023-10-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 14:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 17:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 00:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 5:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 6:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 25.10.2023 r. o godzinie 12:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 4:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 25.10.2023 r.
2023-10-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.10.2023 r. o godzinie 16:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 24.10.2023 r. o godzinie 23:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 09:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 24.10.2023 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.10.2023 r.
2023-10-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.10.2023 r. o godzinie 11:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 24.10.2023 r. o godzinie 01:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 24.10.2023 r. o godzinie 02:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 23.10.2023 r. o godzinie 20:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.10.2023 r.
2023-10-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 15:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 22:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 21.10.2023 r. o godzinie 04:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 21.10.2023 r. o godzinie 9:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 22.10.2023 r. o godzinie 9:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 21.10.2023 r.
2023-10-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 22.10.2023 r. do godz. 20:00 dnia 22.10.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 20.10.2023 r.
2023-10-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.10.2023 r. o godzinie 16:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 19.10.2023 r. o godzinie 23:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 00:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 2:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 3:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 19.10.2023 r. o godzinie 20:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.10.2023 r.
2023-10-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.10.2023 r. o godzinie 11:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 18.10.2023 r. o godzinie 15:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 18.10.2023 r. o godzinie 20:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 18.10.2023 r. o godzinie 22:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.10.2023 r.
2023-10-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 10:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 10:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 13:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 14:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 22:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.10.2023 r.
2023-10-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.10.2023 r. o godzinie 12:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 16.10.2023 r. o godzinie 18:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 16.10.2023 r. o godzinie 23:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 01:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 16.10.2023 r. o godzinie 20:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.10.2023 r.
2023-10-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.10.2023 r. o godzinie 15:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 13.10.2023 r. o godzinie 16:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 13.10.2023 r. o godzinie 16:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 13.10.2023 r. o godzinie 23:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 14.10.2023 r. o godzinie 9:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 14.10.2023 r. o godzinie 14:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 14.10.2023 r. o godzinie 17:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 13.10.2023 r. o godzinie 13:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.10.2023 r.
2023-10-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.10.2023 r. o godzinie 16:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2023 r. o godzinie 17:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2023 r. o godzinie 20:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 13.10.2023 r. o godzinie 06:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.10.2023 r.
2023-10-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 17:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 17:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 22:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2023 r. o godzinie 4:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 12.10.2023 r. o godzinie 8:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.10.2023 r.
2023-10-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 10:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 4:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 7:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 7:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.10.2023 r.
2023-10-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.10.2023 r. o godzinie 13:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 09.10.2023 r. o godzinie 19:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głónego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.10.2023 r.
2023-10-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.10.2023 r. o godzinie 12:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 06.10.2023 r. o godzinie 21:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 07.10.2023 r. o godzinie 10:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 07.10.2023 r. o godzinie 12:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 07.10.2023 r. o godzinie 14:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informacja o wstrząsach z dnia 06.10.2023 r.
2023-10-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 10:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 11:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 12:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 18:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 06.10.2023 r. o godzinie 04:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 06.10.2023 r. o godzinie 05:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.10.2023 r.
2023-10-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.10.2023 r. o godzinie 18:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 01:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 06:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.10.2023 r.
2023-10-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.10.2023 r. o godzinie 10:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 04.10.2023 r. o godzinie 00:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 03.10.2023 r.
2023-10-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 03.10.2023 r. do godz. 05:00 dnia 04.10.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.10.2023 r.
2023-10-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.10.2023 r. o godzinie 4:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 03.10.2023 r. o godzinie 5:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 02.10.2023 r.
2023-10-02
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 12:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 18:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 30.09.2023 r. o godzinie 18:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.09.2023 r.
2023-09-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 10:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 18:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 21:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.09.2023 r.
2023-09-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 02:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.09.2023 r.
2023-09-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 18:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 20:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 27.09.2023 r. o godzinie 00:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 27.09.2023 r. o godzinie 07:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.09.2023 r.
2023-09-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.09.2023 r. o godzinie 14:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 11:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 25.09.2023 r. o godzinie 21:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2023-09-25

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie powiatu chrzanowskiego (gmina Babice oraz gmina Alwernia) w dniu  29 września 2023 r. zostanie przeprowadzone ręczne wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.09.2023 r.
2023-09-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 15:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 17:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 19:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 21:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 23.09.2023 r. o godzinie 11:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 23.09.2023 r. o godzinie 17:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych z dnia 23.09.2023 r.
2023-09-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 23.09.2023 r. do godz. 15:00 dnia 24.09.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o silnych deszczach z burzami z dnia 22.09.2023 r.
2023-09-22
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 23.09.2023 r. do godz. 10:00 dnia 24.09.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo: 90%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.09.2023 r.
2023-09-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.09.2023 r. o godzinie 11:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 21.09.2023 r. o godzinie 15:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 21.09.2023 r. o godzinie 20:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 21.09.2023 r. o godzinie 23:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.09.2023 r.
2023-09-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.09.2023 r. o godzinie 14:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 20.09.2023 r. o godzinie 18:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.09.2023 r.
2023-09-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 14:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 20.09.2023 r. o godzinie 10:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 19.09.2023 r.
2023-09-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:31 dnia 19.09.2023 r. do godz. 17:00 dnia 17.09.2023 r., w związku z występującymi oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia silny deszcz z burzami z dnia 19.09.2023 r.
2023-09-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:47 dnia 19.09.2023 r. do godz. 12:00 dnia 19.09.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, występują nadal i są prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.09.2023 r.
2023-09-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.09.2023 r. o godzinie 14:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 18.09.2023 r. o godzinie 15:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 18.09.2023 r. o godzinie 16:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 06:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 05:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia silny deszcz z burzami z dnia 18.09.2023 r.
2023-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 19.09.2023 r. do godz. 10:00 dnia 19.09.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.09.2023 r.
2023-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.09.2023 r. o godzinie 16:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.09.2023 r. o godzinie 02:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.09.2023 r. o godzinie 07:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.09.2023 r. o godzinie 08:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 16.09.2023 r. o godzinie 09:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera1

- w dniu 16.09.2023 r. o godzinie 09:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Sikorskiego w Chrzanowie.
2023-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZUE S.A.., w dniu 19.09.2023 r., nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z wymiana nawierzchni na ul. Sikorskiego w Chrzanowie polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Stara Huta w Chrzanowie.
2023-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZUE S.A.., w dniu 18.09.2023 r., nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z wymiana nawierzchni na ul. Stara Huta w Chrzanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej.

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2023-09-15

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie powiatu chrzanowskiego w dniach od 23 września do 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie przez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.09.2023 r.
2023-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.09.2023 r. o godzinie 20:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.09.2023 r. o godzinie 03:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 15.09.2023 r. o godzinie 07:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.09.2023 r.
2023-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.09.2023 r. o godzinie 20:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 14.09.2023 r. o godzinie 2:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 13.09.2023 r.
2023-09-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 13.09.2023 r. do godz. 02:00 dnia 14.09.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 70 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.09.2023 r.
2023-09-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 13:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 16:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 17:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 20:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 13.09.2023 r. o godzinie 06:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 13.09.2023 r. o godzinie 00:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o upałach z dnia 12.09.2023 r.
2023-09-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 12.09.2023 r. do godz. 18:00 dnia 13.09.2023 r., prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.09.2023 r.
2023-09-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.09.2023 r. o godzinie 10:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 11.09.2023 r. o godzinie 12:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.09.2023 r. o godzinie 22:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Trenuj z wojskiem sam i w grupie
2023-09-11

Szkolenie 23 września realizuje 6 batalion logistyczny na terenie garnizonu Kraków.

 

Przez 8 tygodni (od 9 września do 28 października) w każdą sobotę wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8- godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (wyłącznie) obywatelstwem. Zapewnione zostanie ubezpieczenie i wyżywienie.

Szczegółowych informacji udziela:

6blog – Kraków

Rekrutacja do „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”

ppor. Karolina MIKA, sierż. Marcel KOSOWICZ.

Tel. 261-13-42-01.

6blog.sekcjawychowawcza@ron.mil.pl

Informacja o wstrząsach z dnia 11.09.2023 r.
2023-09-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.09.2023 r. o godzinie 10:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 08.09.2023 r. o godzinie 10:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 08.09.2023 r. o godzinie 16:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 09.09.2023 r. o godzinie 10:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 09.09.2023 r. o godzinie 11:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.09.2023 r.
2023-09-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 10:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 11:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 12:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 15:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 18:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 08.09.2023 r. o godzinie 00:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.09.2023 r.
2023-09-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.09.2023 r. o godzinie 21:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 06.09.2023 r. o godzinie 23:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 08:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 04:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.09.2023 r.
2023-09-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 15:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.09.2023 r.
2023-09-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.09.2023 r. o godzinie 16:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 04.09.2023 r. o godzinie 20:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 01:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 04:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 05:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 05.09.2023 r. o godzinie 07:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.09.2023 r.
2023-09-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.09.2023 r. o godzinie 16:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 01.09.2023 r. o godzinie 16:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 02.09.2023 r. o godzinie 02:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 02.09.2023 r. o godzinie 02:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 02.09.2023 r. o godzinie 03:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 04.09.2023 r. o godzinie 00:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.09.2023 r.
2023-09-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.08.2023 r. o godzinie 16:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 01.09.2023 r. o godzinie 1:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 01.09.2023 r. o godzinie 6:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wprowadzenie Docelowej Organizacji Ruchu związanej z otwarciem ul. Siennej i Krasickiego w Chrzanowie
2023-08-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Grupy ZUE, w dniu 31.08.2023 r., nastąpiło otwarcie ruchu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Siennej w Chrzanowie. Od dnia 31.08.2023 r. wprowadzona została Docelowa Organizacja Ruchu na ul. Siennej i Krasickiego w Chrzanowie w zakresie zgodnym z organizacją ruchu. 

Informacja o wstrząsach z dnia 31.08.2023 r.
2023-08-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 11:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 12:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 14:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 16:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 31.08.2023 r. o godzinie 00:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 31.08.2023 r. o godzinie 01:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 31.08.2023 r. o godzinie 03:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie.
2023-08-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., o godz. 00.15 w dniu 31.08.2023 r., nastąpi zamkniecie łącznicy H relacji Katowice – Trzebinia wraz z częścią pasa wyłączania oraz z przyległym fragmentem DK79 w ciągu A4 i w ciągu DK79.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.08.2023 r.
2023-08-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 11:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 17:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 01:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 03:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 05:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 06:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie.
2023-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., o godz. 00.15 w dniu 30.08.2023 r., nastąpi otwarcie łącznicy G relacji Trzebinia - Kraków z pasem włączania na A4. 

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 29.08.2023 r.
2023-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 r. do godz. 02:00 dnia 30.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z gradem z dnia 29.08.2023 r.
2023-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 r. do godz. 00:00 dnia 29.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsie z dnia 29.08.2023 r.
2023-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.08.2023 r. o godzinie 20:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.08.2023 r.
2023-08-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.08.2023 r. o godzinie 04:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 27.08.2023 r. o godzinie 05:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 26.08.2023 r. o godzinie 22:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 3,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 27.08.2023 r.
2023-08-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 27.08.2023 r. do godz. 07:00 dnia 28.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 27.08.2023 r.
2023-08-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 27.08.2023 r. do godz. 05:00 dnia 28.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 26.08.2023 r.
2023-08-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 26.08.2023 r. do godz. 09:00 dnia 27.08.2023 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w rzekach w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 26.08.2023 r.
2023-08-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 26.08.2023 r. do godz. 22:00 dnia 26.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne III - go stopnia o burzach z gradem z dnia 26.08.2023 r.
2023-08-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 26.08.2023 r. do godz. 07:00 dnia 27.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Możliwe trąby powietrzne.

 

Prawdopodobieństwo: 70 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 26.08.2023 r. ZMIANA
2023-08-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:17 dnia 26.08.2023 r. do godz. 22:00 dnia 26.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z gradem z dnia 25.08.2023 r.
2023-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 26.08.2023 r. do godz. 20:30 dnia 26.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 25.08.2023 r.
2023-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 25.08.2023 r. do godz. 08:00 dnia 26.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.08.2023 r.
2023-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.08.2023 r. o godzinie 17:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 25.08.2023 r. o godzinie 03:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne  II - go stopnia o burzach z gradem z dnia 25.08.2023 r.
2023-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 25.08.2023 r. do godz. 06:00 dnia 26.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.08.2023 r.
2023-08-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 17:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 21:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 22:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 23:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.08.2023 r.
2023-08-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 00:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 05:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 06:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z gradem z dnia 22.08.2023 r.
2023-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:04 dnia 22.08.2023 r. do godz. 02:00 dnia 23.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 22.08.2023 r.
2023-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 22.08.2023 r. do godz. 03:00 dnia 23.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsie z dnia 22.08.2023 r.
2023-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.08.2023 r. o godzinie 11:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.08.2023 r.
2023-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.08.2023 r. o godzinie 16:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 21.08.2023 r. o godzinie 16:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 22.08.2023 r. o godzinie 01:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 22.08.2023 r. o godzinie 01:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energiąwynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 22.08.2023 r.
2023-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 22.08.2023 r. do godz. 02:00 dnia 23.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 21.08.2023 r. ZMIANA
2023-08-21

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.08.2023 r. do godz. 19:00 dnia 22.08.2023 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 21.08.2023 r.
2023-08-21
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.08.2023 r. do godz. 21:00 dnia 21.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.08.2023 r.
2023-08-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.08.2023 r. o godzinie 16:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera,

- w dniu 21.08.2023 r. o godzinie 00:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 21.08.2023 r.
2023-08-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.08.2023 r. do godz. 20:00 dnia 21.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 20.08.2023 r.
2023-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:15 dnia 20.08.2023 r. do godz. 23:00 dnia 20.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 20.08.2023 r.
2023-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.08.2023 r. do godz. 20:00 dnia 21.08.2023 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 19.08.2023 r.
2023-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 19.08.2023 r. do godz. 02:00 dnia 20.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz krótkotrwale alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o burzach z gradem z dnia 19.08.2023 r.
2023-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 19.08.2023 r. do godz. 00:00 dnia 20.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 18.08.2023 r. ZMIANA
2023-08-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:45 dnia 18.08.2023 r. do godz. 06:00 dnia 19.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 85 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 18.08.2023 r.
2023-08-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 18.08.2023 r. do godz. 00:00 dnia 19.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 18.08.2023 r.
2023-08-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 18.08.2023 r. do godz. 22:00 dnia 18.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 17.08.2023 r.
2023-08-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 18.08.2023 r. do godz. 18:00 dnia 20.08.2023 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.08.2023 r.
2023-08-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.08.2023 r. o godzinie 17:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 17.08.2023 r. o godzinie 01:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 17.08.2023 r. o godzinie 02:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.08.2023 r.
2023-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.08.2023 r. o godzinie 11:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 11.08.2023 r. o godzinie 12:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 12.08.2023 r. o godzinie 05:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 14.08.2023 r. o godzinie 10:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 15.08.2023 r. o godzinie 01:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 16.08.2023 r. o godzinie 09:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 12.08.2023 r.
2023-08-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 13.08.2023 r. do godz. 18:00 dnia 16.08.2023 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°. Temperatura minimalna w nocy obszarze od 18°C do 20°C.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.08.2023 r.
2023-08-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.08.2023 r. o godzinie 19:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 00:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 03:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 03:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 09.08.2023 r.
2023-08-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.08.2023 r. o godzinie 10:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 08.08.2023 r. o godzinie 20:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 08.08.2023 r. o godzinie 22:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 09.08.2023 r. o godzinie 03:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 09.08.2023 r.
2023-08-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 09.08.2023 r. do godz. 22:00 dnia 09.08.2023 r., W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 09.08.2023 r.
2023-08-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 09.08.2023 r. do godz. 21:00 dnia 09.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.


Prawdopodobieństwo: 75 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.08.2023 r.
2023-08-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.08.2023 r. o godzinie 02:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 08.08.2023 r. o godzinie 05:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 08.08.2023 r. o godzinie 07:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

                             

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia  gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 07.08.2023 r.
2023-08-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 07.08.2023 r. do godz. 22:00 dnia 07.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 Obszar: zlewnie Skawy po zb. Świnna Poręba, Skawinki, Raby po zb. Dobczyce, Stradomki, Dunajca po zb. Czchów, górnej Białej (Tarnowskiej), Ropy, Czarnej Orawy (małopolskie)

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.08.2023 r.
2023-08-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 04.08.2023 r. o godzinie 20:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 04.08.2023 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 01:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 04:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,                            

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 04:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 11:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 05.08.2023 r. o godzinie 12:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 06.08.2023 r. o godzinie 04:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

                             

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 07.08.2023 r. o godzinie 02:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego II - go stopnia  wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 5.08.2023 r.
2023-08-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:35 dnia 05.08.2023 r. do godz. 00:00 dnia 07.08.2023 r., w obszarach już występujących i w dalszym ciągu prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (punktowo także burzowych), spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 Zmiana dotyczy obszaru oraz czasu obowiązywania. Przestaje obowiązywać Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 248.

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia  wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 5.08.2023 r.
2023-08-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:40 dnia 05.08.2023 r. do godz. 18:00 dnia 06.08.2023 r., w obszarach już występujących i w dalszym ciągu prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (punktowo także burzowych), spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o silnych deszczach z burzami z dnia 05/06.08.2023 r.
2023-08-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 05.08.2023 r. do godz. 18:00 dnia 06.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 4.08.2023 r.
2023-08-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 05.08.2023 r. do godz. 18:00 dnia 05.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnych deszczach z burzami z dnia 04.08.2023 r.
2023-08-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 05.08.2023 r. do godz. 18:00 dnia 05.08.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.08.2023 r.
2023-08-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 16:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 20:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 21:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 23:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,                            

- w dniu 04.08.2023 r. o godzinie 03:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.08.2023 r.
2023-08-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.08.2023 r. o godzinie 17:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 02.08.2023 r. o godzinie 22:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 02:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 07:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 03.08.2023 r. o godzinie 04:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.08.2023 r.
2023-08-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.08.2023 r. o godzinie 18:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 01.08.2023 r. o godzinie 21:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 01.08.2023 r. o godzinie 22:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 02.08.2023 r. o godzinie 2:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 02.08.2023 r. o godzinie 3:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 02.08.2023 r. o godzinie 10:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 01.08.2023 r.
2023-08-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 01.08.2023 r. do godz. 09:00 dnia 02.08.2023 r., w obszarze zlewni Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Czarnej Orawy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie), przewiduje się wzrosty poziomu wody, lokalnie na mniejszych ciekach gwałtowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.08.2023 r.
2023-08-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.07.2023 r. o godzinie 14:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 31.07.2023 r. o godzinie 21:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2023-08-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 01.08.2023 r. do godz. 02:00 dnia 02.08.2023 r., prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania
2023-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.07.2023 r.
2023-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.07.2023 r. o godzinie 15:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 28.07.2023 r. o godzinie 16:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 28.07.2023 r. o godzinie 21:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

 

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 29.07.2023 r.
2023-07-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.07.2023 r. do godz. 00:00 dnia 30.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 29.07.2023 r.
2023-07-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.07.2023 r. do godz. 22:00 dnia 29.07.2023 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.07.2023 r.
2023-07-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.07.2023 r. o godzinie 15:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z wymianą nawierzchni na ul. Zbożowej w Chrzanowie.
2023-07-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 28.07.2023 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z wymianą nawierzchni na ul. Zbożowej w Chrzanowie. Podczas trwania robót, ruch na ul. Zbożowej będzie odbywać się wahadłowo.  

Informacja o wstrząsach z dnia 27.07.2023 r.
2023-07-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.07.2023 r. o godzinie 14:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 26.07.2023 r. o godzinie 14:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 26.07.2023 r. o godzinie 20:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 27.07.2023 r. o godzinie 03:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 27.07.2023 r. o godzinie 05:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.07.2023 r.
2023-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.07.2023 r. o godzinie 16:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 25.07.2023 r. o godzinie 18:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 25.07.2023 r. o godzinie 23:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.07.2023 r. o godzinie 04:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody  zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy z dnia 26.07.2023 r.
2023-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.07.2023 r. do godz. 08:00 dnia 27.07.2023 r., w obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym w tym również opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwałtowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz alarmowych.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.07.2023 r.
2023-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:32 dnia 26.07.2023 r. do godz. 12:00 dnia 26.07.2023 r., w obszarach zlewni Przemszy, Soły od kaskady zbiorników do ujścia, Skawy i przyrzecza Wisły w związku z aktualnie występującymi i prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym w tym również opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwałtowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia (Zmiana) o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 25.07.2023 r.
2023-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:23 dnia 25.07.2023 r. do godz. 15:00 dnia 26.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o silnych deszczach z burzami z dnia 25.07.2023 r.
2023-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 26.07.2023 r. do godz. 14:00 dnia 26.07.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.07.2023 r.
2023-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.07.2023 r. o godzinie 14:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 24.07.2023 r. o godzinie 17:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 24.07.2023 r. o godzinie 23:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 25.07.2023 r. o godzinie 01:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 25.07.2023 r. o godzinie 05:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie
2023-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., o godz. 00.15 w dniu 26.07.2023 r., w rejonie autostradowego węzła "Chrzanów", planowane jest zamknięcie łącznicy G relacji Trzebinia-Kraków z pasem włączania na A4 oraz fragmentem przyległej do łącznicy części DK 79.

Ruch na DK 79 sterowany będzie wahadłową sygnalizacją świetlną wspomaganą przez osoby uprawnione do kierowania ruchem. Objazd będzie realizowany z wykorzystaniem najbliższego skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu DK 79 w Chrzanowie. 

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 25.07.2023 r.
2023-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 25.07.2023 r. do godz. 23:00 dnia 25.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.07.2023 r.
2023-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 24.07.2023 r. do godz. 06:00 dnia 25.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 24.07.2023 r.
2023-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.07.2023 r. o godzinie 21:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 22.07.2023 r. o godzinie 04:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 22.07.2023 r. o godzinie 05:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 22.07.2023 r. o godzinie 13:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia (zmiana) o burzach z gradem z dnia 24.07.2023 r.
2023-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 24.07.2023 r. do godz. 05:00 dnia 25.07.2023 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu lokalnie do 40mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h punktowo do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 24.07.2023 r.
2023-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 24.07.2023 r. do godz. 05:00 dnia 25.07.2023 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 25 mm, wieczorem i w nocy lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.07.2023 r.
2023-07-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 12:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 14:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 16:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 16:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 20:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 23:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 21.07.2023 r. o godzinie 02:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 21.07.2023 r. o godzinie 02:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 21.07.2023 r. o godzinie 07:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.07.2023 r.
2023-07-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.07.2023 r. o godzinie 14:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 19.07.2023 r. o godzinie 19:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 19.07.2023 r. o godzinie 23:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 19.07.2023 r.
2023-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 20.07.2023 r. do godz. 20:00 dnia 20.07.2023 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zwalczanie oraz zapobieganie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego
2023-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie, informuje o zwalczaniu oraz zapobieganiu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego. Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), obejmuje teren powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego. Niżej załączony akt prawny określa nakazy i zakazy obowiązujące wszystkich mieszkańców, podmioty oraz jednostki na terenie w/w obszaru. 

 

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego - http://www.pczk.pl//files/glb/679akt.pdf 

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 19.07.2023 r.
2023-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:50 dnia 19.07.2023 r. do godz. 23:00 dnia 19.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.07.2023 r.
2023-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.07.2023 r. o godzinie 18:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 18.07.2023 r. o godzinie 22:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 19.07.2023 r. o godzinie 02:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 18.07.2023 r.
2023-07-18
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.07.2023 r. o godzinie 16:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 17.07.2023 r. o godzinie 22:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 - w dniu 18.07.2023 r. o godzinie 03:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

 - w dniu 18.07.2023 r. o godzinie 06:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

 - w dniu 18.07.2023 r. o godzinie 05:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 17.07.2023 r. ZMIANA TERMINU
2023-07-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:17 dnia 17.07.2023 r. do godz. 22:00 dnia 17.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.07.2023 r.
2023-07-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.07.2023 r. o godzinie 05:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 15.07.2023 r. o godzinie 14:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.07.2023 r. o godzinie 07:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 17.07.2023 r.
2023-07-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 17.07.2023 r. do godz. 20:00 dnia 17.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 17.07.2023 r.
2023-07-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 17.07.2023 r. do godz. 15:00 dnia 17.07.2023 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30  mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 16.07.2023 r.
2023-07-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 16.07.2023 r. do godz. 03:00 dnia 17.07.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I - go stopnia o burzach z gradem z dnia 16.07.2023 r.
2023-07-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 16.07.2023 r. do godz. 01:00 dnia 17.07.2023 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie 80 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo: 80 %

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne II - go stopnia o upałach z dnia 14.07.2023 r.
2023-07-14
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 r. do godz. 20:00 dnia 17.07.2023 r., prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedziele od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C . Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
 
Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Informacja o wstrząsie z dnia 14.07.2023 r.
2023-07-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.07.2023 r. o godzinie 18:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
Informacja z dnia 13.07.2023 r. o wstrząsach górniczych
2023-07-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.07.2023 r. o godzinie 07:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

w dniu 12.07.2023 r. o godzinie 15:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

w dniu 12.07.2023 r. o godzinie 22:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

w dniu 13.07.2023 r. o godzinie 04:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

w dniu 13.07.2023 r. o godzinie 04:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.