Formularz wyszukiwania

Strona główna


 

„W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz rozmów telefonicznych informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się  pod bezpośrednim linkiem https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,a,1454855,klauzula-informacyjna.html

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. a, b , c , e ”


 

System monitoringu Powodziowego dla Powiatu Chrzanowskiego
Informacja dla uchodźców z Ukrainy
Koronawirus COVID - 19 - co musisz wiedzieć?
Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 05.06.2023 r.
2023-06-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 05.06.2023 r. do do odwołania, w obszarze zlewni Przemszy i przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie), w związku z występującymi niskimi przepływami wody na obszarze zlewni Przemszy oraz przyrzecza Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 05.06.2023 r.
2023-06-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.06.2023 r. o godzinie 23:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 04.06.2023 r. o godzinie 03:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.06.2023 r.
2023-06-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.06.2023 r. o godzinie 00:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.06.2023 r.
2023-06-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.05.2023 r. o godzinie 15:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2023 r. o godzinie 16:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2023 r. o godzinie 4:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2023 r. o godzinie 5:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.05.2023 r.
2023-05-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.05.2023 r. o godzinie 23:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2023 r. o godzinie 03:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2023 r. o godzinie 03:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.05.2023 r.
2023-05-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.05.2023 r. o godzinie 18:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,98 w skali Richtera.

- w dniu 27.05.2023 r. o godzinie 14:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 28.05.2023 r. o godzinie 14:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 26.05.2023 r.
2023-05-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.05.2023 r. o godzinie 3:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 26.05.2023 r. o godzinie 11:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 25.05.2023 r.
2023-05-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.05.2023 r. o godzinie 00:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 25.05.2023 r. o godzinie 01:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsie z dnia 24.05.2023 r.
2023-05-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.05.2023 r. o godzinie 12:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.05.2023 r.
2023-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.05.2023 r. o godzinie 06:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanów wód z dnia 23.05.2023 r
2023-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.05.2023 do godz. 23:00 dnia 23.05.2023, na obszarach: Zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej (Tarnowskiej), Skawinki oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych,
na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 23.05.2023 r.
2023-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 23.05.2023 r. do godz. 21:00 dnia 23.05.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.05.2023 r.
2023-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.05.2023 r. o godzinie 01:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 20.05.2023 r. o godzinie 04:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 20.05.2023 r. o godzinie 20:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 20.05.2023 r.
2023-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.05.2023 r. do godz. 20:00 dnia 20.05.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.05.2023 r.
2023-05-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.05.2023 r. o godzinie 21:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 18.05.2023 r. o godzinie 23:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 19.05.2023 r. o godzinie 00:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 19.05.2023 r. o godzinie 03:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 19.05.2023 r. o godzinie 06:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 18.05.2023 r
2023-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 18.05.2023 do godz. 01:00 dnia 19.05.2023, na obszarach: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie) oraz zlewnia Białej (Tarnowskiej) (małopolskie), prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach: Jawiszowice oraz Bieruń Nowy oraz w  związku ze spływem wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, lokalnie  z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

 

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.05.2023 r.
2023-05-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.05.2023 r. o godzinie 00:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.05.2023 r.
2023-05-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.05.2023 r. o godzinie 14:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 3:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 5:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 16.05.2023 r ZMIANA
2023-05-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:51 dnia 16.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023, na obszarach: Mała Wisła wraz ze zb. Goczałkowice, Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy, Przemsza do ujścia Brynicy, Brynica, Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia do Wisły i przyrzecze Wisły, Soła wraz z kaskadą zbiorników, Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły (małopolskie, śląskie), w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane i obserwowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych) wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 16.05.2023 r
2023-05-16
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 17.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023, w zlewniach: Soły poniżej zbiorników, Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca,Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Małopolskie), w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami(szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych) wzrosty moga być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo zjawiska: 75 procent.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.05.2023 r.
2023-05-16
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 23:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z dnia 16.05.2023 r
2023-05-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 16.05.2023 r. do godz. 06:00 dnia 18.05.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 50 mm. W dzień (17.05) miejscami możliwe burze.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.05.2023 r.
2023-05-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.05.2023 r. o godzinie 16:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 12.05.2023 r. o godzinie 23:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 13.05.2023 r. o godzinie 04:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

Komunikat dot. przerwy w dostawie ciepła sieci Veolia Południe z dnia 12.05.2023 r.
2023-05-12

Informacja uzyskana z Veolia Południe Sp. z o.o.:

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w dniu 15.05.2023 r. tj. poniedziałek od godziny 6:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, dla wszystkich Odbiorców w Chrzanowie. 

 

Informacje w sprawie prowadzonych prac można uzyskać pod numerem telefonu – 722 050 057.

 

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

 Informacja o wstrząsach z dnia 12.05.2023 r.
2023-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.05.2023 r. o godzinie 15:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.05.2023 r. o godzinie 15:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.05.2023 r. o godzinie 21:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 12.05.2023 r. o godzinie 03:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.05.2023 r.
2023-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.05.2023 r. o godzinie 09:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 10.05.2023 r. o godzinie 20:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 11.05.2023 r. o godzinie 00:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 11.05.2023 r. o godzinie 00:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.05.2023 r.
2023-05-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.05.2023 r. o godzinie 14:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 09.05.2023 r. o godzinie 23:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 10.05.2023 r. o godzinie 00:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.05.2023 r.
2023-05-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 08.05.2023 r. o godzinie 21:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 08.05.2023 r. o godzinie 21:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 09.05.2023 r. o godzinie 5:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 09.05.2023 r. o godzinie 7:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 08.05.2023 r.
2023-05-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 08.05.2023 r. do godz. 07:00 dnia 09.05.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około 0°C. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie -1°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.05.2023 r.
2023-05-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.05.2023 r. o godzinie 09:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 05.05.2023 r. o godzinie 21:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 06.05.2023 r. o godzinie 12:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 06.05.2023 r. o godzinie 13:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.05.2023 r.
2023-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.05.2023 r. o godzinie 15:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 04.05.2023 r. o godzinie 18:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego
2023-05-04

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

 • Zabezpieczanie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
 • Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
 • Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
 • Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściu do budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta.
Informacja o wstrząsach z dnia 04.05.2023 r.
2023-05-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 16:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 18:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 28.04.2023 r. o godzinie 14:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 28.04.2023 r. o godzinie 19:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 29.04.2023 r. o godzinie 6:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 29.04.2023 r. o godzinie 9:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 02.05.2023 r. o godzinie 21:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 02.05.2023 r. o godzinie 23:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z dnia 02.05.2023 r
2023-05-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 02.05.2023 r. do godz. 11:00 dnia 03.05.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. We wtorek możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 30.04.2023 r.
2023-04-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 01.05.2023 r. do godz. 6:30 dnia 01.05.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 0°C do 2°C, przy gruncie do -3°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.04.2023 r.
2023-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 11:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 16:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 18:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Zakaz przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych na obszarze Gminy Trzebinia
2023-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z występującymi przypadkami licznych deformacji nieciągłych tzw. "zapadlisk" na terenie Gminy Trzebinia, w celu ochrony życia, zdrowia i mnienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, Wojewoda Małopolski wydał w dniu 26 kwietnia 2023r. ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych na obszarze Gminy Trzebinia, które zostały w sposób widoczny oznakowane.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 27.04.2023 r.
2023-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 28.04.2023 r. do godz. 7:00 dnia 28.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około - 2°C, przy gruncie  do - 5°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.04.2023 r.
2023-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.04.2023 r. o godzinie 21:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 26.04.2023 r.
2023-04-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 1:00 dnia 27.04.2023 r. do godz. 7:00 dnia 27.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie od - 4°C do - 2°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.04.2023 r.
2023-04-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 14:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 26.04.2023 r. o godzinie 10:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.04.2023 r.
2023-04-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.04.2023 r. o godzinie 16:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 24.04.2023 r. o godzinie 17:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 24.04.2023 r. o godzinie 23:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.04.2023 r.
2023-04-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.04.2023 r. o godzinie 15:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 21.04.2023 r. o godzinie 19:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 21.04.2023 r. o godzinie 22:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 22.04.2023 r. o godzinie 06:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.04.2023 r.
2023-04-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.04.2023 r. o godzinie 18:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 05:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 07:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 08:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.04.2023 r.
2023-04-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.04.2023 r. o godzinie 1:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.04.2023 r.
2023-04-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 23:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 23:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 18.04.2023 r. o godzinie 10:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 18.04.2023 r. o godzinie 10:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2023-04-17

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie powiatu chrzanowskiego (gmina Babice oraz gmina Alwernia) w dniu  19 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzone ręczne wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.04.2023 r.
2023-04-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.04.2023 r. o godzinie 10:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2023 r. o godzinie 00:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2023 r. o godzinie 04:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2023 r. o godzinie 09:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2023 r. o godzinie 11:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.04.2023 r.
2023-04-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.04.2023 r. o godzinie 15:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.04.2023 r.
2023-04-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 11:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 17:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 18:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 18:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 22:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 07.04.2023 r.
2023-04-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 07.04.2023 r. do godz. 08:00 dnia 08.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od - 2°C do 1°C, przy gruncie od - 4°C do 0°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.04.2023 r.
2023-04-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.04.2023 r. o godzinie 12:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 07.04.2023 r. o godzinie 00:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 07.04.2023 r. o godzinie 00:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 07.04.2023 r. o godzinie 05:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

- w dniu 07.04.2023 r. o godzinie 08:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.04.2023 r.
2023-04-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.04.2023 r. o godzinie 16:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

- w dniu 05.04.2023 r. o godzinie 22:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 06.04.2023 r.
2023-04-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 06.04.2023 r. do godz. 09:00 dnia 07.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2023-04-06

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie powiatu chrzanowskiego w dniach od  15 do 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.04.2023 r.
2023-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 21:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 22:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 04.04.2023 r.
2023-04-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.04.2023 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 03.04.2023 r.
2023-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 03.04.2023 r. do godz. 09:00 dnia 06.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od - 4°C do - 1°C, lokalnie możliwy spadek do - 6°C, przy gruncie od - 6°C do - 2°C, lokalnie około - 8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.04.2023 r.
2023-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 20:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 23:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 23:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach i oblodzeniu z 02.04.2023 r.
2023-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 03.04.2023 r. do godz. 09:00 dnia 03.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do - 4°C.

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 03.04.2023 r. do godz. 09:00 dnia 03.04.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu za śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna do  -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.03.2023 r.
2023-03-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.03.2023 r. o godzinie 02:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 15:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 17:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z 29.03.2023 r.
2023-03-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:05 dnia 29.03.2023 r. do godz. 06:00 dnia 30.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do - 3°C.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 29.03.2023 r.
2023-03-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.03.2023 r. o godzinie 2:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 28.03.2023 r.
2023-03-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 28.03.2023 r. do godz. 08:00 dnia 29.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -8°C.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.03.2023 r.
2023-03-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.03.2023 r. o godzinie 08:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 27.03.2023 r. o godzinie 12:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.03.2023 r. o godzinie 03:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 27.03.2023 r.
2023-03-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 28.03.2023 r. do godz. 19:00 dnia 28.03.2023 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwe słabe burze.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z 27.03.2023 r.
2023-03-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 r. do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.03.2023 r.
2023-03-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.03.2023 r. o godzinie 17:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 25.03.2023 r. o godzinie 02:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 25.03.2023 r. o godzinie 03:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 25.03.2023 r. o godzinie 18:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiany organizacji ruchu na autostradzie A4
2023-03-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 27.03.2023 r. o godz. 00.00 nastąpi otwarcie łącznicy B relacji Trzebinia - Katowice wraz z pasem włączania na A4, a o godz. 1.00 nastąpi zamknięcie łącznicy C relacji Katowice - Chrzanów wraz z pasem wyłączania z A4. Objazd będzie się odbywał łącznicami wewnętrznymi.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.03.2023 r.
2023-03-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.03.2023 r. o godzinie 04:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 24.03.2023 r. o godzinie 06:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.03.2023 r.
2023-03-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.03.2023 r. o godzinie 21:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2023 r. o godzinie 01:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 3,0 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2023 r. o godzinie 07:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.03.2023 r.
2023-03-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 11:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 16:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 18:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2023 r. o godzinie 00:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.03.2023 r.
2023-03-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.03.2023 r. o godzinie 18:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 17.03.2023 r. o godzinie 20:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 18.03.2023 r. o godzinie 05:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

- w dniu 18.03.2023 r. o godzinie 09:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 18.03.2023 r. o godzinie 18:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 18.03.2023 r. o godzinie 19:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 18.03.2023 r.
2023-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:30 dnia 18.03.2023 r. do godz. 06:30 dnia 19.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie
2023-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 19.03.2023 r. o godzinie 01.00 (niedziela) zastąpi zamknięcie pasa włączania wraz z zamknięciem łącznicy B relacji Trzebinia - Katowice autostradowego węzła Chrzanów. Objazd będzie się odbywał z wykorzystaniem ronda w ciągu DK 79 (przy restauracji McDonald's). 

Informacja o wstrząsach z dnia 17.03.2023 r.
2023-03-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 07:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 16:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach (zmiana) z dnia 16.03.2023 r.
2023-03-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:44 dnia 16.03.2023 r. do godz. 08:00 dnia 18.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, w nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C. temperatura maksymalna w piatek od 8°C do 10°C.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.03.2023 r.
2023-03-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 15:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 22:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 08:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z 15.03.2023 r.
2023-03-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 15.03.2023 r. do godz. 08:00 dnia 17.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, w nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C. temperatura maksymalna w czwartek od 4°C do 6°C.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.03.2023 r.
2023-03-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 4:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 14.03.2023 r.
2023-03-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 15.03.2023 r. do godz. 03:00 dnia 15.03.2023 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.03.2023 r.
2023-03-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.03.2023 r. o godzinie 20:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 01:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 06:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 06:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.03.2023 r.
2023-03-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.03.2023 r. o godzinie 16:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 11.03.2023 r. o godzinie 0:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 11.03.2023 r. o godzinie 5:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 11.03.2023 r. o godzinie 12:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 11.03.2023 r. o godzinie 17:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

- w dniu 13.03.2023 r. o godzinie 08:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zapadliska - czasowy zakaz wstępu do lasu
2023-03-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów wydał w dniu 09 marca 2023 roku Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku z możliwością zagrożenia życia i zdrowia związanego z wystąpieniem obszarów zapadlisk oraz terenów narażonych  na ich wystąpienie na terenie Nadleśnictwa Chrzanów. Zakaz wstępu dotyczy leśnictw Płoki, Bukowno i Ciężkowice.

 

MAPA

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 11.03.2023 r. ZMIANA
2023-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:18 dnia 11.03.2023 r. do godz. 19:30 dnia 11.03.2023 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Uwagi: Zmiana dotyczy skrócenia okresu ważności ostrzeżenia. 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 11.03.2023 r.
2023-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 11.03.2023 r. do godz. 08:00 dnia 12.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 10.03.2023 r.
2023-03-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 11.03.2023 r. do godz. 02:00 dnia 12.03.2023 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości  40 km/h, w porywach do 85 km/h, z  zachodu i północnego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.03.2023 r.
2023-03-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 15:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 16:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 18:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 10.03.2023 r. o godzinie 00:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 10.03.2023 r. o godzinie 05:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.03.2023 r.
2023-03-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 11:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 14:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.03.2023 r.
2023-03-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.03.2023 r. o godzinie 13:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 00:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

- w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 02:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 06.03.2023 r.
2023-03-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.03.2023 r. o godzinie 12:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 03.03.2023 r. o godzinie 18:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 03.03.2023 r. o godzinie 23:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 05.03.2023 r.
2023-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:30 dnia 05.03.2023 r. do godz. 08:00 dnia 06.03.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -3°C.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.03.2023 r.
2023-03-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.03.2023 r. o godzinie 16:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 02.03.2023 r. o godzinie 21:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

- w dniu 03.03.2023 r. o godzinie 00:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 02.03.2023 r.
2023-03-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.03.2023 r. o godzinie 15:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 02.03.2023 r. o godzinie 05:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.03.2023 r.
2023-03-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 11:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 15:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 17:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 19:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 01.03.2023 r. o godzinie 6:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 01.03.2023 r. o godzinie 9:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.02.2023 r.
2023-02-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 17:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 22:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 05:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.02.2023 r.
2023-02-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 10:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 15:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 20:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

- w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 21:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

- w dniu 25.02.2023 r. o godzinie 13:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.02.2023 r.
2023-02-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 15:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 17:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.02.2023 r.
2023-02-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 14:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 21:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.02.2023 r.
2023-02-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 21.02.2023 r. o godzinie 17:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 21.02.2023 r. o godzinie 20:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.02.2023 r.
2023-02-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 21:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 21:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 21.02.2023 r. o godzinie 8:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 20.02.2023 r.
2023-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:10 dnia 20.02.2023 do godz. 11:00 dnia 21.02.2023 r., na obszarze Małej Wisły od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie), w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Goczałkowice lokalnie będą notowane ponowne wzrosty stanów wody. W profilach: Goczałkowice i Jawiszowice poziom wody będzie układał się powyżej stanu ostrzegawczego (przekroczenie stanów umownych uzależnione jest od pracy zbiornika Goczałkowice). W profilu Bieruń Stary poziom wody może przekroczyć stan ostrzegawczy.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 20.02.2023 r.
2023-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:17 dnia 20.02.2023 r. do godz. 20:00 dnia 20.02.2023 r., na Sole w Oświęcimiu poziom wody będzie układał się powyżej stanu alarmowego, a w profilu Czaniec w Kobiernicach na granicy stanu ostrzegawczego (przekroczenie stanów umownych uzależnione jest od pracy kaskady zbiorników).

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 20.02.2023 r.
2023-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 17.02.2023 r. o godzinie 23:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 18.02.2023 r. o godzinie 03:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 18.02.2023 r. o godzinie 07:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne II - go stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 19.02.2023 r.
2023-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 19.02.2023 r. do godz. 10:00 dnia 20.02.2023 r., na obszarze Małej Wisły oraz zlewnie Soły i Skawy (małopolskie), w związku z występującymi opadami deszczu oraz spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej, prognozowane są wzrosty poziomu wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

 

Stopień: 2

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 18.02.2023 r.
2023-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:26 dnia 18.02.2023 r. do godz. 10:00 dnia 19.02.2023 r., na obszarze Małej Wisły oraz zlewnie Soły i Skawy (małopolskie), w związku z występującymi opadami deszczu oraz spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej, prognozowane są wzrosty poziomu wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 18.02.2023 r.
2023-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 18.02.2023 r. do godz. 23:00 dnia 18.02.2023 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z  zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 18.02.2023 r.
2023-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:08 dnia 18.02.2023 r. do godz. 10:00 dnia 19.02.2023 r., na obszarze zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w związku ze spływem wód opadowych oraz roztopowych, a także nadal prognozowanymi opadami deszczu spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, do strefy wody wysokiej. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.02.2023 r.
2023-02-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.02.2023 r. o godzinie 17:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

 

- w dniu 17.02.2023 r. o godzinie 1:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

- w dniu 17.02.2023 r. o godzinie 3:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 17.02.2023 r.
2023-02-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 17.02.2023 r. do godz.07:00 dnia 18.02.2023. r. prognozuję się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 45 km/h w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Informacja o wstrząsach z dnia 16.02.2023 r.
2023-02-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.02.2023 r. o godzinie 16:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.02.2023 r.
2023-02-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.02.2023 r. o godzinie 12:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 14.02.2023 r. o godzinie 18:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 14.02.2023 r. o godzinie 22:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera,

- w dniu 15.02.2023 r. o godzinie 00:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.02.2023 r.
2023-02-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.02.2023 r. o godzinie 12:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 13.02.2023 r. o godzinie 20:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 14.02.2023 r. o godzinie 04:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.02.2023 r.
2023-02-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.02.2023 r. o godzinie 05:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 11.02.2023 r. o godzinie 07:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 11.02.2023 r. o godzinie 09:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego o opadach marznących z dnia 11.02.2023 r.
2023-02-11
 
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze województwa małopolskiego ostrzeżenie o opadach marznących zostało odwołane.

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 11.02.2023 r.
2023-02-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 11.02.2023 r. do godz. 19:00 dnia 11.02.2023 r., prognozowane są miejscami opady marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Przejściowo możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.02.2023 r.
2023-02-10
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.02.2023 r. o godzinie 09:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 10.02.2023 r.
2023-02-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.02.2023 r. o godzinie 12:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 09.02.2023 r. o godzinie 15:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 09.02.2023 r. o godzinie 19:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 10.02.2023 r. o godzinie 02:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 10.02.2023 r. o godzinie 07:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 08.02.2023 r.
2023-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 08.02.2023 r. do godz. 08:00 dnia 09.02.2023 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się spadek temperatury lokalnie do -16°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.02.2023 r.
2023-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.02.2023 r. o godzinie 20:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 02:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 02:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 05:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.02.2023 r.
2023-02-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 06.02.2023 r. o godzinie 14:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 06.02.2023 r. o godzinie 14:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 07.02.2023 r. o godzinie 10:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego
2023-02-07

Obowiązuje w dniu 07.02.2023 od godz. 09.00 do 24.00

 

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Informacja uzyskana z Departamentu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Srodowiska w Krakowie.

 

Informacja o wstrząsie z dnia 06.02.2023 r.
2023-02-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.02.2023 r. o godzinie 03:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 04.02.2023 r.
2023-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:41 dnia 04.02.2023 do godz. 23:00 dnia 04.02.2023, na Małej Wiśle prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. W profilu Jawiszowice nieznacznie zostanie przekroczony stan ostrzegawczy.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Stopień : 2

 

Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujscia Przemszy (małopolskie, śląskie)

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 03.02.2023 r.
2023-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 03.02.2023 r. do godz. 07:00 dnia 04.02.2023 r.,  prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 03.02.2023 r.
2023-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 04.02.2023 r. do godz. 07:00 dnia 04.02.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -5°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Otwarcie przejazdu przez ul. Krakowską (DK 79) w Chrzanowie
2023-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 03.02.2023 r. został otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu  ul. Krakowskiej (DK 79) w Chrzanowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.02.2023 r.
2023-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 02.02.2023 r. o godzinie 14:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 02.02.2023 r. o godzinie 18:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 00:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 05:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 07:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu z dnia 02.02.2023 r.
2023-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 02.02.2023 r.
2023-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje: 

 

- w dniu 01.02.2023 r. o godzinie 15:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 02.02.2023 r. o godzinie 03:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.02.2023 r.
2023-02-01
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 31.01.2023 r. o godzinie 11:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 01.02.2023 r. o godzinie 00:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 01.02.2023 r. o godzinie 06:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 01.02.2023 r. o godzinie 06:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 31.01.2023 r.
2023-01-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.01.2023 r. o godzinie 00:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 30.01.2023 r.
2023-01-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 31.01.2023 r. do godz. 08:00 dnia 31.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujace ich oblodzenie. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około - 1°C.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.01.2023 r.
2023-01-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 19:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 22:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 28.01.2023 r. o godzinie 14:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 29.01.2023 r. o godzinie 13:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

- w dniu 30.01.2023 r. o godzinie 07:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 28.01.2023 r.
2023-01-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 28.01.2023 r. do godz. 07:00 dnia 29.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 27.01.2023 r.
2023-01-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 7:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.01.2023 r.
2023-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 14:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 16:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 25.01.2023 r.
2023-01-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 07:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.01.2023 r.
2023-01-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 14:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 17:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 21:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 24.01.2023 r. o godzinie 00:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 24.01.2023 r. o godzinie 6:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 23.01.2023 r.
2023-01-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 23.01.2023 r. do godz. 07:00 dnia 24.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.01.2023 r.
2023-01-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 20.01.2023 r. o godzinie 16:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 20.01.2023 r. o godzinie 17:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 20.01.2023 r. o godzinie 19:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 21.01.2023 r. o godzinie 09:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 21.01.2023 r. o godzinie 09:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 21.01.2023 r. o godzinie 16:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2023-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 22.01.2023 r. do godz. 09:00 dnia 23.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2023-01-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 22.01.2023 r. do godz. 09:00 dnia 23.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 20.01.2023 r.
2023-01-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.01.2023 r. o godzinie 04:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2023-01-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 20.01.2023 r. do godz. 10:00 dnia 21.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 19.01.2023 r.
2023-01-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:30 dnia 19.01.2023 r. do godz. 07:30 dnia 20.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -1°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 19.01.2023 r.
2023-01-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

 

- w dniu 19.01.2023 r. o godzinie 00:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 18.01.2023 r.
2023-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 18.01.2023 r. do godz. 08:00 dnia 19.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie do około -3°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.01.2023 r.
2023-01-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.01.2023 r. o godzinie 19:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 18.01.2023 r. o godzinie 00:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 18.01.2023 r. o godzinie 05:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 17.01.2023 r.
2023-01-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.01.2023 r. o godzinie 02:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 16.01.2023 r.
2023-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 16.01.2023 r. do godz. 10:00 dnia 17.01.2023 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujących ich oblodzenie. Temperatura minimalna około - 2°C, temperatura minimalna przy gruncie -4°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.01.2023 r.
2023-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 11:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 12:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 14:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

Informacja o wstrząsach z dnia 13.01.2023 r.
2023-01-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 2:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.01.2023 r.
2023-01-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 11.01.2023 r. o godzinie 14:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 11.01.2023 r. o godzinie 18:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 11.01.2023 r. o godzinie 23:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 5:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 6:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 12.01.2023 r. o godzinie 5:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski” w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 11.01.2023 r.
2023-01-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:51 dnia 11.01.2023 do godz. 18:00 dnia 11.01.2023, w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Goczałkowice na Wiśle w profilu Jawiszowice zaznaczy się ponowny wzrost poziomu wody, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Zmiana dotyczy czasu oraz przebiegu zjawiska.

 

Obszar: odcinek Małej Wisły od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie)

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.01.2023 r.
2023-01-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.01.2023 r. o godzinie 17:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 10.01.2023 r. o godzinie 20:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.01.2023 r. o godzinie 00:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 10.01.2023 r.
2023-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:05 dnia 10.01.2023 do godz. 10:00 dnia 11.01.2023, w związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu , w zlewni Skawinki prognozowane są wzrosty poziomu wody. W profilu Radziszów istnieje mozliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Stopień : 2

Obszar: Skawinka i przyrzecze Wisły (małopolskie)

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 10.01.2023 r.
2023-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:05 dnia 10.01.2023 do godz. 10:00 dnia 11.01.2023, w związku z prognozowanymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody. W profilu Jawiszowice zostanie przekroczony stan ostrzegawczy. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Stopień : 2

Obszar: odcinek Małej Wisły od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie)

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.01.2023 r.
2023-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.01.2023 r. o godzinie 23:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 10.01.2023 r. o godzinie 02:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 10.01.2023 r. o godzinie 04:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2023-01-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 10.01.2023 r. do godz. 23:00 dnia 10.01.2023 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiany organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie 2023-01-09 r.
2023-01-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na podstawie pisma otrzymanego od firmy Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 6.00 (wtorek) planowane jest zamknięcie łącznicy relacji Kraków – Chrzanów autostradowego węzła Chrzanów (km 371 + 600) w związku z prowadzeniem robót na Kontrakcie HM-5-2022 "remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych autostrady A4 Katowice – Kraków", ruch odbywać będzie się objazdem, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu z wykorzystaniem węzła "Balin". Zakończenie prac przewidziane jest w lutym 2023 r.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.01.2023 r.
2023-01-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.01.2023 r. o godzinie 16:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 06.01.2023 r. o godzinie 5:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 07.01.2023 r. o godzinie 12:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 06.01.2022 r. o godzinie 12:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 05.01.2023 r.
2023-01-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 19:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 05.01.2023 r. o godzinie 11:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 04.01.2023 r.
2023-01-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 05.01.2023 r. do godz. 20:00 dnia 05.01.2023 r.,  prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.01.2023 r.
2023-01-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 00:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 04:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 04:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.01.2023 r.
2023-01-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.01.2023 r. o godzinie 15:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 03.01.2023 r. o godzinie 06:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.01.2023 r.
2023-01-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.12.2022 r. o godzinie 16:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 30.12.2022 r. o godzinie 20:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.12.2022 r.
2022-12-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 9:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 29.12.2022 r. o godzinie 4:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.12.2022 r.
2022-12-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.12.2022 r. o godzinie 19:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 4:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 9:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 28.12.2022 r. o godzinie 5:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.12.2022 r.
2022-12-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.12.2022 r. o godzinie 04:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 23.12.2022 r. o godzinie 10:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 23.12.2022 r. o godzinie 11:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 24.12.2022 r.
2022-12-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:53 dnia 24.12.2022 do godz. 10:00 dnia 25.12.2022., w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wód w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich.  Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze

 

Obszar: zlewnie Skawy, Skawinki, Raby oraz Czarnej Orawy.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 23.12.2022 r.
2022-12-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:37 dnia 23.12.2022 do godz. 10:00 dnia 25.12.2022., w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych (górne części zlewni Pszczynki, Przemszy oraz Brynicy). 

 

Obszar: zlewnie; Małej Wisły, Przemszy oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie)

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.12.2022 r.
2022-12-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 11:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 21:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 23.12.2022 r. o godzinie 04:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.12.2022 r.
2022-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.12.2022 r. o godzinie 17:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2022 r. o godzinie 18:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 06:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 00:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2022-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:30 dnia 22.12.2022 do godz. 10:30 dnia 24.12.2022.,  w obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie), w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Zmiany organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie
2022-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje na podstawie pisma otrzymanego od firmy Pavimental Polska Sp. z o.o., że w dniu 23 grudnia 2022 r. o godz. 6.00 (piątek) planowane jest otwarciem pasa włączenia wraz z otwarciem łącznicy B relacji Trzebinia – Katowice autostradowego węzła Chrzanów (km 371 + 662) w ciągu lewej jezdni (kier. Katowice) autostrady A4 Katowice – Kraków. Tym samym zjazd z drogi krajowej DK79 na autostradę A4 9 (w relacji Trzebinia – Katowice) odbywać się będzie bez utrudnień.  

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 21.12.2022 r.
2022-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 21.12.2022 r. do godz. 9:00 dnia 22.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodującego oblodzenie. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o roztopach z dnia 21.12.2022 r.
2022-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.12.2022 r. do godz. 12:00 dnia 24.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1℃ do 4℃. Temperatura minimalna od 1℃ do 2℃. Suma opadów deszczu (powodujących szybsze topnienie śniegu) od 1 mm do 5 mm na dobę. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h w porywach do 55 km/h z południowego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 21.12.2022 r.
2022-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:05 dnia 21.12.2022 r. do godz. 12:00 dnia 21.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.12.2022 r.
2022-12-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 10:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 12:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 16:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 21:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 23:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2022 r. o godzinie 05:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 21.12.2022 r. o godzinie 07:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 22:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.12.2022 r.
2022-12-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 17:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 04:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 10:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 19.12.2022 r.
2022-12-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 19.12.2022 r. do godz. 07:00 dnia 20.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.12.2022 r.
2022-12-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 12:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 17:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 20:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 22:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 23:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera,

- w dniu 17.12.2022 r. o godzinie 11:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 17.12.2022 r. o godzinie 16:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 17.12.2022 r. o godzinie 16:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 18.12.2022 r. o godzinie 02:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 00:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

 

- w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 04:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie z dnia 18.12.2022 r.
2022-12-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 18.12.2022 r. do godz. 09:00 dnia 19.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, w obszarach rozpogodzeń prognozuje się temperaturę minimalną do -17°C do -14°C. Średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 15 km/h.

 

Prawdopodobieństwo: 90%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria energetyczna - m. Karniowice
2022-12-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o awarii energetycznej dot. m. Karniowice. Planowane usunięcie awarii – godz. 22.00 w dniu 17.12.2022 r.

Informacje uzyskane z Tauron Dystrybucja S.A.

Awaria energetyczna - m. Psary
2022-12-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o awarii energetycznej dot. m. Psary ulice: Nowowiejska, Graniczna, Słoneczna. Planowane usunięcie awarii – godz. 23.45 w dniu 17.12.2022 r.

Informacje uzyskane z Tauron Dystrybucja S.A.

Awaria energetyczna - aktualizacja
2022-12-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o awarii energetycznej dot. Płazy, Bolęcina. Planowane usunięcie awarii – godz. 17.00 w dniu 17.12.2022 r.

Informacje uzyskane z Tauron Dystrybucja S.A.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.12.2022 r.
2022-12-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 12:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 17:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 5:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 - w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 6:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 16.12.2022 r. o godzinie 4:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 4:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 7:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu z dnia 15.12.2022 r.
2022-12-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 16.12.2022 r. do godz. 15:00 dnia 16.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są opady śniegu powodujace przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15cm.

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z 15.12.2022 r.
2022-12-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 15.12.2022 r. do godz. 20:00 dnia 16.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są opady, okresami o natężeniu umiarkowanym, marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.12.2022 r.
2022-12-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 10:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 11:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 13:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 22:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 02:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 3,2 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 17:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 21:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 23:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 04:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.12.2022 r.
2022-12-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 18:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 19:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 00:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 - w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 02:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 08:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.12.2022 r.
2022-12-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 00:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 04:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 13.12.2022 r. o godzinie 08:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 12.12.2022 r. o godzinie 08:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 12.12.2022 r. o godzinie 20:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie
2022-12-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 14.12.2022 r. do godz. 09:00 dnia 14.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się miejscami temperaturę minimalną do -17°C. Średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 15 km/h.

 

Prawdopodobieństwo: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.12.2022 r.
2022-12-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 14:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 17:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

- w dniu 10.12.2022 r. o godzinie 06:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 10.12.2022 r. o godzinie 12:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 11.12.2022 r. o godzinie 00:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera,

- w dniu 11.12.2022 r. o godzinie 00:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 22:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 10.12.2022 r. o godzinie 08:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera,

- w dniu 11.12.2022 r. o godzinie 10:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera,

- w dniu 11.12.2022 r. o godzinie 13:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,7 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2022-12-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:30 dnia 09.12.2022 r. do godz. 8:00 dnia 10.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujących oblodzenie. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.12.2022 r.
2022-12-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 10:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

- w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 11:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 12:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

- w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 21:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 04:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.12.2022 r.
2022-12-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 21:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 07.12.2022 r. o godzinie 12:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 12:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 17:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 04:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.12.2022 r.
2022-12-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 15:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

- w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 19:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera.

- w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 20:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 06.12.2022 r. o godzinie 13:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera,

- w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 02:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,8 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Otwarcie łącznicy relacji Katowice-Balin/Chrzanów autostradowego węzła Balin
2022-12-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 6.00 w dniu 7 grudnia 2022 r., nastąpi otwarcie łącznicy relacji Katowice-Balin/Chrzanów autostradowego węzła Balin w km 369+460 autostrady A4.

Informacja uzyskana z Pavimental Polska Sp. z o.o.

 
Informacja o wstrząsach z dnia 06.12.2022 r.
2022-12-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.12.2022 r. o godzinie 19:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 05.12.2022 r. o godzinie 11:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 05.12.2022 r. o godzinie 18:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego
2022-12-06

Obowiązuje w dniu 06.12.2022 od godz. 06.00 do 24.00

 

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.12.2022 r.
2022-12-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 13:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 16:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 23:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 03.12.2022 r. o godzinie 04:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera.

- w dniu 04.12.2022 r. o godzinie 08:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 14:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 14:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 16:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 03.12.2022 r. o godzinie 01:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 03.12.2022 r. o godzinie 05:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera.

- w dniu 03.12.2022 r. o godzinie 09:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie. 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 03.12.2022 r.
2022-12-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 03.12.2022 r. do godz. 10:00 dnia 04.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących dnia z 03.12.2022 r.
2022-12-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 03.12.2022 r. do godz. 03:00 dnia 04.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo: 70%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.12.2022 r.
2022-12-02

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 22:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 14:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 20:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 14:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 16:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 23:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 06:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z 02.12.2022 r.
2022-12-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:15 dnia 02.12.2022 r. do godz. 11:00 dnia 03.12.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznacej mżawki, pózniej równiez marznacego deszczu powodującego gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.12.2022 r.
2022-12-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 10:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 12:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 18:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 23:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 06:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.11.2022 r.
2022-11-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 16:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 22:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 04:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 15:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 20:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 21:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 00:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

 

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.11.2022 r.
2022-11-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 16:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 18:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 18:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,66 w skali Richtera,

- w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 22:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 29.11.2022 r. o godzinie 05:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.11.2022 r.
2022-11-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 10:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 16:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 26.11.2022 r. o godzinie 13:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 19:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 26.11.2022 r. o godzinie 09:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 1056 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 27.11.2022 r. o godzinie 09:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 27.11.2022 r. o godzinie 19:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Otwarcie łącznicy relacji Kraków-Trzebinia autostradowego węzła Chrzanów
2022-11-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 6.00 w dniu 28 listopada 2022 r., nastąpi otwarcie łącznicy relacji Kraków-Trzebinia autostradowego węzła Chrzanów w km 372+100 autostrady A4.

Informacja uzyskana z Pavimental Polska Sp. z o.o.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego
2022-11-25

Obowiązuje w dniu 25.11.2022 od godz. 12.00 do 24.00

 

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Komunikat dot. awarii sieci Veolia Południe z dnia 25.11.2022 r.
2022-11-25

Informacja uzyskana z Veolia Południe Sp. z o.o.:

Szanowni Państwo

Informujemy, że nadal trwają prace nad usunięciem awarii  sieci ciepłowniczej wysokich parametrów  przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie. Prace wymagają szczególnej uwagi, gdyż są prowadzone pod drogą krajową w utrudnionych warunkach pogodowych. Wstrzymanie dostaw ciepła dla mieszkańców i instytucji znajdujących się na terenie osiedla Niepodległości i  Wyszyńskiego przedłuży się do godz.11:00 dnia 25.11.2022 r.

 

Informacje w sprawie awarii można uzyskać pod numerem telefonu – 722 034 032.

 

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.11.2022 r.
2022-11-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 16:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 23:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 02:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 14:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 15:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 19:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 01:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 25.11.2022 r. o godzinie 03:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 24.11.2022 r.
2022-11-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 24.11.2022 r. do godz. 08:00 dnia 25.11.2022 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, lokalnie deszczu powodujących ich oblodzenie. Temperatura minimalna około - 2°C, temperatura minimalna przy gruncie -3°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do godzin porannych. 

 

Prawdopodobieństwo: 75%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu z dnia 24.11.2022 r.
2022-11-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 24.11.2022 r. do godz. 06:00 dnia 25.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

 

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.11.2022 r.
2022-11-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 11:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 16:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 3,21 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 12:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 20:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 23:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 02:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu.
2022-11-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 24.11.2022 r. do godz. 18:00 dnia 24.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z 23.11.2022 r.
2022-11-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 23.11.2022 r. do godz. 00:00 dnia 24.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.11.2022 r.
2022-11-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 13:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 21:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 21:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 15:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 20:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 00:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 23.11.2022 r. o godzinie 05:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Komunikat dot. awarii sieci Veolia Południe z dnia 23.11.2022 r.
2022-11-23

Informacja uzyskana z Veolia Południe Sp. z o.o.:

Szanowni Państwo,

22 listopada (wtorek) około godz. 15 przywrócono dostawy ciepłej wody i ciepła do wszystkich odbiorców w Chrzanowie.

Po awarii sieci ciepłowniczej wysokich parametrów pod drogą przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie, która miała miejsce 21 listopada 2022 r., Veolii Południe prowadziła intensywne prace nad jej usunięciem. Trwają one nadal. Roboty wymagają szczególnej uwagi, gdyż są prowadzone pod drogą krajową.

Rozwiązanie, dzięki któremu przywrócono dostawy ciepła w mieście, ma charakter tymczasowy. Na 24 listopada planowane jest zakończenie robót. Wymaga to jednak ponownego wstrzymania na kilka godzin dostaw w całym systemie ciepłowniczym.

Informacje w sprawie awarii można uzyskać pod numerem telefonu – 722 034 032.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i niedogodności."

 

Informacja o wstrząsach z dnia 22.11.2022 r.
2022-11-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.11.2022 r. o godzinie 23:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 22.11.2022 r.
2022-11-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 22.11.2022 r. do godz. 09:00 dnia 23.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria sieci ciepłowniczej z 21.11.2022 r.
2022-11-22

Informacja uzyskana z Veolia Południe Sp. z o.o.:

"Dzień dobry,

informujemy,  że pracownicy Veolii Południe nadal usuwają w Chrzanowie awarię sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, która miała miejsce 21 listopada 2022 r. Awaria wystąpiła na sieci kanałowej pod drogą przy ul. Trzebińskiej.

22 listopada rano nadal występowały zakłócenie w dostawie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ok. 10% odbiorców w Chrzanowie na osiedlach Wyszyńskiego oraz Niepodległości. W pozostałych częściach miasta ciepło jest dostarczane.

Obecnie pracownicy spółki wykonują roboty mające przywrócić dostawy ciepła. Prace wymagają szczególnej uwagi, gdyż są prowadzone pod drogą krajową. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin mogą występować zakłócenia w dostawach w całym systemie ciepłowniczym.

Informacje w sprawie awarii można uzyskać pod numerem telefonu – 722 034 032

Spółka przeprasza za utrudnienia i niedogodności."

 Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z 21.11.2022 r.
2022-11-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 21.11.2022 r. do godz. 10:00 dnia 22.02.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 
 Informacja o wstrząsach z dnia 21.11.2022 r.
2022-11-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 16:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 19:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 20:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 19.11.2022 r. o godzinie 02:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 19.11.2022 r. o godzinie 04:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 19.11.2022 r. o godzinie 15:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 20.11.2022 r. o godzinie 18:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 15:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 17:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie19:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera,

- w dniu 19.11.2022 r. o godzinie 00:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 19.11.2022 r. o godzinie 05:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 19.11.2022 r. o godzinie 06:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 20.11.2022 r. o godzinie 08:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 21.11.2022 r. o godzinie 02:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

PLAN DYSTRYBUCJI JODKU POTASU NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO KAMPANIA INFORMACYJNA.
2022-11-21

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że Powiat Chrzanowski wraz z gminami przystąpił do „akcji jodowej na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego".

 

ulotka dotycząca stosowania jodku potasu

Informacja o wstrząsach z dnia 18.11.2022 r.
2022-11-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.11.2022 r. o godzinie 23:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 5:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.11.2022 r.
2022-11-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 15:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 15:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 17:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 17.11.2022 r. o godzinie 00:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 17.11.2022 r. o godzinie 01:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 15:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 15:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 21:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 17.11.2022 r. o godzinie 02:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 17.11.2022 r. o godzinie 06:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.11.2022 r.
2022-11-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.11.2022 r. o godzinie 19:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 16.11.2022 r. o godzinie 05:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 15.11.2022 r. o godzinie 13:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2022 r. o godzinie 17:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2022 r. o godzinie 23:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.11.2022 r.
2022-11-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 13:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 21:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 14:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 14:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,71 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 23:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 15.11.2022 r. o godzinie 03:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 14.11.2022 r.
2022-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 14.11.2022 r. do godz. 11:00 dnia 15.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.11.2022 r.
2022-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.11.2022 r. o godzinie 11:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 10.11.2022 r. o godzinie 18:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 10.11.2022 r. o godzinie 23:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 11.11.2022 r. o godzinie 0:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 11.11.2022 r. o godzinie 3:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 11.11.2022 r. o godzinie 8:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2022 r. o godzinie 1:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2022 r. o godzinie 13:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2022 r. o godzinie 13:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 13.11.2022 r. o godzinie 10:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 1:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.11.2022 r.
2022-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.11.2022 r. o godzinie 7:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 11.11.2022 r. o godzinie 19:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2022 r. o godzinie 7:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2022 r. o godzinie 18:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 12.11.2022 r. o godzinie 19:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 8:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 9:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 13.11.2022 r.
2022-11-13
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:30 dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00 dnia 14.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 12.11.2022 r.
2022-11-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 12.10.2022 r. do godz. 09:00 dnia 13.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.11.2022 r.
2022-11-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.11.2022 r. o godzinie 11:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 09.11.2022 r. o godzinie 14:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 09.11.2022 r. o godzinie 18:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 09.11.2022 r. o godzinie 22:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 10.11.2022 r. o godzinie 00:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.11.2022 r.
2022-11-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 12:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 16:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

Informacja o wstrząsach z dnia 08.11.2022 r.
2022-11-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 00:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

Wstrząs pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

- w dniu 07.11.2022 r. o godzinie 04:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 07.11.2022 r. o godzinie 14:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 07.11.2022 r. o godzinie 21:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94w skali Richtera,

- w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 01:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 05:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera

- w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 08:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.11.2022 r.
2022-11-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.11.2022 r. o godzinie 06:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

Wstrząs pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

- w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 19:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 05.11.2022 r. o godzinie 02:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 05.11.2022 r. o godzinie 14:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 06.11.2022 r. o godzinie 10:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 06.11.2022 r. o godzinie 11:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,74 w skali Richtera

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.11.2022 r.
2022-11-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.11.2022 r. o godzinie 18:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 00:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 01:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.11.2022 r.
2022-11-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.11.2022 r. o godzinie 15:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 02.11.2022 r. o godzinie 15:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 02.11.2022 r. o godzinie 18:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 02.11.2022 r. o godzinie 20:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 03.11.2022 r. o godzinie 07:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Zamknięcie ul. Krakowskiej w Chrzanowie
2022-11-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., o godz. 7.00 w dniu 03.11.2022 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem ul. Krakowskiej w Chrzanowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.11.2022 r.
2022-11-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 29.10.2022 r. o godzinie 12:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 30.10.2022 r. o godzinie 3:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 31.10.2022 r.
2022-10-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 31.10.2022 r. do godz. 12:00 dnia 01.11.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić od 100 m do 200 m, lokalnie do 50m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.10.2022 r.
2022-10-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.10.2022 r. o godzinie 22:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 104 J, a jego magnituda wyniosła 1,57 w skali Richtera,

- w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 00:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 1:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.10.2022 r.
2022-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.10.2022 r. o godzinie 21:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 27.10.2022 r.
2022-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 27.10.2022 r. do godz. 10:00 dnia 28.10.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.10.2022 r.
2022-10-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.10.2022 r. o godzinie 10:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,52 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 25.10.2022 r. o wstrząsach odnotowanych w dniu 24.10.2022r.
2022-10-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 10:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 17:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,99 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.10.2022 r.
2022-10-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 16:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 22.10.2022 r. o godzinie 05:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 13:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 14:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,71 w skali Richtera,

- w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 16:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 22.10.2022 r. o godzinie 00:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 22.10.2022 r. o godzinie 14:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 02:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.10.2022 r.
2022-10-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.10.2022 r. o godzinie 15:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2022 r. o godzinie 18:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2022 r. o godzinie 22:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.10.2022 r.
2022-10-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 18:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 20.10.2022 r. o godzinie 09:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 15:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 15:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 23:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.


 

Informacja o wstrząsach z dnia 19.10.2022 r.
2022-10-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.10.2022 r. o godzinie 16:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 2:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

- w dniu 18.10.2022 r. o godzinie 10:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 18.10.2022 r. o godzinie 21:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 19.10.2022 r
2022-10-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:30 dnia 19.10.2022 r. do do odwołania, w obszarze zlewni Przemszy i przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie), w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.10.2022 r.
2022-10-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 17.10.2022 r. o godzinie 16:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera,

- w dniu 17.10.2022 r. o godzinie 23:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

W dniu 18.10.2022 r. o godzinie 2:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.10.2022 r.
2022-10-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 18:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 14.10.2022 r. o godzinie 8:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

- w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 11:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 14.10.2022 r. o godzinie 15:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 15.10.2022 r. o godzinie 5:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 15.10.2022 r. o godzinie 14:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zamknięcie przejazdu przez ul. Sienną i Krasickiego w Chrzanowie
2022-10-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 14.10.2022 zostanie zamknięty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Siennej i Krasickiego w Chrzanowie. Objazd zgodny z oznakowaniem.

Otwarcie przejazdu przez ul. Kadłubek w Chrzanowie
2022-10-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 14.10.2022 zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Kadłubek w Chrzanowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.10.2022 r.
2022-10-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 16:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 16:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 20:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 04:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 04:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

 

- w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 09:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.10.2022 r.
2022-10-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.10.2022 r. o godzinie 19:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 0:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 6:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,74 w skali Richtera.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.10.2022 r.
2022-10-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.10.2022 r. o godzinie 16:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 11.10.2022 r. o godzinie 5:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.10.2022 r.
2022-10-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.10.2022 r. o godzinie 16:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 10.10.2022 r. o godzinie 00:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

- w dniu 08.10.2022 r. o godzinie 04:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 08.10.2022 r. o godzinie 15:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.10.2022 r.
2022-10-06
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.10.2022 r. o godzinie 22:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Otwarcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. 29 Listopada w Chrzanowie
2022-10-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 04.10.2022 r. został otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. 29 Listopada w Chrzanowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.10.2022 r.
2022-10-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 17:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 22:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 5:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 21:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 1.10.2022 r. o godzinie 9:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 1.10.2022 r. o godzinie 9:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 1.10.2022 r. o godzinie 17:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 30.09.2022 r.
2022-09-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 30.09.2022 r. do godz. 9:00 dnia 01.10.2022 r., na terenie powiatów:  chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa,  prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.09.2022 r.
2022-09-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 11:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

POCIĄG DO BIEGANIA- KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH W RUCHU
2022-09-29

W związku z organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 1 października wydarzeniem biegowym pn. „Pociąg do biegania – IV Chrzanowski Bieg Uliczny” od godziny 18.30 do godz. 21.00 wystąpią utrudnienia w ruchu.

Trasa prowadzona będzie wyłączonymi z ruchu kołowego następującymi ulicami: ul. Broniewskiego, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Zieloną, Rondo Ofiar Faszyzmu, ul. Władysława Sikorskiego, rondo przy ul. Europejskiej, obwodnicę północno - wschodnią - ul. Ks.  Jakuba Kamieńskiego (nawrót w wyznaczonym miejscu na obwodnicy i powrót po tej samej trasie).

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle z dnia 26.09.2022 r.
2022-09-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 26.09.2022 r. do godz. 10:00 dnia 27.09.2022, na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa, m. Tarnowa i m. Nowy Sącz prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić od 100 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2022-09-26

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie powiatu chrzanowskiego (gmina Libiąż, gmina Trzebinia) w dniu  28 września 2022 r. zostanie przeprowadzone ręczne wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.09.2022 r.
2022-09-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.09.2022 r. o godzinie 02:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.09.2022 r.
2022-09-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.09.2022 r. o godzinie 14:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 19.09.2022 r. o godzinie 15:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richter.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.09.2022 r.
2022-09-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.09.2022 r. o godzinie 15:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 17.09.2022 r. o godzinie 00:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richter,

- w dniu 17.09.2022 r. o godzinie 02:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 16.09.2022 r.
2022-09-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.09.2022 r. o godzinie 18:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 15.09.2022 r.
2022-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.09.2022 r. o godzinie 2:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 15.09.2022 r.
2022-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 15.09.2022 r. do godz. 23:00 dnia 15.09.2022 r., na terenach zlewni Małej Wisły, Przemszy oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów ciągłych i burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 88 o suszy hydrologicznej z dnia 14.09.2022 r.
2022-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze:

 • Zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły (małopolskie, śląskie)

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 14.09.2022 r.
2022-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.09.2022 r. o godzinie 18:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.09.2022 r.
2022-09-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.09.2022 r. o godzinie 00:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2022-09-12

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Informacja o wstrząsie z dnia 12.09.2022 r.
2022-09-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.09.2022 r. o godzinie 17:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 10.09.2022 r.
2022-09-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:25 dnia 10.09.2022 r. do godz. 08:00 dnia 11.09.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. Punktowo istnieje możliwość osiągnięcia bądź przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 09.09.2022 r.
2022-09-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 10.09.2022 r. do godz. 05:00 dnia 11.09.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h. Możliwy grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 09.09.2022 r.
2022-09-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.09.2022 r. o godzinie 14:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego o silnym deszczu z burzami z dnia 09.09.2022 r.
2022-09-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze województwa małopolskiego ostrzeżenie o burzach z gradem zostało odwołane.

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.09.2022 r.
2022-09-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:28 dnia 08.09.2022 r. do godz. 10:00 dnia 09.09.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 08.09.2022 r.
2022-09-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 08.09.2022 r. do godz. 08:00 dnia 09.09.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 08.09.2022 r.
2022-09-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.09.2022 r. o godzinie 9:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 31.08.2022 r.
2022-09-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 18:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Otwarcie przejazdu przez ul. Zbożowej w Chrzanowie
2022-08-31
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 31.08.2022 został otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu  ul. Zbożowej w Chrzanowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 29.08.2022 r.
2022-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.08.2022 r. o godzinie 02:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Ostrzeżenie hydrologiczne, o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 28.08.2022 r.
2022-08-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 28.08.2022 do godz. 06:00 dnia 29.08.2022.,  na obszarach zlewni zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Popradu, Ropy, Jasiołki, Czarnej Orawy, Strwiąża oraz środkowe i górne części zlewni Raby, Dunajca, Białej (Tarnowskiej), Wisłoki, Sanu i Wisłoka. (małopolskie, podkarpackie, śląskie)  , w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 28.08.2022 r.
2022-08-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 28.08.2022 r. do godz. 04:00 dnia 29.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne, o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 27.08.2022 r.
2022-08-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.08.2022 do godz. 02:00 dnia 28.08.2022.,  na obszarach zlewnie Soły, Skawy, górnej Raby i Dunajca oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Otwarcie przejazdu przez ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie
2022-08-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., w dniu 26.08.2022 został otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu  ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne, o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 25.08.2022 r.
2022-08-25
Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 25.08.2022 r.
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 25.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 26.08.2022 r., na obszarach Soły, Skawy, Raby wraz ze zbiornikiem Dobczyce, Dunajec wraz ze zbiornikiem Czchów, Czarna Orawa (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
 
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach, z dnia 25.08.2022 r.
2022-08-25
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.08.2022 r. do godz. 20:00 dnia 27.08.2022 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C, Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
 
 
Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 162 o suszy hydrologicznej z dnia 25.08.2022 r.
2022-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze:

 • Odcinek Wisły od ujscia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie) 

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 25.08.2022 r.
2022-08-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 25.08.2022 r. do godz. 22:00 dnia 25.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.08.2022 r.
2022-08-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 r. do godz. 03:00 dnia 25.08.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 24.08.2022 r.
2022-08-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 24.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 
trzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 23.08.2022 r.
2022-08-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 23.08.2022 r. do godz. 03:00 dnia 24.08.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 23.08.2022 r.
2022-08-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 23.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 23.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.08.2022 r.
2022-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.08.2022 r. o godzinie 12:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 20.08.2022 r. o godzinie 04:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 22.08.2022 r.
2022-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 22.08.2022 r. do godz. 03:00 dnia 23.08.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 22.08.2022 r.
2022-08-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 22.08.2022 r. do godz. 01:00 dnia 23.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 21.08.2022 r.
2022-08-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.08.2022 r. do godz. 02:00 dnia 22.08.2022 r., na obszarach  zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 21.08.2022
2022-08-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 21.08.2022 do godz. 09:00 dnia 22.08.2022 zlewnie Małej Wisły oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie) spodziewane silne opady deszczu wraz z burzami powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, do strefy wody wysokiej. Prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo także stanu alarmowego. W obszarach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 21.08.2022 r.
2022-08-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 21.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 21.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi:  Z uwagi na dynamiczny przebieg sytuacji ostrzeżenie może być aktualizowane. 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego o burzach z gradem z dnia 20.08.2022 r.
2022-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze województwa małopolskiego ostrzeżenie o burzach z gradem zostało odwołane.

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 20.08.2022 r.
2022-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 20.08.2022 r. do godz. 07:00 dnia 21.08.2022 r., na obszarach Małej Wisły, Przemszy, Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie) oraz zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 20.08.2022 r.
2022-08-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 20.08.2022 r. do godz. 04:00 dnia 21.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 19.08.2022 r.
2022-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:23 dnia 19.08.2022 r. do godz. 07:00 dnia 20.08.2022 r., na obszarach Małej Wisły, Przemszy, Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie), w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 19.08.2022 r.
2022-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:16 dnia 19.08.2022 r. do godz. 04:00 dnia 20.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.08.2022 r.
2022-08-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.08.2022 r. o godzinie 15:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 18.08.2022 r. o godzinie 00:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.08.2022 r.
2022-08-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 16:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 18:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 17.08.2022 r.
2022-08-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 17.08.2022 r. do godz. 22:30 dnia 17.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 17.08.2022 r
2022-08-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:13 dnia 17.08.2022 r. do do odwołania, na odcinku Wisły od ujścia Przemszy, do ujścia Raby w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Uszwicy i w przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 17.08.2022 r.
2022-08-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:13 dnia 17.08.2022 r. do do odwołania, na obszarach przyrzecza Wisły w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Uszwicy i w przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o burzach z gradem z dnia 16.08.2022 r.
2022-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:31 dnia 16.08.2022 r. do godz. 24:00 dnia 16.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 16.08.2022 r.
2022-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 r. do godz. 01:00 dnia 17.08.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 16.08.2022 r.
2022-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:09 dnia 16.08.2022 r. do do odwołania, na obszarach przyrzecza Wisły w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.08.2022 r.
2022-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 19:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 17.08.2022 r.
2022-08-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 16.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego o burzach z gradem z dnia 15.08.2022 r.
2022-08-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze województwa małopolskiego ostrzeżenie o burzach z gradem zostało odwołane.

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach z dnia 15.08.2022 r.
2022-08-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 r. do godz. 20:00 dnia 19.08.2022 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w piątek 19.08 do 33℃, tylko w środę 17.08 miejscami chłodniej od 25°C do 28°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 15.08.2022 r.
2022-08-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 15.08.2022 r. do godz. 03:00 dnia 16.08.2022 r., na obszarach zlewni dopływów Wisły oraz zlewni Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 15.08.2022 r.
2022-08-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 15.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 16.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 14.08.2022 r.
2022-08-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 14.08.2022 r. do godz. 22:00 dnia 14.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 13.08.2022 r.
2022-08-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:40 dnia 13.08.2022 r. do godz. 00:00 dnia 14.08.2022 r., na obszarach zlewni: Małej Wisły wraz ze zb. Goczałkowice, Małej Wisły od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy, Przemszy do ujścia Brynicy, Brynicy, Przemszy od ujścia Brynicy do ujścia do Wisły oraz przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie), w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, występują i spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 12.08.2022 r.
2022-08-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 12.08.2022 r. do godz. 22:00 dnia 13.08.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.08.2022 r.
2022-08-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 11:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

- w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 17:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 11.08.2022 r.
2022-08-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:50 dnia 11.08.2022 r. do godz. 20:00 dnia 11.08.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.08.2022 r.
2022-08-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 00:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera, 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.08.2022 r.
2022-08-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 18:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera, 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.08.2022 r.
2022-08-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.08.2022 r. o godzinie 17:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 06.08.2022 r. o godzinie 5:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 08.08.2022 r. o godzinie 21:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 2:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.08.2022 r.
2022-08-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.08.2022 r. o godzinie 02:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach z dnia 03.08.2022 r.
2022-08-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 r. do godz. 20:00 dnia 05.08.2022 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.08.2022 r.
2022-08-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.08.2022 r. o godzinie 00:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania
2022-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 31.07.2022 r.
2022-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:32 dnia 31.07.2022 r. do godz. 22:00 dnia 31.07.2022 r., na obszarze zlewni: Soły, Skawy, Raby, Cz. Orawy, Dunajca, Uszwicy, Ropy i mniejszych dopływów Wisły, w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich.  W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 31.07.2022 r
2022-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 9:29 dnia 31.07.2022 r. do godz. 22:00 dnia 31.07.2022 r., na obszarze zlewni: Małej Wisły i Soły wraz z kaskadą zbiorników, w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 30.07.2022 r.
2022-07-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 30.07.2022 r. do godz. 12:00 dnia 31.07.2022 r., w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich.  W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 30.07.2022 r
2022-07-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 30.07.2022 r. do godz. 12:00 dnia 31.07.2022 r., w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 29.07.2022 r.
2022-07-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 30.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 31.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 10 mm do 20 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Odwołanie ostrzeżenia Nr: 131 o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.07.2022 r.
2022-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze:

 • Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie) 

 

Prognozowane zjawisko nie wystąpi.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.07.2022 r.
2022-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.07.2022 r. do godz. 23:00 dnia 26.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 26.07.2022 r.
2022-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.07.2022 r. do godz. 21:00 dnia 26.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 25.07.2022 r.
2022-07-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Raby w zlewni Małej Wisły od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 23.07.2022 r.
2022-07-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 23.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Burze będą generować grad. Miejscami duży.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.07.2022 r.
2022-07-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.07.2022 r. o godzinie 14:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach z dnia 19.07.2022 r.
2022-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 20.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 23.07.2022 r., prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek 20/21.07 od 13°C do 17°C, w kolejnych od 18°C do 21°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.07.2022 r.
2022-07-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.07.2022 r. o godzinie 06:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 15.07.2022 r.
2022-07-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 14.07.2022 r. do godz. 05:30 dnia 15.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którymi miejscowo będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 11.07.2022 r.
2022-07-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 11.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 11.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którymi miejscowo będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.07.2022 r.
2022-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.07.2022 r. o godzinie 22:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Odwołanie ostrzeżeń o suszy hydrologicznej
2022-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarach:

 • Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie)
 • Uszwica i przyrzecze Wisły (małopolskie)
 • Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie)

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.07.2022 r.
2022-07-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 08.07.2022 r. do godz. 04:00 dnia 09.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), możliwe są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 05.07.2022 r.
2022-07-05
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:57 dnia 05.07.2022 r. do godz. 13:00 dnia 06.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 05.07.2022 r.
2022-07-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:51 dnia 05.07.2022 r. do godz. 11:00 dnia 06.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.07.2022 r.
2022-07-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.07.2022 r. o godzinie 14:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 04.07.2022 r.
2022-07-04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 r. do godz. 00:00 dnia 06.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z dnia 04.07.2022 r.
2022-07-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 r. do godz. 24:00 dnia 05.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem 01.07.2022 r.
2022-07-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:43 dnia 01.07.2022 r. do godz. 06:00 dnia 02.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 01.07.2022 r.
2022-07-01
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 r. do godz. 05:00 dnia 02.07.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem 01.07.2022 r.
2022-07-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 r. do godz. 24:00 dnia 01.07.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm,  oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 30.06.2022 r.
2022-06-30
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:05 dnia 30.06.2022 r. do godz. 22:00 dnia 30.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem 30.06.2022 r.
2022-06-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:20 dnia 30.06.2022 r. do godz. 20:00 dnia 30.06.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.06.2022 r.
2022-06-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.06.2022 r. o godzinie 14:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 30.06.2022 r.
2022-06-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Raby spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 29.06.2022 r.
2022-06-29
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 29.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 30.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 29.06.2022 r.
2022-06-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 29.06.2022 r. do godz. 22:00 dnia 29.06.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach z dnia 28.06.2022 r.
2022-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 29.06.2022 r. do godz. 20:00 dnia 01.07.2022 r., prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w czwartek (30 czerwca), lokalnie nawet 35°C .Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.06.2022 r.
2022-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.06.2022 r. o godzinie 22:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 28.06.2022 r.
2022-06-28
2022-06-20
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 28.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 29.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość  przekroczenia stanów ostrzegawczych, a także krótkotrwale alarmowych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 28.06.2022 r.
2022-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 28.06.2022 r. do godz. 17:00 dnia 28.06.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 27.06.2022 r.
2022-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.06.2022 r. o godzinie 04:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej z dnia 27.06.2022 r.
2022-06-27
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:36 dnia 27.06.2022 r. do odwołania, w związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach z dnia 24.06.2022 r.
2022-06-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 25.06.2022 r. do godz. 20:00 dnia 28.06.2022 r., prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w poniedziałek (27.06) i wtorek (28.06) miejscami do 34°C.  Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C, a w kolejne od 16°C do 20°C.

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.06.2022 r.
2022-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 17:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 21.06.2022 r.
2022-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 20:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.06.2022 r.
2022-06-20
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.06.2022 r. o godzinie 16:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 15.06.2022 r. o godzinie 17:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

 - w dniu 16.06.2022 r. o godzinie 07:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 17.06.2022 r. o godzinie 12:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 04:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 20.06.2022 r.
2022-06-20
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 r. do godz. 02:00 dnia 21.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 20.06.2022 r.
2022-06-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 r. do godz. 24:00 dnia 20.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach z dnia 18.06.2022 r.
2022-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 19.06.2022 r. do godz. 18:00 dnia 20.06.2022 r., prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wścieklizna – ważne informacje!
2022-06-17

Wścieklizna jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.

 

Więcej o szczepieniach przeciwko wściekliźnie można przeczytać:

 

http://www.pczk.pl//files/glb/136wcieklizna1.pdf 

http://www.pczk.pl//files/glb/948wcieklizna2.pdf 

http://www.pczk.pl//files/glb/687wcieklizna3.pdf 

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 16.06.2022 r.
2022-06-16
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 16.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 17.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 16.06.2022 r.
2022-06-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 16.06.2022 r. do godz. 21:00 dnia 16.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Uruchominie systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Chrzanów.
2022-06-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w godzinach 08.00 - 16.00, w dniu 20.06.2022 r., w związku z konserwacją Radiowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania, zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Chrzanów. 

 

Apelujemy do mieszkańców o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.06.2022 r.
2022-06-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 19:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 21:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 14.06.2022 r.
2022-06-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 14:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 5:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. 29 Listopada w Chrzanowie.
2022-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami ZUE S.A., w dniu 20 czerwca 2022 r. na ul. 29 Listopada w Chrzanowie, zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu. Utrudnienia wystąpią od skrzyżowania z ulicą Podwale do Ronda Kościeleckiego, a związane będą z budową przejazdu pod wiaduktem na Linii Kolejowej nr. 93 Trzebinia-Zebrzydowice, na odcinku Trzebinia – Oświęcim. W trakcie trwania prac nie będzie możliwy przejazd pod wiaduktem  kolejowym na ul. 29 Listopada. Przybliżony czas prac to około 2 miesiące.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.06.2022 r.
2022-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 11:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 13.06.2022 r.
2022-06-13
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 r. do godz. 22:00 dnia 13.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 13.06.2022 r.
2022-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 r. do godz. 20:00 dnia 13.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.06.2022 r.
2022-06-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.06.2022 r. o godzinie 17:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 09.06.2022 r.
2022-06-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 r. do godz. 4:00 dnia 10.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.06.2022 r.
2022-06-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.06.2022 r. o godzinie 17:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 09.06.2022 r.
2022-06-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 r. do godz. 01:00 dnia 10.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana/2 ostrzeżenia hydrologicznego o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.06.2022 r.
2022-06-08

Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy, Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia do Wisły i przyrzecze Wisły, Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły, Skawa wraz ze zb. Świnna Poręba, Skawa od zb. Świnna Poręba do ujścia (małopolskie)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:56 dnia 08.06.2022 r. do godz. 04:00 dnia 09.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy zasięgu ostrzeżenia hydrologicznego

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.06.2022 r.
2022-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:57 dnia 08.06.2022 r. do godz. 04:00 dnia 09.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 08.06.2022 r.
2022-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:35 dnia 08.06.2022 r. do godz. 03:00 dnia 09.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, występują i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.06.2022 r.
2022-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 00:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 08.06.2022 r.
2022-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:25 dnia 08.06.2022 r. do godz. 22:00 dnia 08.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem w dniu 08.06.2022 r.
2022-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 08.06.2022 r. do godz. 22:00 dnia 08.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Aktywność burz największa będzie w godzinach wczesno porannych oraz po południu i wieczorem

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 07.06.2022 r.
2022-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 r. do godz. 01:00 dnia 08.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.06.2022 r.
2022-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.06.2022 r. o godzinie 17:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 07.06.2022 r. o godzinie 05:10 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z 07.06.2022 r.
2022-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 r. do godz. 01:00 dnia 08.06.2022 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.06.2022 r.
2022-06-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.06.2022 r. o godzinie 21:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 06.06.2022 r. o godzinie 02:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 04.06.2022 r.
2022-06-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 04.06.2022 r. do godz. 20:00 dnia 04.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 03.06.2022 r.
2022-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 04.06.2022 r. do godz. 14:00 dnia 04.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami z 03.06.2022 r.
2022-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 04.06.2022 r. do godz. 13:00 dnia 04.06.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 30 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 03.06.2022 r.
2022-06-03
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.06.2022 r. o godzinie 11:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 02.06.2022 r. o godzinie 18:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 - w dniu 03.06.2022 r. o godzinie 05:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 02.06.2022 r.
2022-06-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.06.2022 r. o godzinie 13:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2022 r. o godzinie 17:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 - w dniu 02.06.2022 r. o godzinie 00:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.06.2022 r.
2022-06-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.06.2022 r. o godzinie 06:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 01.06.2022 r. o godzinie 09:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.05.2022 r.
2022-05-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.05.2022 r. o godzinie 22:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 00:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.05.2022 r.
2022-05-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 10:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 20:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 20:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 28.05.2022 r. o godzinie 21:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2022 r. o godzinie 02:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 30.05.2022 r. o godzinie 13:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 27.05.2022
2022-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 02:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 26.05.2022 r.
2022-05-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.05.2022 r. o godzinie 17:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 25.05.2022 r.
2022-05-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.05.2022 r. o godzinie 20:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 24.05.2022 r. o godzinie 22:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 25.05.2022 r. o godzinie 4:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski” w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 24.05.2022 r.
2022-05-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.05.2022 r. o godzinie 17:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 23.05.2022 r.
2022-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.05.2022 r. o godzinie 8:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 20.05.2022 r.
2022-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 r. do godz. 08:00 dnia 21.05.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem i silnym wietrze z 20.05.2022 r.
2022-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 r. do godz. 08:00 dnia 21.05.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

Od godz. 04:00 dnia 21.05.2022 r. do godz. 16:00 dnia 21.05.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 20.05.2022 r.
2022-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.05.2022 r. o godzinie 7:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacje o wstrząsach.
2022-05-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 18:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 14.05.2022 r. o godzinie 10:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 16.05.2022 r. o godzinie 8:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 9:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 13.05.2022 r.
2022-05-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 12.05.2022 r. o godzinie 17:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej
2022-05-12

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 37

 

Data i godzina wydania: 12.05.2022 - godz. 13:50

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:51 dnia 12.05.2022 do odwołania

Obszar: Zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły (małopolskie, śląskie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin.

Informacja o wstrząsach z dnia 12.05.2022 r.
2022-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 13:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

- w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 21:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 11.05.2022 r.
2022-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 12.05.2022 r. do godz. 20:00 dnia 12.05.2022 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 11.05.2022 r.
2022-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.05.2022 r. o godzinie 17:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 
Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 10.05.2022 r.
2022-05-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.05.2022 r. o godzinie 16:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 
Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 09.05.2022 r.
2022-05-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.05.2022 r. o godzinie 23:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 07.05.2022 r. o godzinie 12:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.05.2022 r.
2022-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 22:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 23:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 06.05.2022 r.
2022-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 06.05.2022 r. do godz. 22:00 dnia 06.05.2022 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.05.2022 r.
2022-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 6:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 05.05.2022 r.
2022-05-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 05.05.2022 r. do godz. 23:00 dnia 13.05.2022 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 04.05.2022 r.
2022-05-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.04.2022 r. o godzinie 5:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 30.04.2022 r. o godzinie 14:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 02.05.2022 r. o godzinie 18:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 03.05.2022 r. o godzinie 11:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106J, a jego magnituda wyniosła 2,32 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10 z dnia 29.04.2022 r.
2022-04-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 29.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: bocheński, olkuski, oświęcimski, suski, chrzanowski, tarnowski, krakowski, tatrzański: gminy Rabka Zdrój oraz miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Informacja o wstrząsach z dnia 29.04.2022 r.
2022-04-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.04.2022 r. o godzinie 17:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 29.04.2022 r. o godzinie 04:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 27.04.2022 r. o godzinie 02:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2022-04-28

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż dnia 28 kwietnia 2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego (gmina Trzebinia) będzie prowadzone ręczne wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 28.04.2022 r.
2022-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 29.04.2022 r. do godz. 07:00 dnia 29.04.2022 r., na przeważającym obszarze województwa małopolskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.04.2022 r.
2022-04-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 27.04.2022 r. o godzinie 16:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 28.04.2022 r. o godzinie 05:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 27.04.2022 r.
2022-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 23:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 26.04.2022 r.
2022-04-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.04.2022 r. o godzinie 22:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 00:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.04.2022 r.
2022-04-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 22:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 25.04.2022 r. o godzinie 9:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.04.2022 r.
2022-04-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 3:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 9:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 21.04.2022 r. o godzinie 22:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach z dnia 21.04.2022 r.
2022-04-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 17:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 21:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2022-04-21

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 25 do 29 kwietnia 2022 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Informacja o wstrząsach z dnia 20.04.2022 r.
2022-04-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 10:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 23:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 3:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 19.04.2022 r.
2022-04-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 19.04.2022 r. do godz. 08:00 dnia 20.04.2022 r., na przeważającym obszarze województwa małopolskiego, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 19.04.2022 r.
2022-04-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 15.04.2022 r. o godzinie 12:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2022 r. o godzinie 17:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2022 r. o godzinie 22:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 16.04.2022 r. o godzinie 1:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 16.04.2022 r. o godzinie 9:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 17.04.2022 r.
2022-04-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 17.04.2022 r. do godz. 08:00 dnia 18.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 16.04.2022 r.
2022-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 17.04.2022 r. do godz. 07:00 dnia 17.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 15.04.2022 r.
2022-04-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 02:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 15:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2022 r. o godzinie 00:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 15.04.2022 r. o godzinie 05:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 10:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 12.04.2022 r.
2022-04-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 12.04.2022 r. do godz. 8:00 dnia 13.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C lokalnie -4°C, przy gruncie do -3°C, lokalnie -5°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja o wstrząsach z dnia 12.04.2022 r.
2022-04-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 15:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 15:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 21:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 23:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 11.04.2022 r. o godzinie 21:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 12.04.2022 r. o godzinie 03:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 17:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach z dnia 11.04.2022 r.
2022-04-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 11.04.2022 r. do godz. 8:00 dnia 12.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się temperaturę minimalną powietrza od -3°C co -1°C, a przy gruncie od -5°C do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2022-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 10.04.2022 r. do godz. 7:30 dnia 11.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2°C, przy gruncie do -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o przymrozkach.
2022-04-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 01:00 dnia 10.04.2022 r. do godz. 7:00 dnia 10.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Trening systemu alarmowania - 12 rocznica Katastrofy Smoleńskiej.
2022-04-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w dniu 10 kwietnia 2022 roku o godz. 8:41 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu - ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 08.04.2022 r.
2022-04-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 09.04.2022 r. do godz. 12:00 dnia 09.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. Miejscami burze.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 08.04.2022 r.
2022-04-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.04.2022 r. o godzinie 15:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 04:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 05:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 07.04.2022 r.
2022-04-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 14:48 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 18:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 07.04.2022 r.
2022-04-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 07.04.2022 r. do godz. 15:00 dnia 08.03.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami burze.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 06.04.2022 r.
2022-04-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 14:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 21:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 05:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

 

- w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 01:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 05.04.2022 r.
2022-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 00:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 3:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 13:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 1:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu oraz opadach śniegu z 02.04.2022 r.
2022-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 02.04.2022 r. do godz. 09:00 dnia 03.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C. Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm.

 

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o opadach śniegu.
2022-04-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:42 dnia 02.04.2022 r. do godz. 12:00 dnia 02.04.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 12 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z 01.04.2022 r.
2022-04-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 01.04.2022 r. do godz. 09:00 dnia 02.04.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 01.04.2022 r.
2022-04-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 14:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 16:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 18:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 01.04.2022 r. o godzinie 02:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

  

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 31.03.2022 r.
2022-03-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 30.03.2022 r. o godzinie 12:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 0:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68w skali Richtera,

- w dniu 31.03.2022 r. o godzinie 06:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

  

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 30.03.2022 r.
2022-03-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 29.03.2022 r. o godzinie 17:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 29.03.2022 r. o godzinie 23:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 30.03.2022 r. o godzinie 06:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

  

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach.
2022-03-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.03.2022 r. o godzinie 21:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 29.03.2022 r. o godzinie 06:20 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 28.03.2022 r. o godzinie 17:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja o wstrząsach z dnia 28.03.2022 r.
2022-03-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 26.03.2022 r. o godzinie 04:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza w Małopolsce na dzień 2022-03-26
2022-03-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu chrzanowskiego, za względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne na dzień 26.03.2022 r. od godz. 6.00 do 24.00.

Informacja o wstrząsach z dnia 25.03.2022 r.
2022-03-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.03.2022 r. o godzinie 14:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 25.03.2022 r. o godzinie 00:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 24.03.2022 r.
2022-03-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 16:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 20:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 21:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 23:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

  

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 23.03.2022 r.
2022-03-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.03.2022 r. o godzinie 12:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2022 r. o godzinie 16:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2022 r. o godzinie 16:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 22.03.2022 r. o godzinie 23:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 04:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 23.03.2022 r. o godzinie 06:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

  

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 22.03.2022 r.
2022-03-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 16:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 21:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja o wstrząsach z dnia 21.03.2022 r.
2022-03-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 18:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2022 r. o godzinie 2:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 19.03.2022 r. o godzinie 08:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

- w dniu 19.03.2022 r. o godzinie 10:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

- w dniu 19.03.2022 r. o godzinie 16:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

- w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 01:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

 

- w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 6:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,62 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.03.2022 r.
2022-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 12:28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 18:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 22:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 01:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

- w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 02:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach z dnia 17.03.2022 r.
2022-03-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 13:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 00:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 03:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10 z dnia 17.03.2022 r.
2022-03-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego pyłu PM10 w powietrzu za względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne na dzień 17.03.2022 r. od godz. 9.30 do 24.00. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: myślenicki, oświęcimski, suski, chrzanowski oraz miast na prawach powiatu: Nowy Sącz, Tarnów i Kraków.

 

Informacja o wstrząsach z dnia 16.03.2022 r.
2022-03-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 14.03.2022 r. o godzinie 22:06 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 3:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 16:02 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 16:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 22:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG „Janina” w Libiążu.

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach górniczych z dnia 14.03.2022 r.
2022-03-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 15:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informacja o wstrząsach górniczych z dnia 10 - 11.03.2022 r.
2022-03-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 12:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 15:36 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 5:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach górniczych z dnia 10.03.2022 r.
2022-03-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.03.2022 r. o godzinie 20:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z 09.03.2022 r.
2022-03-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 09.03.2022 r. do godz. 08:00 dnia 10.03.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -7°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10
2022-03-09

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacja o wstrząsach górniczych z dnia 09.03.2022 r.
2022-03-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 08.03.2022 r. o godzinie 9:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera,

- w dniu 08.03.2022 r. o godzinie 16:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 08.03.2022 r. o godzinie 16:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 09.03.2022 r. o godzinie 4:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 Informacja o wstrząsach górniczych z dnia 08.03.2022 r.
2022-03-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.03.2022 r. o godzinie 16:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 07.03.2022 r. o godzinie 18:14 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 08.03.2022 r. o godzinie 6:57 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsach górniczych.
2022-03-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 04.03.2022 r. o godzinie 18:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 05.03.2022 r. o godzinie 1:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 05.03.2022 r. o godzinie 4:37 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 05.03.2022 r. o godzinie 12:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

- w dniu 07.03.2022 r. o godzinie 2:05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

- w dniu 07.03.2022 r. o godzinie 3:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Poszukiwani wolontariusze.
2022-03-07

Wszystkie osoby, które chcą i mogą w ramach wolontariatu wspomóc zbiórkę i segregację darów w Powiatowym Magazynie Pomocy Humanitarnej zapraszamy do współpracy.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: czk@powiat-chrzanowski.pl.

W zgłoszeniu prosimy uwzględnić:

- imię i nazwisko,

- wiek,

- numer telefonu,

- adres e-mail.

Informacja z dnia 04.03.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-03-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.03.2022 r. o godzinie 17:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

- w dniu 03.03.2022 r. o godzinie 21:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

 

- w dniu 04.03.2022 r. o godzinie 9:08 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

 

- w dniu 04.03.2022 r. o godzinie 9:11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 03.03.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-03-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.03.2022 r. o godzinie 13:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 02.03.2022 r. o godzinie 21:35 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 03.03.2022 r. o godzinie 10:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10
2022-03-03

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Krakowa, miasta Nowego Sącza, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego,  powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu suskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego

Informacja z dnia 02.03.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-03-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.03.2022 r. o godzinie 21:47 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 01.03.2022 r. o godzinie 23:29 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 01.03.2022 r. o godzinie 23:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 02.03.2022 r. o godzinie 05:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Pomagam Ukrainie
2022-03-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z agresją rosyjską na Ukrainie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną stronę internetową: https://pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc.

Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

Informacja o wstrząsach górniczych.
2022-03-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 22:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 22:38 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 26.02.2022 r. o godzinie 9:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 26.02.2022 r. o godzinie 13:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 26.02.2022 r. o godzinie 14:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 27.02.2022 r. o godzinie 10:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 27.02.2022 r. o godzinie 11:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,19 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2022 r. o godzinie 1:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 28.02.2022 r. o godzinie 17:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 01.03.2022 r. o godzinie 2:21 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

- w dniu 01.02.2022 r. o godzinie 2:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 01.03.2022 r. o godzinie 3:51 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 28.02.2022 r. o godzinie 8:17 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 25.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 13:24 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 23:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera,

- w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 00:41 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 4:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 24.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 23.02.2022 r. o godzinie 11:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2022 r. o godzinie 15:01 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

- w dniu 23.02.2022 r. o godzinie 23:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 2:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

W dniu 23.02.2022 r. o godzinie 21:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 23.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 13:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 16:45 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 23:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.


Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 22.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 23:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

- w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 0:39 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 21.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 17:18 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 19.02.2022 r. o godzinie 4:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 20.02.2022 r.
2022-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 21.02.2022 r. do godz. 17:00 dnia 21.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, SW.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 20.02.2022 r. - odwołanie
2022-02-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zjawisko o silnym wietrze od godz. 9:00 dnia 20.02.2022 r. do godz. 16:00 dnia 20.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 19.02.2022 r.
2022-02-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 9:00 dnia 20.02.2022 r. do godz. 16:00 dnia 20.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 18.02.2022 r.
2022-02-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 19.02.2022 r. do godz. 18:00 dnia 19.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 17.02.2022 r.
2022-02-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:35 dnia 17.02.2022 r. do godz. 06:00 dnia 18.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, nad ranem w porywach do 70 km/h, z zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja z dnia 17.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 17.02.2022 r. o godzinie 3:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2022-02-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowany jest wzrost poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obszar: Zlewnie: Małej Wisły wraz ze zb. Goczałkowice, Przemszy, Brynicy i Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie). Ważność: 9:49 dnia 17.02.2022 r. do godz. 12:00 dnia 18.02.2022 r.

Informacja z dnia 16.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 - w dniu 15.02.2022 r. o godzinie 13:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera. 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

- w dniu 15.02.2022 r. o godzinie 19:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

- w dniu 15.02.2022 r. o godzinie 21:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 16.02.2022 r.
2022-02-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 03:00 dnia 17.02.2022 r. do godz. 24:00 dnia 17.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nicy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - zamknięcie przejazdu przez ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie
2022-02-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, tj. zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w km 6,932 linii kolejowej nr 93, nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 7:30.

Informacja z dnia 14.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 18:27 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 18:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 12.02.2022 r. o godzinie 6:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 16:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,24 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 11.02.2022 r.
2022-02-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 11.02.2022 r. do godz. 08:00 dnia 12.02.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja z dnia 10.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.02.2022 r. o godzinie 20:55 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu

 

- w dniu 09.02.2022 r. o godzinie 13:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 10.02.2022 r. o wstrząsie górniczym
2022-02-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 10.02.2022 r. o godzinie 3:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 09.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 09.02.2022 r. o godzinie 4:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,46 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 08.02.2022 r. o wstrząsach górniczych.
2022-02-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 07.02.2022 r. o godzinie 14:22 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 08.02.2022 r. o godzinie 6:23 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 07.02.2022 r. o wstrząsach górniczych.
2022-02-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 20:31 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2022 r. o godzinie 1:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2022 r. o godzinie 6:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

- w dniu 05.02.2022 r. o godzinie 16:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

- w dniu 05.02.2022 r. o godzinie 3:00 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 07.02.2022 r.
2022-02-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 07.02.2022 r. do godz. 08:00 dnia 08.02.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, w rejonach podgórskich około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C, w rejonach podgórskich około -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie o oblodzeniu.
2022-02-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 05.02.2022 r. do godz. 9:00 dnia 06.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 °C, temperatura minimalna przy gruncie około -2 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 04.02.2022 r.
2022-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 05.02.2022 r. do godz. 11:00 dnia 05.02.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Informacja z dnia 04.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 03.02.2022 r. o godzinie 21:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,
- w dniu 03.02.2022 r. o godzinie 22:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących z dnia 03.02.2022
2022-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 03.02.2022 r. do godz. 07:00 dnia 04.02.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja z dnia 03.02.2022 r. o wstrząsie górniczym
2022-02-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 02.02.2022 r. o godzinie 22:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu z dnia 02.02.2022
2022-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 02.02.2022 r. do godz. 08:00 dnia 03.02.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 °C, temperatura minimalna przy gruncie około -3 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Informacja z dnia 02.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 01.02.2022 r. o godzinie 17:16 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera,

- w dniu 02.02.2022 r. o godzinie 04:13 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 01.02.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-02-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 31.01.2022 r. o godzinie 16:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

 

- w dniu 01.02.2022 r. o godzinie 10:49 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,84 w skali Richtera.


Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o silnym wietrze 30.01.2022 r.
2022-01-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:43 dnia 30.01.2022 r. do godz. 03:00 dnia 31.01.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego-zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 29.01.2022 r.
2022-01-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 29.01.2022 r. do godz. 23:00 dnia 30.01.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2022-01-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 28.01.2022 r. do godz. 08:00 dnia 29.01.2022 r., na terenie powiatu  chrzanowskiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu za śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 °C, temperatura minimalna przy gruncie około -3 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja z dnia 28.01.2022 r. o wstrząsach górniczych
2022-01-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 7:40 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - otwarcie przejazdu przez ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie
2022-01-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, tj. otwarcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w km 6,932 linii kolejowej nr 93, nastąpi w dniu 01.02.2022 r. Wykonawca informuje również, że na czas realizacji II etapu prac związanych z przebudową wiaduktu oraz przebudową ul. Powstańców Styczniowych, konieczne będzie ponowne wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, co planowane jest na 22.02.2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze z dnia 27.01.2022 r.
2022-01-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 28.01.2022 r. do godz. 13:00 dnia 28.01.2022 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i południowego-zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja z dnia 26.01.2022 r. o wstrząsach górniczych.
2022-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 14:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

- w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 21:44 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie górniczym.
2022-01-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 24.01.2022 r. o godzinie 23:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja z dnia 24.01.2022 r. o wstrząsach górniczych.
2022-01-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 22:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 22.01.2022 r. o godzinie 10:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

- w dniu 24.01.2022 r. o godzinie 1:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.