Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2017-05-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 24.05.2017 r.  do godz. 17:00 dnia 24.05.2017 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 23.05.2017 r.
2017-05-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 23.05.2017 r. o godzinie 22:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2017-05-23

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 23.05.2017 r.  do godz. 23:00 dnia 23.05.2017 r., na terenie subregionu południowego województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 22.05.2017 r.
2017-05-23

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 22.05.2017 r. o godzinie 17:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2017-05-23

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.05.2017 r. do godz. 23:00 dnia 23.05.2017 r., na terenie subregionu północnego województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenei meteorologiczne o burzach
2017-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 20.05.2017 do godz. 21:00 dnia 20.05.2017 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Czasowe zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w Chrzanowie.
2017-05-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że  dniu 19/20 maja 2017 r. wystąpi czasowe zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w Chrzanowie łączącym ul. Sienną i ul. Podwale. Przewidywane godziny zamknięcia to noc 19/20 maja 2017 r. od godz. 24.00 - 4.00 rano (piątek/sobota)

 

Informacja uzyskana z Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2017-05-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach dla subregionu południowego województwa małopolskiego.
2017-05-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 13.05.2017 r. do godz. 21:00 dnia 21.05.2017, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2017-05-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 13.05.2017 r. do godz. 06:00 dnia 14.05.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2017-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od od godz. 13:00 dnia 12.05.2017 do godz. 20:00 dnia 12.05.2017 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest na południu województwa.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Aktualizacja awarii energetycznej  w Chrzanowie.
2017-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje iż awaria została całkowicie usunięta.

 

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

 

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2017-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 12.05.2017 do godz. 06:00 dnia 13.05.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach dla subregionu południowego województwa małopolskiego.
2017-05-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 11.05.2017 do godz. 07:30 dnia 11.05.2017, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy prognozuje się spadek temperatury miejscami do -2°C, przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o przymrozkach
2017-05-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:34 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017., na terenie województwa małopolskiego  w dzień 9.05 temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 8°C. W nocy 9/10.05 prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C, w rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2017-05-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 02:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się spadek poniżej 0 st. Nad ranem 09.05 miejscami spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C. W nocy 09/10.05 temperatura minimalna do -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2017-05-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od od godz. 11:34 dnia 07.05.2017 do godz. 18:00 dnia 07.05.2017 r., na terenie województwa małopolskiego Na obszarze województwa obserwuje się i prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami na wschodzie i południu województwa do 20 mm. Łącznie z opadami, które już wystąpiły, sumaryczna wysokość opadów miejscami wyniesie od 35 mm do 50 mm. Miejscami prognozuje się burze. Możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2017-05-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 07.05.2017 do godz. 06:00 dnia 08.05.2017 r., W zlewniach Dunajca, Białej Tarnowskiej oraz Ropy, w związku z występującymi opadami deszczu zarówno ciągłymi jak i burzowymi, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów wysokich lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych (zwłaszcza zlewnia Białej Tarnowskiej oraz Ropy).

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego   - burze z gradem
2017-05-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:46 dnia 06.05.2017 do godz. 24:00 dnia 06.05.2017 r., na obszarze województwa obserwuje się i nadal prognozuje burze z opadami deszczu miejscami do 15 mm. Łącznie z opadami, które już wystąpiły na wschodzie województwa, sumaryczna wysokość opadów miejscami wyniesie od 40 mm do 60 mm. Lokalnie opady gradu. Porywy wiatru do 60 km/h.

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i przedłużenia czasu ważności.

Informacja Uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

POCIĄG DO BIEGANIA- KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH W RUCHU
2017-05-06

W związku z organizowanym przez Urząd Miejski w Chrzanowie i Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 7 maja wydarzeniem biegowym pn. „Pociąg do biegania – I Chrzanowski Bieg Uliczny” wystąpią utrudnienia w ruchu.

Trasa prowadzona jest przez: ul. Broniewskiego, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Bagnista, ul. Zieloną, Rondo Ofiar Faszyzmu, ul. Władysława Sikorskiego, rondo przy ul. Europejskiej, obwodnicę północno-wschodnią.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2017-05-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 04.05.2017 r. do godz. 06:00 dnia 05.05.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecnie występujące przekroczenia stanu ostrzegawczego w ciągu najbliższych godzin będą się utrzymywać.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach
2017-05-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:30 dnia 07.05.2017 do godz. 18:00 dnia 07.05.2017 r, na terenie województwa małopolskiego, Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach dla subregionu południowego województwa małopolskiego.
2017-04-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 01.05.2017 do godz. 08:00 dnia 01.05.2017, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się spadek temperatury do -2ºC, przy gruncie do -4ºC.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
2017-04-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 27.04.2017 do godz. 06:00 dnia 29.04.2017, na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się

wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 05:00 dnia 27.04.2017 do godziny 08:00 dnia 28.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm. Opady wystąpią głównie na zachodzie i południu województwa.

Od godziny 08:00 dnia 28.04.2017 do godziny 06:00 dnia 29.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w ciągu dnia 28.04.2017.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silny wietrze dla subregionu południowego województwa małopolskiego.
2017-04-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 25.04.2017 do godz. 19:00 dnia 25.04.2017, na terenie województwa małopolskiego – subregion południowy, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h z południa i południowego zachodu. Na szczytach gór wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Usunięcie awarii energetycznej w Chrzanowie.
2017-04-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje iż o 8.50 usunięto awarię energetyczną, która dotyczyła ok. 1/3 miasta Chrzanowa.

Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach i oblodzeniach
2017-04-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 23.04.2017 do godz. 08:30 dnia 24.04.2017 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się temperaturę minimalną od -2°C do 1°C, przy gruncie od  -4°C do -1°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Spadek temperatury poniżej 0°C będzie powodował zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2017-04-22

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 22.04.2017 r. do godz. 8:30 dnia 23.04.2017 r., na terenie subregionu południowego województwa małopolskiego prognozuje się spadek temperatury lokalnie do -2°C, przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2017-04-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 r. do godz. 08:00 dnia 21.01.2017 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C, a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2017-04-19

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że w dniach: od 27 kwietnia do 7 maja 2017 r., na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Równocześnie przypominamy, że od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017 akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie odbędzie się na terenie województwa małopolskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2017-04-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 19.04.2017 r. do godz. 07:00 dnia 20.04.2017 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się spadek temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -4°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana ostrzeżenia o opadach śniegu dla subregionu południowego województwa małopolskiego
2017-04-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 18.04.2017 do godz. 21:00 dnia 19.01.2017 r., na terenie województwa małopolskiego – subregion południowy,w dalszym ciągu prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami
do 25 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o opadach śniegu.
2017-04-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 17.04.2017 do godz. 09:00 dnia 19.01.2017 r., na terenie województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do 40 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach.
2017-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 17.04.2017 r. do godz. 07:00 dnia 17.04.2017 r, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zerwanie linii średniego napięcia - aktualizacja.
2017-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o zerwaniu linii średniego napięcia przy w Płazie (gmina Chrzanów) na skrzyżowaniu ul. Lipowieckiej i Klonowej.  

Mieszkańcy wymienionych poniżej ulic w Płazie, mają zapewnione dostawy prądu z podłączonego do sieci agregatu:

- Szarotki, Słowiańska, Barska, Klonowa, Kamionka, Lipowiecka, Role, Górzysta, Wierzbowa, Nadbrzeżna, Łany, Jodłowa, Ściegiennego.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach
2017-04-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 05.04.2017 r. do godz. 23:00 dnia 05.04.2017 r, na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 08.04.2017 r.
2017-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu że w dniu 08.04.2017 r. o godzinie 17:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 104 J, a jego magnituda wyniosła 1,7 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Zaginął PIOTR GAŁAŚ
2017-04-09

Zaginął Piotr Gałaś lat 13 zam. Chrzanów ubrany: kurtka czerwono-niebieska, spodnie czarne. Posiadał niebiesko-czarny rower Grand. Kontakt 32 624 62 55, 997,112.

Zaginiony chłopak został odnaleziony. Dziękujemy za pomoc.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2017-04-07

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, że w dniach: od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
2017-04-06

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuje iż w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 poz. 722).

Aktualne rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu tj. w dniu 06.04.2017 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2017-04-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 05.04.2017 r. do godz. 23:00 dnia 05.04.2017 r, na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacje o wstrząsie z dnia 27.03.2017 r.
2017-03-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu że w dniu 27.03.2017 r. o godzinie 12:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,1 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej w Płazie.
2017-03-28

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców: Płazy. Przerwa w zasilaniu została spowodowana zerwaniem linii średniego napięcia. Bez zasilania pozostaje ok. 1000 odbiorców.

Przewidywany czas usunięcia awarii: godz. 20.30.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silny wietrze.
2017-03-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 16:00 dnia 18.03.2017 do godz. 06:00 dnia 19.03.2017, na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej
2017-03-18

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Babice ulice: Krakowska, Kamienna, Kanonicza, świętego Józefa, Stroma, Parkowa, Babice ulice: Anny, Królowej Jadwigi, Osiedlowa, Jagiełły, Zakopiańska, Topolowa, Piastowska, Babice ulice: Krakowska, Włosieńska, Gołębia, Wilczy Dół, Sadowa, Królowej Jadwigi, Trzupki, Czarny Las, Babice ulice: Piastowska, Na Staw, Polna, Jagielońska, Dolna, Trzeciego Maja, Borek, Olszyny, ul.Zielona ,Długosza,Tęczowa,Grzybowa,Sosnowa. , Chrzanów ul. Pogorska.

Awaria została usunięta.

Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej
2017-03-18

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców części Sołectwa Bolęcin.

Awaria została usunięta.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Chrzanowie
2017-03-06

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż dnia 20 grudnia 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził min. nakaz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDZIANE SĄ DOTKLIWE KARY!!!

Archiwum
2017:
Wiadomości archiwalne: styczeń 2017, Wiadomości archiwalne: luty 2017, Wiadomości archiwalne: marzec 2017, Wiadomości archiwalne: kwiecień 2017, Wiadomości archiwalne: maj 2017
2016:
Wiadomości archiwalne: styczeń 2016, Wiadomości archiwalne: luty 2016, Wiadomości archiwalne: marzec 2016, Wiadomości archiwalne: kwiecień 2016, Wiadomości archiwalne: maj 2016, Wiadomości archiwalne: czerwiec 2016, Wiadomości archiwalne: lipiec 2016, Wiadomości archiwalne: sierpień 2016, Wiadomości archiwalne: wrzesień 2016, Wiadomości archiwalne: październik 2016, Wiadomości archiwalne: listopad 2016, Wiadomości archiwalne: grudzień 2016
2015:
Wiadomości archiwalne: styczeń 2015, Wiadomości archiwalne: luty 2015, Wiadomości archiwalne: marzec 2015, Wiadomości archiwalne: kwiecień 2015, Wiadomości archiwalne: maj 2015, Wiadomości archiwalne: czerwiec 2015, Wiadomości archiwalne: lipiec 2015, Wiadomości archiwalne: sierpień 2015, Wiadomości archiwalne: wrzesień 2015, Wiadomości archiwalne: październik 2015, Wiadomości archiwalne: listopad 2015, Wiadomości archiwalne: grudzień 2015
2014:
Wiadomości archiwalne: luty 2014, Wiadomości archiwalne: marzec 2014, Wiadomości archiwalne: kwiecień 2014, Wiadomości archiwalne: maj 2014, Wiadomości archiwalne: czerwiec 2014, Wiadomości archiwalne: lipiec 2014, Wiadomości archiwalne: sierpień 2014, Wiadomości archiwalne: wrzesień 2014, Wiadomości archiwalne: październik 2014, Wiadomości archiwalne: listopad 2014, Wiadomości archiwalne: grudzień 2014
2013:
Wiadomości archiwalne: kwiecień 2013, Wiadomości archiwalne: maj 2013, Wiadomości archiwalne: czerwiec 2013, Wiadomości archiwalne: wrzesień 2013, Wiadomości archiwalne: październik 2013, Wiadomości archiwalne: listopad 2013, Wiadomości archiwalne: grudzień 2013