Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

   Chrzanów, 18 września 2020 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                   

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:132

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Susza hydrologiczna

Obszar

Zlewnie: zlewnie Rudawy oraz Prądnika i przyrzecze Wisły (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność: od godz. 14:42 dnia 18.09.2020 do odwołania

 

Przebieg

W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanym brakiem opadów atmosferycznych, w kolejnych dniach w zlewni Rudawy oraz Prądnika i przyrzeczu Wisły, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

100%

Uwagi

Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej 3 sąsiednich obszarach hydrologicznych (obejmujących grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Dyżurny synoptyk hydrolog

Barbara Olearczyk-Siwik

Godzina i data wydania

18.09.2020 - godz. 14:42

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE: SUSZA HYDROLOGICZNA  zlewnie Rudawy oraz Prądnika i przyrzecze Wisły (małopolskie) od godz. 14:42 dnia 18.09.2020 do odwołania.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.      32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44