Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

         Chrzanów, 30 czerwca 2022 r.

     Powiatowe Centrum                                                                            

Zarządzania Kryzysowego

            w Chrzanowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100

 

Data i godzina wydania: 30.06.2022 - godz. 11:31

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień:

Ważność: od godz. 11:32 dnia 30.06.2022 do odwołania

Obszar: Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Raby spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Zmiana dotyczy korekty edytorskiej. Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44