Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

   Chrzanów, 3 kwietnia 2020 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44