Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

 Chrzanów, 18 maja 2024 r.

 

     Powiatowe Centrum                                                                        

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Tel.      32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44


 

Chrzanów, 18 maja 2024 r.

 

     Powiatowe Centrum                                                                     

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 125

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.05.2024 do godz. 00:00 dnia 19.05.2024

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data i godzina wydania: 18.05.2024 - godz. 11:37

Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44