Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

 

Chrzanów, 14 lipca 2019 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                   

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

 

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.      32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44