Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Ostrzeżenia i raporty

   Chrzanów, 22 czerwca 2017 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                   

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 do godz. 17:00 dnia 23.06.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90 %

Uwagi

Brak

Dyżurny

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 14:20 dnia 22.06.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 00:00/23.06 do 17:00/23.06.2017 deszcz 40 mm, porywy 85 km/h, grad

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem w nocy 22/23.06 i w dzień 23.06 opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 85 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.      32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44