Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

Chrzanów, 23 maja  2019 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

 

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:4

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ALARMOWYCH/3

Obszar

Wisła  (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019

Przebieg

Na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

95%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

23.05.2019 - godz. 09:28

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 wisla  (malopolskie) od12:00/23.05.do18:00/24.05.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44