Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

Chrzanów, 27 stycznia 2022 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                  

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.    32       625 83 44