Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

   Chrzanów, 17 marca 2018 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 04:00 dnia 18.03.2018 do godz. 06:00 dnia 19.03.2018

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.

Wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 70 km/h, z północnego wschodu, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

Opady śniegu: 85%

Zawieje/zamiecie śnieżne: 85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Piotr Wałach

Godzina i data wydania

godz. 10:24 dnia 17.03.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 malopolskie od 04:00/18.03 do 06:00/19.03.2018 przyrost pokrywy od 10 cm do 15 cm

IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEC SNIEZNA/1 malopolskie od 04:00/18.03 do 06:00/19.03.2018 wiatr NE, predkosc do 40 km/h, porywy do 70 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44       

 DYŻURN

POWIATOWEGO CENTRUM

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO