Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2015 wrzesień

Uwaga wstrząsy sejsmiczne - 30.09.2015 r.
2015-09-30

 

W związku ze wstrząsem, do którego doszło na ZG "Janina" w Libiążu sprawdź instalacje gazowe, ciepłownicze i inne w zamieszkanych budynkach. W razie zagrożenia opuść budynek.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godzinie 11.14 w dniu 30.09.2015 r. na terenie powiatu chrzanowskiego był odczuwalny wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 108 J, a jego magnituda wynosiła 3,8 w skali Richtera.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Utrudnienia na ul. Śląskiej w Chrzanowie
2015-09-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 1 października 2015 r. na ul. Śląskiej w Chrzanowie, zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Utrudnienia wystąpią w pobliżu granicy województwa małopolskiego i śląskiego, a związane będą z budową skrzyżowania typu rondo w ciągu DK 79, w ramach realizacji trzeciego etapu zadania pn.: „Budowa obwodnicy zachodniej Chrzanowa”. Zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku Chrzanowa, wprowadzony będzie ruch wahadłowy.

Ostrzeżenie hydrologiczne.
2015-09-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, od godz. 10:30 dnia 25.09.2015 r. do godz. 08:00 dnia 27.09.2015 r., w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo, na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia silnych opadów burzowych połączonych z opadem jednostajnym, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

 

Baza dobrych praktyk - podtopienia i powodzie.

Awaria energetyczna w Luszowicach i Balinie - aktualizacja.
2015-09-25
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że dnia 25.09.2015 r. doszło do awarii energetycznej w Luszowicach oraz przy ul. Stolarskiej w Balinie.
 
Awaria została usunięta do godz. 14.00 dnia 25.09.2015 r.
 
Informacja uzyskana z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.
Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu.
2015-09-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 25.09.2015 r. do godz. 24:00 dnia 26.09.2015 r., na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi oraz burzami. Prognozowana suma opadu wyniesie w pierwszej dobie od 45 mm do 60 mm. Z prawdopodobieństwem 30%,łącznie z silnym opadem konwekcyjnym, prognozowana suma opadów lokalnie może osiągnąć 100 mm. Podczas drugiej doby prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm, lokalnie łącznie z silnym opadem konwekcyjnym do 80 mm.

 

Opracowane na podstawie danych z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach sejsmicznych z 17.09.2015 r., 18.09.2015 r. i 19.09.2015 r.
2015-09-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w ostatnich dniach doszło do czterech wstrząsów, które były odczuwalne na terenie gminy Libiąż (miasto Libiąż, sołectwo Żarki) oraz gminy Chrzanów (os. Żurawiec). Zarejestrowane wstrząsy:

1.  w dniu 17.09.2015 r. - o godzinie 20.28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 1,6 w skali Richtera.

2. w dniu 18.09.2015 r. - o godzinie 3.09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2 w skali Richtera.

3. w dniu 18.09.2015 r. - o godzinie 13.34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wynosiła 2,9 w skali Richtera.

4. w dniu 19.09.2015 r. - o godzinie 4.16. zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J a jego magnituda wynosiła 2,05 w skali Richtera.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza ZG "Janina" w Libiążu

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ NR 2/2015
2015-09-21

W związku z utrzymującym się poniżej stanów niskich ostrzegawczych położeniem zwierciadła wód gruntowych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej monitoringu wód podziemnych, państwowa służba hydrogeologiczna informuje o występowaniu stanu zagrożenia hydrogeologicznego w postaci niżówki hydrogeologicznej w płytkich poziomach wodonośnych w zwierciadle swobodnym.

Wspomniane zjawisko, stwierdzone w sierpniu br. na terenach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, zwiększyło swój zasięg i aktualnie obejmuje również województwa: lubelskie, opolskie i podkarpackie.

Na wymienionych obszarach obserwowana sytuacja hydrogeologiczna może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Rozwój i pogłębienie się niżówki hydrogeologicznej może również spowodować obniżenie ciśnień w głębszych, naporowych poziomach wodonośnych. W większości przypadków nie powinno to wpłynąć na pracę ujęć eksploatujących te poziomy. Jedynie w sytuacji niekorzystnych warunków hydrogeologicznych i znacznie zwiększonego poboru wód może dojść do spadku wydajności niektórych ujęć, zwłaszcza w warunkach niewielkiej różnicy pomiędzy wysokością ciśnienia w warstwie wodonośnej a depresją eksploatacyjną studni.
Ponadto prognozuje się, że w najbliższych miesiącach w sytuacji niesprzyjających warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, niżówka hydrogeologiczna może rozwinąć się również na innych obszarach kraju niż wymienione w niniejszym ostrzeżeniu.

Ostrzeżenie meteorologiczne - Intensywne opady deszczu - subregion południowy województwa małopolskiego
2015-09-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 21:00 dnia 19.09.2015 do godz. 19:00 dnia 20.09.2015 na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów 25mm do 40 mm. Największa intensywność opadów prognozowana jest na drugą połowę nocy i pierwszą połowę dnia. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi i burzami.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
2015-09-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w dniach od 23 września do 2 października 2015 r. na terenie województw małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepienie lisów będzie będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze  szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 293 10 00

Informacja o wstrząsie sejsmicznym z 15.09.2015 r.
2015-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż o godzinie 5.14 w dniu 15.09.2015 r. na terenie gminy Chrzanów (m. Chrzanów - Os. Niepodległości) i gminy Libiąż (m. Libiąż - ul. Żeromskiego) był odczuwalny wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 108 J, a jego magnituda wynosiła 3,42 w skali Richtera.

 

Przyczyną wstrząsu była działalność górnicza KWK "Ziemowit" w Lędzinach.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o przerwie w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców Trzebini
2015-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 6.00 dnia 22.09.2015 r. (wtorek)  do godz. 22.00 dnia 24.09.2015 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do wszystkich odbiorców ciepła na terenie miasta Trzebinia. Przerwa spowodowana jest przepięciem sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wiśniowej i Topolowej do nowo wybudowanej sieci na terenie Osiedla ZWM.

Informacja uzyskana z Veolia Chrzanów sp. z o.o.

Informacja o przerwie w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców Libiąża
2015-09-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 17.09.2015 r. tj w czwartek w godz. od 5.00 do 14.00 nastąpi przerwa w ciepłej wody użytkowej do odbiorców ciepła w Libiążu zasilanych z Kotłwoni Flagówka przy ul. Słowackiego. Przerwa spowodowana jest awaryjną wymianą zasuw na kotłowni.
Informacja uzyskana z Veolia Chrzanów sp. z o.o.

Utrudnienia w ruchu na ul. Kasztanowej w Płokach
2015-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 8.40 do godz. 15.30, w dniu 15.09.2015 r., zamknięta dla ruchu zostanie ul. Kasztanowa w miejscowości Płoki na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Pasiecznej. Utrudnienia związane są z remontem nawierzchni.

Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem, a także wybieranie dróg alternatywnych.

Informacje uzyskane z PZD w Chrzanowie.

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
2015-09-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w dniach od 19 września do 28 września 2015 r. na terenie województw śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepienie lisów będzie będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze  szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 42 88 611

Zmiana organizacji ruchu - budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa.
2015-09-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje iż od dnia 05.09.2015 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Chrzanowie. Otwarty zostanie pas ruchu w kierunku centrum Chrzanowa z równoczesnym zamknięciem psa ruchu w kierunku Libiąża. Ruch nadal odbywać się będzie wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną.

Przewidywany termin likwidacji ruchu wahadłowego: listopad 2015 r.

Miejsce realizacji robót: DW 933 odcinek 200, od km 3,8 do km 4.0.

Informacja uzyskana od Pavimental Polska Sp. z o.o.