Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2019 styczeń

Zablokowana obwodnica Babic - aktualizacja.
2019-01-30

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że ruch samochodowy na obwodnicy Babic odbywa się bez utrudnień.

Ostrzeżenie o oblodzeniu.
2019-01-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 28.01.2019 r. do godz. 07:30 dnia 29.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od - 5° C do - 3° C, temperatura minimalna gruntu około około - 6°, - 4° C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2019-01-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:00 dnia 28.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów deszczu oraz mżawki, powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących.
2019-01-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 26.01.2019 r. do godz. 09:30 dnia 27.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-01-18

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:30 dnia 18.01.2019 r. do godz. 21:00 dnia 18.01.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4 °C do -2 °C, temperatura minimalna gruntu około -5 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zablokowana Autostrada A4 - 366,3 km
2019-01-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w rejonie 366,3 km Autostrady A4 doszło do przewrócenia samochodu ciężarowego  przewożącego kruszywo. Ruch pojazdów w kierunku Krakowa odbywa się bez utrudnień.

 

Informacja uzyskana z KP PSP w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
2019-01-15

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 15.01.2019 r. do godz. 9:00 dnia 16.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-01-14

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 14.01.2019 r. do godz. 17:30 dnia 14.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

ODŚNIEŻANIE BUDYNKÓW
2019-01-10

W związku z opadami śniegu na terenie całego kraju, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zaleceniach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, skierowanych do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

 „W razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.”

Ostrzeżenie o oblodzeniu
2019-01-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:00 dnia 05.01.2019 r. do godz. 07:00 dnia 06.01.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od - 5° C do - 3° C , temperatura minimalna gruntu około od - 6° do - 4° C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2019-01-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 05.01.2019 r.  do godz. 24:00 dnia 05.01.2019 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie opadów śniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 15 cm do 20 cm

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.