Formularz wyszukiwania

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

2020-05-08

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż w dniach: od 18 maja do 07 czerwca 2020 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki
z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

 

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

 

1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,

 

2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

 

3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chrzanowie.