Formularz wyszukiwania

Awaria sieci wodociągowej w Zagórzu ul. Kawalerii, Podgórska, Piłsudskiego - usunięcie awarii

2017-10-04

Awaria została usunięta - droga jest przejezdna

 

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. zawiadamia, że nastąpi zamknięcie drogi powiatowej nr 1017 K ulica Podgórska w Zagórzu.

Konieczne będzie również wypięcie odcinka sieci wodociągowej – dot. budynków przy ul. Kawalerii, ul. Podgórskiej oraz przy ul. M .J. Piłsudskiego.

Termin realizacji robót: 04.10.2017 r. – 04.10.2017r.

Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.