Formularz wyszukiwania

Awaria sieci wodociągowej w Zagórzu ul. Podgórska.

2017-10-02

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. zawiadamia, że nastąpi zamknięcie drogi powiatowej nr 1017 K ulica Podgórska w Zagórzu na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a Graniczną. W związku z awarią na sieci wodociągowej, wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody, przy ulicy Podgórskiej. Przewidywany termin zakończenia prac godzina 20:00 w dniu 02.10.2017.

 

Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.