Formularz wyszukiwania

Brak zasilania.

2018-01-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przedłużających się pracach związanych z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców w Bolęcinie i Płazie. Bez zasilania pozostają 4 stację transformatorowe - około 250 odbiorców bez energii elektrycznej.

Planowany czas przywrócenia zasilania do godz. 19.00 dnia dzisiejszego.