Formularz wyszukiwania

Budowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego w Chrzanowie

2017-07-12

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego” w Chrzanowie, od dnia 24.07.2017 r. planuje się wprowadzenie  zmiany organizacji ruchu.

 

Realizacja zadania prowadzona będzie przy całkowitym zamknięciu drogi. Całość prac zostanie podzielona na 3 etapy, aby umożliwić mieszkańcom w miarę normalnie funkcjonowanie. Z uwagi na lokalny charakter ul. Grottgera i ul. Gierymskiego nie przewiduje się wprowadzenia objazdu. Na dojazdach do zamkniętych odcinków zostaną ustawione bariery drogowe wyposażone w lampy ostrzegawcze barwy czerwonej wraz ze znakiem zakaz ruchu. W etapie 1 i 3 w celu poinformowania kierowców o zamknięciu odcinka zostaną ustawione znaki zakazu wprowadzające zakaz skrętu w wyłączoną z ruchu drogę. Przewiduje się ponadto zastosowanie znaków „nakaz skrętu w prawo za znakiem” i „nakaz skrętu w lewo za znakiem” w celu ułatwienia kierowcom orientacji. Dla informacji o braku możliwości dojazdu drogami łączącymi się z ul. Grottgera wprowadzone zostanie oznakowanie informujące o braku przejazdu tymi drogami.

 

Prace związane z realizacją inwestycji potrwają około 6 miesięcy.