Formularz wyszukiwania

Informacja dot. pożaru przy ul. Kopalnianej 19 w Trzebini.

2024-04-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż na podstawie badań wykonanych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z Krakowa na miejscu pożaru kontenera z akumulatorami przy ul. Kopalnianej 19 w Trzebini nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.