Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-05-04

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 04.05.2017 r. do godz. 06:00 dnia 05.05.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecnie występujące przekroczenia stanu ostrzegawczego w ciągu najbliższych godzin będą się utrzymywać.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.