Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-05-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 12.05.2017 do godz. 06:00 dnia 13.05.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

   Chrzanów, 12 maja 2017 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:37

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 12.05.2017 do godz. 06:00 dnia 13.05.2017

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo                       z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie

Dyżurny synoptyk

Karolina Wolanin

Godzina i data wydania

12.05.2017 - godz. 14:44

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, ropy (malopolskie) od15:00/12.05. do06:00/13.05.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44