Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.

2017-09-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 21:02 dnia 21.09.2017 do godz. 21:00 dnia 22.09.2017 r. w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W profilu Jawiszowice oraz Popędzynka, w czasie obowiązywania informacji, istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.