Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-05-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 13.05.2017 r. do godz. 06:00 dnia 14.05.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.