Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 10.07.2017 do godz. 15:00 dnia 11.07.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.