Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-09-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 03.09.2017 do godz. 12:00 dnia 03.09.2017 r., W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych (zwłaszcza na mniejszych rzekach).

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.