Formularz wyszukiwania

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

2017-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że Od godz. 20:00 dnia 24.07.2017 do godz. 05:00 dnia 25.07.2017 r.  w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz ciągłym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie na mniejszych ciekach zjawisko może mieć charakter gwałtowny, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.