Formularz wyszukiwania

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

2017-08-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 19.08.2017 do godz. 20:00 dnia 20.08.2017 r.  w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca  i Ropy spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu (na ogół na mniejszych ciekach w górnej części zlewni Dunajca), istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Zmiana dotyczy edycji obszaru wystąpienia zjawiska (dodana rzeka Ropa)

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.