Strony internetowe Powiatu Chrzanowskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski Powiat Chrzanowski

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2017-09-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 12.09.2017 r. do godz. 06:00 dnia 13.09.2017 r., W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.