Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

2017-10-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:00 dnia 29.10.2017 do godz. 03:00 dnia 30.10.2017 r., W związku z prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca oraz Ropy, a także na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są ponowne wzrosty poziomu wody, miejscami do strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Zjawisko najintensywniejszy przebieg będzie miało w południowej części województwa.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.