Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne

2018-08-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:30 dnia 14.08.2018 do godz. 06:00 dnia 15.08.2018 r., W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, a w godzinach nocnych - ciągłym, w zlewni: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach zjawisko może mieć charakter gwałtowny z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.