Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2018-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:15 dnia 03.06.2018 r. do godz. 07:00 dnia 04.06.2018 r., na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz w miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, zjawisko może mieć charakter gwałtowny z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w Jawiszowicach spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.