Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.

2018-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:45 dnia 19.07.2018 r. do godz. 18:00 dnia 20.07.2018 r., na obszarze zlewni Wisły, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.