Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.

2018-07-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 29.07.2018 r. do godz. 08:00 dnia 30.07.2018 r., w miejscu wystąpienia opadów deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.