Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2019-05-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:15 dnia 21.05.2019 do godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r.,W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszym bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.