Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne

2019-06-13

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 07:00 dnia 14.06.2019 r., w związku z prognozowanymi burzami z intensywnym opadem deszczu, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, w miejscach ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody, na ogół gwałtowne, do strefy stanów wysokich. Lokalnie mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe.


Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.