Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2019-06-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 16.06.2019 do godz. 21:00 dnia 16.06.2019 r., w związku z prognozowanymi burzami z intensywnym opadem deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, w miejscach ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody, na ogół gwałtowne, do strefy stanów wysokich. Lokalnie mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.