Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2019-12-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 r. do godz. 15:00 dnia 24.12.2019 r., na obszarze zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie), w ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.