Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody

2017-10-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 27.10.2017 r. do godz. 08:00 dnia 28.10.2017 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, a także w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg będzie miało w południowej części województwa. Punktowo (na mniejszych ciekach) istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.