Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

2019-05-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 12:00 dnia 24.05.2019 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.