Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

2021-04-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 21:19 dnia 16.04.2021 r. do godz. 15:00 dnia 17.04.2021 r., w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Wiśle w profilu Jawiszowice prognozuje się wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.