Formularz wyszukiwania

Informacja o wstrząsach z dnia 02.11.2022 r.

2022-11-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

- w dniu 29.10.2022 r. o godzinie 12:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,53 w skali Richtera,

- w dniu 30.10.2022 r. o godzinie 3:19 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,37 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

- w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 20:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,72 w skali Richtera,

- w dniu 29.10.2022 r. o godzinie 4:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,09 w skali Richtera,

- w dniu 29.10.2022 r. o godzinie 17:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 30.10.2022 r. o godzinie 9:33 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 3:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 10:53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,21 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 13:30 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,58 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 17:26 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 17:59 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,16 w skali Richtera,

- w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 20:42 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 01.11.2022 r. o godzinie 2:03 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 10J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 01.11.2022 r. o godzinie 5:43 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 7 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,13 w skali Richtera,

- w dniu 01.11.2022 r. o godzinie 10:07 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 10J, a jego magnituda wyniosła 2,00 w skali Richtera.

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.