Formularz wyszukiwania

Informacja o wstrząsach z dnia 06.04.2022 r.

2022-04-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

- w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 14:54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,68 w skali Richtera,

- w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 21:12 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 1,94 w skali Richtera,

- w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 05:25 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,05 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu. 

 

- w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 01:56 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,16 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacja uzyskana z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.