Formularz wyszukiwania

Informacja WIOŚ dot. jakości powietrza

2018-05-27

Stacja pomiarowa WIOŚ w Trzebini nie wykazała żadnych przekroczeń. Zabudowa mieszkaniowa oraz szpital znajduje się na wschód od pożaru w odległości ok. 1 km. Na północ zabudowa mieszkaniowa znajduje się za torami kolejowymi i obecnie chmura zanieczyszczeń nie przemieszcza się w jej kierunku. 

Około godz. 11:30 rozpoczęto pomiary spektofotometrem mobilnym rapid. Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego - nie wykazały zagrożenia. 

Następnie pomiar wykonano w 4 punktach i stwierdzono, że dym się nie ploży, chmura zanieczyszczeń idzie w górę. Spektofotometr nie wykrył substancji zagrażających życiu i zdrowiu na wysokości skanowania 15 m. Przewaga wiatru w kierunku wschodnim. 

 

Informacja uzyskana z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.