Formularz wyszukiwania

Komunikat dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

2018-09-25

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie, PCZK w Chrzanowie informuje, że w Unii Europejskiej, w okresie od lutego do czerwca bieżącego roku, stwierdzono 14 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, 2 ogniska u ptaków dzikich utrzymywanych w zamknięciu oraz 55 przypadków HPAI u dzikich ptaków. W okresie lipiec – sierpień 2018 r. stwierdzono natomiast jeden przypadek HPAI u dzikiego ptactwa wodnego w Danii. Jednakże w tym samym okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. odnotowano 80 ognisk HPAI drobiu na terenie Rosji (chów przyzagrodowy oraz fermowy). W związku z dużą liczbą przypadków HPAI w Rosji oraz z tym, iż rozpoczyna się sezon przelotów dzikich ptaków, których znaczna część przyleci z terenów Rosji, istnieje wysokie ryzyko wprowadzenia wirusa grypy ptaków w okresie jesiennym m. in. do Polski. Nadmienia się jednocześnie, iż wszystkich hodowców drobiu obowiązują przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).