Formularz wyszukiwania

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie

2019-11-29

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, (miejscowości: Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze) po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty – do dnia 06 grudnia 2019r. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacja uzyskana z Urzędu Gminy Babice.

W dalszym ciągu ujęcie Potroście i zasilana przez nią sieć wodociągowa będzie podlegała ciągłej dezynfekcji w celach ochronnych, co może mieć wpływ na zmianę zapachu i smaku wody. Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana.

Obecnie wyniki badań wskazują na brak zanieczyszczenia ujęcia. Utrzymanie decyzji Sanepidu jest działaniem prewencyjnym.

Więcej www.babice.pl