Formularz wyszukiwania

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie

2017-03-06

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż dnia 20 grudnia 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził min. nakaz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDZIANE SĄ DOTKLIWE KARY!!!

W/w nakaz obowiązuje do czasu uchylenia w/w rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na chwilę obecną (06.03.2017r.) rozporządzenie nie zostało uchylone w związku z czym nakazy i zakazy wprowadzone powyższym aktem prawnym zachowują swoją moc.

Aktualną sytuację związaną z występowaniem nowych ogniska grypy można śledzić na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/