Formularz wyszukiwania

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie

2017-11-10

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie w związku z pismem z dnia 10 listopada 2017 r., otrzymanym z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie w sprawie podjęcia działań w związku zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie jesienno – zimowym informuje, iż hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególna ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
  • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

 

W przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków  i wyznaczenia ogniska w gospodarstwach, w których nie zostaną spełnione wszystkie zasady biooasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

http://www.pczk.pl//files/glb/636ulotkadlahodowcy.pdf

Ponadto informuję, iż w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017, poz.722).