Formularz wyszukiwania

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie

2017-12-11

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie w związku z pismem z dnia 11.12.2017 r. otrzymanym z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przekazuje do zapoznania i stosowania ulotkę - informacje na temat zasad postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

 

http://www.pczk.pl//files/glb/521ulotka-znalezieniepadegodzika.pdf