Formularz wyszukiwania

Komunikat RWMŚ w Krakowie z dnia 23.12.2021 r.

2021-12-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, które wystąpiło na stacji pomiarowej w Trzebini. Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiat chrzanowski.

Informacje uzyskane z Departamentu  Monitoringu  Środowiska  Głównego  Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Krakowie.