Formularz wyszukiwania

Odwołanie ostrzeżenia hydrologicznego nr 88 o suszy hydrologicznej z dnia 14.09.2022 r.

2022-09-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze:

  • Zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły (małopolskie, śląskie)

 

Prognozowane zjawisko zakończyło się.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.