Formularz wyszukiwania

Odwołanie ostrzeżenia Nr: 131 o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 26.07.2022 r.

2022-07-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że na obszarze:

  • Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie) 

 

Prognozowane zjawisko nie wystąpi.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.