Formularz wyszukiwania

ODWOŁANIE OSTRZEŻENIA Nr O:49

2021-06-25

Data i godzina wydania: 25.06.2021 - godz. 19:45

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 0

 

Ważność: ---

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły  (małopolskie)

 

Przebieg: Przewidywane zjawisko zakończyło się

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 0%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

                                          

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44