Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu chrzanowskiego

2023-02-07

Obowiązuje w dniu 07.02.2023 od godz. 09.00 do 24.00

 

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Informacja uzyskana z Departamentu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Srodowiska w Krakowie.