Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanów wód z dnia 23.05.2023 r

2023-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 23.05.2023 do godz. 23:00 dnia 23.05.2023, na obszarach: Zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej (Tarnowskiej), Skawinki oraz Czarnej Orawy (małopolskie) w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych,
na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.