Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 01.01.2024 r.

2024-01-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:10 dnia 01.01.2024 r. do godz. 22:00 dnia 01.01.2024 r., w związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, wzrosty mogą być gwałtowne. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.