Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia gwałtowne wzrosty stanu wody z dnia 26.08.2023 r.

2023-08-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 26.08.2023 r. do godz. 22:00 dnia 26.08.2023 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.