Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne I - go stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 02.06.2024 r.

2024-06-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 02.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 03.06.2024 r., w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.